Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny Førtidspension og fleksjob reform

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny Førtidspension og fleksjob reform"— Præsentationens transcript:

1 Ny Førtidspension og fleksjob reform
Pr. 1. januar 2013

2 Førtidspension og fleksjobreform
1. Januar 2013: Loven træder i kraft Forudsætningen for førtidspensionsreformen fra 2000 holder ikke. Behov for en ændring, så målet om at fastholde flest muligt på arbejdsmarkedet kan indfries. Værdipolitisk signal om ”at flere får mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt arbejdsliv og være en del af fællesskabet”

3 Førtidspension og fleksjobreform
Udviklingen på området skal vendes, så flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv. Flest muligt skal ansættes på det ordinære arbejdsmarked uden offentlig støtte. Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at UDVIKLE den enkeltes arbejdsevne. Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres ressourceforløb, der skal sikre en tværfaglig og sammenhængende indsats.

4 Centrale ændringer Rehabiliteringsteams skal nedsættes i alle kommuner
Rehabiliteringsplan Ressourceforløb, der skal udvikle den enkeltes potentiale Flere borgere får ret til ydelse i form af ressourceforløbsydelse, der er uafhængig af formue og ægtefælle indtægt

5 Rehabiliteringsteam Teamets formål
Tværfaglig koordinering i komplekse sager Parallel afklaring af borgerens beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige ressourcer og udfordringer Teamets arbejde skal have et beskæftigelses- og uddannelsesfokus.

6 Rehabiliteringsteam Repræsentanter fra kommunale forvaltninger (beskæftigelse, sundhed, socialområdet, herunder socialpsykiatri, undervisning) Sundhedskoordinatorfunktion fra regional klinisk enhed. Færre speciallægeerklæringer. Udredning i regionen. Sundhedskoordinator visiteringsled

7 Behandling af sager i teamet
Alle sager skal behandles i rehabiliteringsteamet, før der kan træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Afgørelsen træffes dog fortsat af den enkelte forvaltning. Teamets behandling af en sag skal indeholde: En vurdering af hvilken indsats fra forskellige forvaltninger, der er nødvendig og hensigtsmæssig for den enkelte borger. En koordinering af hvilke indsatser, der anbefales igangsat i forhold til uddannelse, beskæftigelse, det sociale og det sundhedsmæssige. En anbefaling af, hvorvidt en borger bør overgå til ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob.

8 Ressourceforløb Formål: forbedre borgerens arbejdsevne igennem en helhedsorienteret indsats. Målgruppe: borgere, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. De har betydelige, komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem den ordinære beskæftigelsesindsats.

9 Grundlag for visitation til ressourceforløb
En/eller flere af følgende skal være til stede: Borgeren skal have været på offentlig forsørgelse i en længerevarende periode og dermed have haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Borgeren skal have deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller beskæftigelse, som ikke har haft den ønskede effekt. Der kan således først visiteres til et ressourceforløb, hvis det kan dokumenteres, at alle andre muligheder for en aktiv indsats i den ordinære beskæftigelseslovgivning er afprøvet uden held eller vurderet formålsløse. Kommunen vurderer, at borgeren har behov for en længerevarende indsats, før uddannelse/arbejde er et realistisk mål.

10 Forløb Et ressourceforløb kan bestå af alle former for tilbud eller hjælp, der har til formål at bringe borgeren tættere på uddannelse og/eller beskæftigelse. Forløbet og borgeren skal følges op af en udpeget koordinerende sagsbehandler.

11 Fleksjob Flere vil være berettiget til fleksjob, da krav minimum er 2 timers arbejde ugentlig. Flere vil være berettiget til ledighedsydelse Flere arbejdspladser skal findes til fleksjobberettiget.

12 Førtidspension I praksis bliver det meget svært at få tilkendt førtidspension med den nye reform – også for borgere over 40 år


Download ppt "Ny Førtidspension og fleksjob reform"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google