Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdet med ICF på Kommunikationscentret i Hillerød ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdet med ICF på Kommunikationscentret i Hillerød ?"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdet med ICF på Kommunikationscentret i Hillerød ?
Århus v. Anne Birgitte Sørensen, afdelingsleder Kommunikationscentret, Hillerød

2 Et lille oplæg om: Hvad er Kommunikationscentret
Hvordan kom vi i gang med ICF? Hvordan har vi arbejdet? Hvad gør vi i dag? Et eksempel: ICF skema for syn voksne Hvad vil være relevant at arbejde videre med? Spørgsmål eller kommentarer

3 Kommunikationscentret har tilbud til både børn og voksne

4 Kommunikationscentret
Tidligere Frederiksborg Amt -nu drevet af Hillerød kommune, primært takstfinansieret. Ca 70 ansatte Dækker 11 kommuner i Nordsjælland, men løser opgaver i hele landet Lovgrundlag: Folkeskoleloven, Lov om social service, Lov om specialundervisning for voksne og Lov om aktiv beskæftigelse Ydelser ift. voksne med erhvervet hjerneskade, syn- og hørenedsættelse, stammen, udviklingshæmmede, stemmevanskeligheder og borgere med behov for IKT Ydelser ift. børn med sproglige vanskeligheder, stammen, læbe-ganespalte, behov for IKT mm Udviklingsafdeling VIFO – projekter i hele landet VISO-opgaver i hele landet

5 Hvornår startede det? I slutningen af 1990’erne startede et projekt v. Charlotte Aagaard og Anni Andreasen på Kommunikationscentret Problematik i arbejdet med de sværest afasi-ramte: hvem er mest begrænset ift. aktivitet og deltagelse? Og problematikken om relationen mellem en funktionsnedsættelse og begrænsninger/støtte fra omgivelserne Mundede ud i 2 projekter ift. hjerneskadede: Rehabilitering i hjemmet og God praksis samt FKF testen (Funktionelle kommunikations færdigheder)

6 Hvordan indgik ICF og GAS i den udvikling vi stod overfor?
Kommunalreformen stod for døren Kommunerne skulle overtage visitationen Større krav : bedre beskrivelse af vores arbejde og mål Større fokus på effekt og evidens DTHS: stod for udarbejdelse af God praksis på en række områder indenfor Kommunikationscentrenes arbejdsområde Kommunikationscentret besluttede sig i 2003 for at starte implementeringen af ICF som fælles referenceramme

7 Formålet med ICF på KC En dynamisk opfattelse af funktionsevne
Fælles sprog og referenceramme. Internt: som baggrund for det vi skriver, tænker og gør.Udadtil: i samarbejdet med kommuner, andre faggrupper, pårørende.. Borgeren er ekspert på egen livssituation. Fokus på muligheder frem for begrænsninger, et helhedssyn på indsatsen Sætte præcise,individuelle, målbare mål sammen med borgeren Mulighed for mere systematisk evaluering af effekten

8 Hvordan arbejdede vi ? ICF var et projekt for hele KC i perioden med styregruppe og senere en sparringsgruppe med repræsentanter fra alle funktionsgrupper Efteråret Uddannelsesdage for medarbejderne: ICF v. Jette Haugbølle Individuelle undervisningsplaner v. Charlotte Ringsmose, Vejledningen og den svære samtale v. Bente Højer Evaluerbare mål: ICF og GAS (Goal Attainment Scale) v. Eskild Petersen Foråret 2005 Konstruktivistisk vejledning

9 Arbejdet fortsat….. Efteråret 2005
Begyndte vi at udarbejde afdækningsskemaer efter ICF i afdelingerne, Dette blev efterfulgt af arbejdet med handleplaner og undervisningsplaner med GAS mål Oktober 2005 udviklingsdag om evidens Foråret 2006 Håndbog i ICF og GAS til medarbejderne Efteråret 2006 ICF og GAS – lektiecafe til gensidig inspiration

10 Arbejdet fortsat….. Marts 2007
Alle funktionsgrupper fremlægger hvor langt de er kommet med skemaerne Klientsystemet: udarbejdelse af skabeloner, tilretning af breve mv Januar 2008 Arbejdet med ICF og GAS blev evalueret af Eskild Petersen Frem til nu Vi har skrevet artikler, holdt foredrag mange steder i landet mm

11 Hvor er vi nu? Der er udarbejdet afdækningsskemaer efter ICF i alle funktionsgrupper Der er udarbejdet undervisningsplaner med mål /GAS mål Der er udarbejdet handleplaner og evalueringsskemaer

12 Hvordan er ICF integreret i vores ydelser?
ICF indgår i afdækning og foranstaltningsforslag Inddragelse af borgeren Inddragelse af og samarbejdet med pårørende og netværk Samarbejdet med kommunerne og andre fagpersoner ICF er blevet en integreret del af vores måde at tænke og arbejde på

13 Afdækningsskema syn voksne

14 Eksempel: Afdækningsskema syn voksne
Der er 4 typer af skemaer: ICF rapport ICF rapport syn og hjerneskade ICF rapport høre og syn ICF rapport med små hjælpemidler

15 Hvad kan vi arbejde videre med?
Integration af ICF-CY – dansk oversættelse Fortsat uddannelse af medarbejderne Sikre at nye medarbejdere uddannes Kritisk gennemgang af egen praksis ift. om vi lever op til tankegangen i ICF

16 Spørgsmål - Kommentarer

17 Tak for i dag Vejledning
Her kan du se, hvor dine billeder skal placeres.


Download ppt "Arbejdet med ICF på Kommunikationscentret i Hillerød ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google