Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykoedukation til unge i OPUS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykoedukation til unge i OPUS"— Præsentationens transcript:

1 Relationer og recovery Tema i psykoedukation til unge i OPUS behandling

2 Psykoedukation til unge i OPUS
Dagsorden Velkommen Netværk og relationer Dialog og forventninger PAUSE Familie og kommunikation Hvordan har dagen været? Underviseren kan tilføje/ ændre i det konkrete forløb Psykoedukation til unge i OPUS

3 Psykoedukation til unge i OPUS
Menneskelige behov SelvRealisering Transcendens Mening, Livets formål Psykoedukation til unge i OPUS

4 Forskellige behov/ forskellige mennesker
Nogle foretrækker megen kontakt til andre mennesker Nogle har brug for tid til at være alene Nogle har brug for at læse og blive udfordret intellektuelt Nogle har brug for en tryg hverdag med forudsigelige gøremål Nogle finder stor glæde ved kontakten til dyr Osv…osv… Psykoedukation til unge i OPUS

5 Forhold til andre og eget behov for at være aktiv
Når man bliver syg kan der ske en forandring i forhold til: Behovet for kontakt med andre Behovet for aktiviteter Behovet for hjælp og støtte Vigtigt at kunne snakke med familien og venner om ændrede forventninger og behov undervejs Når man får det bedre, sker der forandringer igen. Psykoedukation til unge i OPUS

6 Forandring og ensomhed
I forbindelse med evt. indlæggelse oplever mange store udfordringer i forbindelse med udskrivelse Udfordringer i forbindelse med oplevelsen af ensomhed En længere periode med sygemelding kan også være udfordrende Psykoedukation til unge i OPUS

7 Psykoedukation til unge i OPUS
Krise i familien Familien bliver ofte urolig og bekymret, nå der er tale om alvorlig sygdom Viden og støtte fra psykiatrien kan dæmpe uroen og aflaste Undersøgelser viser, at inddragelse af familien formindsker risiko for ny akut episode Psykoedukation til unge i OPUS

8 Tegn på psykose kan misforstås
Hvad har I lagt mærke til, at jeres familie og venner har svært ved at forstå eller er kritiske overfor ? Psykoedukation til unge i OPUS

9 Samarbejde med familien
De pårørende får ligesom de unge tilbudt psykoedukation Derudover 3 samtaler i starten af OPUS behandling Endvidere tilbydes den unge sammen med sin familie enten et samtale- forløb eller et flerfamilieforløb Familien kan kontakte OPUS medarbejderen gennem de 2 års behandling, Ligesom OPUS medarbejderen kan kontakte familien ved ændringer Psykoedukation til unge i OPUS

10 Netværk – familie og venner
Et godt netværk betyder meget: Familie og venner kender dig rigtig godt Man kan dele sine oplevelser og tanker Se problemer i nyt lys Få nye oplevelser sammen med andre Mærke at man ikke er alene Særlig ved sygdom: Få hjælp til hverdagens gøremål Få hjælp til at opretholde og forstærke håbet om bedring Psykoedukation til unge i OPUS

11 Støtte fra familie og venner
Passende støtte fra familie og venner er en vigtig faktor i forhold til bedring og forebyggelse Familiens og venners viden om sygdommen er af betydning for at yde en god støtte Familiens og venners inddragelse i behandlingen sammen med dig bedrer prognosen Psykoedukation til unge i OPUS

12 Støtte fra familie og venner
Tal med dine venner og familie om hvad du har brug for, hvis du får det dårligere Pas på du ikke isolerer dig i en sårbar periode Hold kontakten med dine venner og familie, dem du ved, kan støtte dig Det er helt ok at bede om hjælp Psykoedukation til unge i OPUS

13 Ved belastning/konflikter
Konflikter og uenighed giver let stress Stress giver ofte symptomer Pas derfor på dig selv, når du oplever konflikter, der giver stress Måske er det for stressende at være sammen lige for tiden? Det er helt ok at trække sig Psykoedukation til unge i OPUS

14 Pårørendes reaktioner
Almindelige reaktioner når et familiemedlem får en psykose: Uro Bekymring Øget stress Tristhed For stor interesse for dit sygdomsforløb Irritation De pårørende har brug for viden og at blive inddraget i din behandling, efter aftale med dig. Psykoedukation til unge i OPUS

15 Psykoedukation til unge i OPUS
ENKEL KOMMUNIKATION TAL ÉN AD GANGEN TAL DIREKTE TIL PERSONEN TAL FOR DIG SELV, BRUG ”JEG og DU” PRØV AT TALE KLART, ROLIGT OG POSITIVT SPØRG DIREKTE I STEDET FOR AT ”GÆTTE” GIV HJÆLP, NÅR EN ANDEN KAN VÆRE SVÆR AT FORSTÅ GIV OPMUNTRING, STØTTE OG POSITIVE KOMMENTARER HOLD IGEN MED IRONI OG KRITIK Dette slide kan også bruges under introduktionstemaet når adgangsformen skal aftales Psykoedukation til unge i OPUS

16 Passende åbenhed i kommunikation
Høj Mellem Lavt niveau Psykoedukation til unge i OPUS

17 Psykoedukation til unge i OPUS
Recovery – at komme sig Recovery er…. En individuel proces, hvor man arbejder på at finde mulighed for at leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv Noget aktivt Omfatter det hele menneske – ikke kun sygdom At blive ”herre i eget liv ” Psykoedukation til unge i OPUS

18 Vejen skridt for skridt
I den første tid efter en psykose har man brug for megen ro og hvile for at komme sig Det er derfor bedst at sætte skole og uddannelse på standby ½-1 års tid I den periode kan man tage mindre skridt f.eks en praktikplads løbet af de 2 års OPUS behandling kan man nå en hel del, også at forbedre sine sociale forhold Rigtig mange kommer i gang med skole/uddanenlse eller arbejde. Psykoedukation til unge i OPUS

19 Muligt livsforløb med sygdom
En trappe med forskellige trin Vendepunkt Psykoedukation til unge i OPUS Manual for psykoedukation til patienter med skizofreni. September 2012

20 Psykoedukation til unge i OPUS
Hvad kan man selv gøre: Holde kontakten til venner og familie Passe sin behandling Undgå misbrug Fastholde håb for sig selv Lægge realistiske planer for fremtiden Anerkende sig selv for alle skridt i den rigtige retning Psykoedukation til unge i OPUS

21 Hvad hvis du ønsker at stoppe?
Hvis du har lyst til at droppe ud af behandlingen, så kontakt først din OPUS medarbejder og drøft det indgående Det kan have store konsekvenser, hvis der kommer tilbagefald Medicin og samtaler kan forebygge at du bliver sy igen. Psykoedukation til unge i OPUS

22 Psykoedukation til unge i OPUS
Tak for i dag Hvad har været brugbart i dag? Har I lyst til at komme næste gang? Udfyld venligst evalueringsskema Psykoedukation til unge i OPUS 22


Download ppt "Psykoedukation til unge i OPUS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google