Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ProNet Konference – Korsør 29. november 2011 Udfordringer set fra et dansk Jobcenter 2011 Anette Steffensen Arbejdsmarkedsområdets Tværfaglig unge- og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ProNet Konference – Korsør 29. november 2011 Udfordringer set fra et dansk Jobcenter 2011 Anette Steffensen Arbejdsmarkedsområdets Tværfaglig unge- og."— Præsentationens transcript:

1 ProNet Konference – Korsør 29. november 2011 Udfordringer set fra et dansk Jobcenter 2011 Anette Steffensen Arbejdsmarkedsområdets Tværfaglig unge- og uddannelsesindsats

2 1.Regionen - Tingenes tilstand 2.De største udfordringer for Jobcentret 3.Helhedsorienteret ungeindsats 4.Den fremadrettede beskæftigelsesindsats ProNet Konference – Korsør 29. november 2011

3 Region Sjælland - Færre til at forsørge flere Kurven knækkede i 2011 Region Sjælland har nu en arbejdsstyrke, der er mindre end de, der skal forsørges.

4 Region Sjælland - Lavt uddannelsesniveau

5 Region Sjælland - Mangel på faglært arbejdskraft  De unge uden uddannelse er den største udfordring for jobcentrene i øjeblikket.  Der kommer til at mangle arbejdskraft, og derfor er det vigtigt, at den kommunale beskæftigelsesindsats løses optimalt.

6 Jobcenter Slagelse - Helhedsorienteret ungeindsats  Færre på offentlig offentlige ydelser Begrænse arbejdskraftreserven, virksomhedsnær aktivering, straks indsats, opkvalificering  Færre unge tilkendes en førtidspension Social arv, mønsterbrydning, særlig støtte til børn af forældre på førtidspension  Flere unge i uddannelse Motivation til uddannelse, uddannelsespålæg, vejledning, fastholdelse

7 Strategiske spor A) Strategi for ”højnelse af eksisterende uddannelsesniveau” B) ”Fastholdelses- og gennemførsels- strategi.” C) Strategi for ”Den anderledes vej i uddannelse.” D) Strategi for ”Den særlige indsats” 82 % *) 95%100% Målsætning 2015 Videregående uddannelse 50% Styrker og Forbedringspotentialer Målsætning 2015 Ungdomsuddannelse 95% Styrker og Forbedringspotentialer AB D 45,1 %50%100% Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse *) Profilmodel Slagelse Kommune 2009 C AB D C

8 Ungegrupper Unge under 30 år Ungegruppe A: Med uddannelse uden uddannelse Ungegruppe B: Med forudsætninger for uddannelse Uden umiddelbare forudsætninger for uddannelse Ungegruppe C: Parate til job, umiddelbart ikke forudsætninger for uddannelse men kan opkvalificeres til uddannelse Ungegruppe D: Ikke umiddelbart parat til hverken job eller uddannelse

9 Differentierede ungegrupper 1.Unge med psykiske lidelser 2.Socialt udsatte unge 3.Unge der falder fra eller zapper 4.Fagligt svage unge 5.Unge med mangelfuldt uddannelsesperspektiv 6.Unge med adfærdsproblemer 7.Unge mødre 8.Unge med misbrugsproblemer 9.Kriminalitetstruede unge

10 www.slagelse.dk Eksempler på indsatsområder set i forhold til målgrupper Ungegruppe A Med uddannelse Ungegruppe B Uden uddannelse, med forudsætninger for uddannelse Ungegruppe C Parat til job, umiddelbart ikke forudsætninger for uddannelse, men kan opkvalificeres Ungegruppe D Ikke umiddelbart parat til hverken job eller uddannelse • Øget samarbejde med Studievalg Sjælland • Iværksætteri • Anderledes virksomheds- praktik/job i forbindelse med videregående studie • Praktik/Jobformidling i udlandet • Jobformidling • Samarbejde om nye uddannelser • Regionalt uddannelses- perspektiv • Vejledning • Uddannelsesparathed • Overgangen til ungdomsuddannelse • Jobcenter og UU samarbejde • Praktikpladser • Fastholdelsescoach • Mentor Andre projekter: • SUK Festival • Skolen som kulturelt centrum, klub, sport m.m. • Lektiehjælpere • Div. forebyggende projekter • Særlige kvalificerende forløb til ordinær uddannelse • Uddannelsesparathed • Brobygning • Virksomhedspraktik • Specialundervisning • Rådgivning • Personlige kompetencer • Sociale kompetencer • Behandling • Brobygning fra afsoning til løsladelse • Sprogundervisning • Specialundervisning • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

11 Den fremadrettede beskæftigelsesindsats


Download ppt "ProNet Konference – Korsør 29. november 2011 Udfordringer set fra et dansk Jobcenter 2011 Anette Steffensen Arbejdsmarkedsområdets Tværfaglig unge- og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google