Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværgående indsats for unge årige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværgående indsats for unge årige"— Præsentationens transcript:

1 Tværgående indsats for unge 15-17-årige
i Solrød Kommune (Ungepakke 2)

2 Formål med Solrød Kommunes tværgående ungeindsats
At sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for målgruppen, herunder at sikre implementeringen af Ungepakke 2 i Solrød Kommune.

3 Målgruppe for Solrød Kommunes tværgående ungeindsats
Den primære målgruppe for det tværgående ungesamarbejde er unge årige, som ikke har kunnet profitere af hidtidige skole- og uddannelsestilbud. Der er her tale om: Alle ikke-uddannelsesparate unge Unge, som er droppet ud af uddannelsessystemet, og hvor en hurtig tilbagevenden ikke anses for realistisk eller hensigtsmæssig Unge, som er i risiko for at droppe ud af uddannelsessystemet Undervisningspligtige unge er i princippet ikke omfattet af samarbejdet

4 Styregruppe Styregruppen har til opgave at fastsætte de overordnede rammer for den tværgående ungeindsats, sikre etablering af relevante tilbud til målgruppen samt foretage en løbende evaluering af samarbejdet: Medlemmer af styregruppen fra Job- og SocialCenteret (formand) Ungdomsskolen Børn- og Unge Rådgivningen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

5 Ungeteam Ungeteamet er et tværfagligt visitationsteam, som har til opgave at drøfte konkrete sager med henblik på at lægge en plan for den enkelte unge, herunder drøfte, hvilken aktivitet den unge skal visiteres til. Ungeteamet mødes 2 timer hver anden uge.

6 Ungeteam Medlemmer af ungeteamet:
Ungekonsulent, Job- og SocialCenteret (formand) Virksomhedskonsulent, Job- og SocialCenteret Misbrugskonsulent, Job- og SocialCenteret Projektmedarbejder, Ungdomsskolen/Ungebasen SSP-konsulent Sagsbehandler, Børn og Unge Rådgivningen 3 vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

7 Visitation af unge/ungeteamet
Ungeteamet kan f.eks. visitere den unge til Ungebasen Andre afklaringsforløb Virksomhedspraktik/fritidsjob Produktionsskolen

8 Mentorer Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver nu mulighed for mentorer til årige, som gives tilbud gennem Jobcenteret: ”Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.” (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §78) Det vil også sige, at en årig kan have både en kontaktperson i Børn og Unge Rådgivningen og en mentor – der kan her være tale om én person med to funktioner.

9 Forventede resultater
Reduktion i antallet af unge uden uddannelse og job Reduktion i tilgangen af unge til kontanthjælp


Download ppt "Tværgående indsats for unge årige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google