Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EN HELHEDSORIENTERET UNGEINDSATS? ERFARINGER FRA NULPUNKTSANALYSEN AF ROUTE 25 V/ANNE MØLGAARD, RAMBØLL Alternative title slide.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EN HELHEDSORIENTERET UNGEINDSATS? ERFARINGER FRA NULPUNKTSANALYSEN AF ROUTE 25 V/ANNE MØLGAARD, RAMBØLL Alternative title slide."— Præsentationens transcript:

1 EN HELHEDSORIENTERET UNGEINDSATS? ERFARINGER FRA NULPUNKTSANALYSEN AF ROUTE 25 V/ANNE MØLGAARD, RAMBØLL Alternative title slide

2 ROUTE 25 – VIRKSOMHEDSRETTET, KOORDINERET UNGEINDSATS •Formål: at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats over for unge i jobcentrene. •Flere unge i job og uddannelse. •Hypoteser: •At virksomhedsrettet aktivering har gode effekter - også i forhold til at motivere unge til at gennemføre en uddannelse. •At en helhedsorienteret og koordineret indsats kan skabe bedre effekter i form af beskæftigelse og uddannelse for den unge.

3 ER DET RELEVANT? •Ja… •Tre centrale udfordringer i ungeindsatsen •Men ikke det fulde billede…

4 UDFORDRING 1: MANGLENDE TVÆRGÅENDE, STRATEGISK FOKUS PÅ UNGE •Ingen tværgående ungestrategi til at sætte rammen for indsatsen •Lav grad af formalisering •For få målrettede tilbud til unge Jeg kunne have et ønske om, at vi kom tættere på en automatik i at inddrage UU. Nogle medarbejdere er rigtig gode til automatisk at inddrage UU, men for andre medarbejdere er det mere fremmed lige at gribe ’knoglen’ og ringe til UU (citat, sagsbehandler).

5 UDFORDRING 2: KOORDINERINGEN AF UNGEINDSATSEN HALTER •Manglende kendskab og forståelse •Hvad er bedst for den unge? •Overleveringer ved det 18. år •At finde rundt i systemet…

6 EKSEMPEL Vi kender ikke hinandens lovgivninger. Nogle af forvaltningerne har meget svært ved at acceptere den lovgivning, vi er underlagt. For eksempel kan en forvaltning synes, at en ung har haft en svær barndom. Derfor mener den forvaltning, at de skal fritages for indsats i et år, og det kan vi jo ikke bare. Der er ikke forståelse for det. Forvaltningen synes, at man skal passe på den unge, men vi har jo nogle regler, vi skal følge (citat, virksomhedskonsulent).

7 UDFORDRING 2: KOORDINERINGEN AF UNGEINDSATSEN HALTER •Manglende kendskab og forståelse •Hvad er bedst for den ledige? •Overleveringer ved det 18. år •At finde rundt i systemet…

8 AT FINDE RUNDT I SYSTEMET… En stor udfordring med denne målgruppe, det er gennemsigtighed. Når jeg har løbet rundt med [de unge] og er blevet sendt rundt for at snakke med fem forskellige – så er de da allerede gået. Det er påfaldende, at vi deler det hele op i så mange kasser. Det er ligesom, hvis din bil skulle gå til seks forskellige mekanikere. Vi taler om unge, som ikke engang åbner deres post, og de kan ikke finde rundt i de her systemer (citat, SSP konsulent).

9 UDFORDRING 3: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERNE Vi laver den opfølgning, som loven foreskriver, men det burde være oftere, for det er svært at følge den unges progression. Der er et overordnet mål, som man sigter mod [med en virksomhedspraktik], men ikke en masse delmål. Du laver ikke den grundige opfølgning. Konsekvensen er, at den unge falder fra, uden at jeg når at opdage det. Så ringer arbejdsgiveren, at nu har han ikke været der i fire dage, så nu går det ikke. Det er et problem, at vi ikke når at fange dem – det er dårlig brug af min tid. (citat, jobkonsulent).

10 LØSNINGER….


Download ppt "EN HELHEDSORIENTERET UNGEINDSATS? ERFARINGER FRA NULPUNKTSANALYSEN AF ROUTE 25 V/ANNE MØLGAARD, RAMBØLL Alternative title slide."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google