Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Depressionsforenings fødselsdagskonference Odense, onsdag den 23. oktober 2013 Din sygdom er ikke dig – Borgeren i centrum Oplæg ved Poul Nyrup Rasmussen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Depressionsforenings fødselsdagskonference Odense, onsdag den 23. oktober 2013 Din sygdom er ikke dig – Borgeren i centrum Oplæg ved Poul Nyrup Rasmussen."— Præsentationens transcript:

1 Depressionsforenings fødselsdagskonference Odense, onsdag den 23. oktober 2013 Din sygdom er ikke dig – Borgeren i centrum Oplæg ved Poul Nyrup Rasmussen

2 Et par bogstaver er en verden til forskel Eksklusion Inklusion Kun et par bogstaver – og der er en verden til forskel – Et godt liv Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

3

4 Det helt grundlæggende Uanset hvem vi er: Vi ønsker at kunne tage vare på vores eget liv. Vi har brug for tryghed. Egen bolig. Være del af et fællesskab – få uddannelse og job. Vi ønsker et selvstændigt og meningsfyldt liv. Et godt liv er et sundt liv. Også dem, som har brug for hjælp og en ny rejse

5 Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

6 Tallene En folkesygdom : 250.000 lider af depressioner, 250.000 af angsttilstande, 75.000 af spiseforstyrrelser og 40.000 af psykoser. Hver anden familie er berørt. Mange står helt uden for: 48 pct. af alle førtidspensioner tilkendes pga. psykisk lidelse (Europa-rekord!). 50 pct. af alle langtidssygemeldinger Det koster Det koster livskvalitet, mange lidelser og liv Depressioner koster 14 mia. kroner årligt Angstlidelser koster 6 mia. kroner årligt Det hele, inklusiv førtidspension, 55 mia. kroner årligt Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

7 Fokus på funktionsniveau ”Lettere lidelser” eller tungere? Funktionsniveau – GAF Funktionsniveau er basis for kommunal støtte/hjælp Samme lave funktionsniveau (GAF) = samme behov for hjælp Depressionsforeningen - 23. oktober 2013 Indsats Sherpa/AngstSherpa/DepressionOPUS/Skizofreni 414341

8 Kvalitetstilbud for depression og angst Seks forslag fra psykiatere/psykologer + Danske Regioner Almen praksis – tidlig behandling Psykologbehandling – udvidet mulighed Bedre brug af speciallæger Shared Care – på tværs Regionale specialklinikker Jobcentre – screening / handleplaner HUSK 30 procent er stadig uden diagnose / behandling Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

9 Psykiatriudvalgets rapport 1.Utilstrækkeligt fokus på tidlig indsats og rehabilitering 2.Behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem 3.Ulighed i sundhed og levetid 4.Begrænset inddragelse af borger og pårørende som ressource i borgerens forløb 5.Utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder (kommunalreformen) 6.Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling 7.Behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse 8. Manglende brug af evidensbaserede metoder og utilstrækkelig forskning dokumentation og effektmåling af indsatser 9.Manglende reduktion i tvangsanvendelse 10.Mangelfuld planlægning og styring og grundlag for bedre ressourceanvendelse i regioner og kommuner Depressionsforeningen - 23. oktober 2013 10 hovedproblemer

10 Prioriteringerne Forebyggelse og tidlig indsats (Sundhed, lighed) Styrket sammenhæng i indsatsen Høj kvalitet i den faglige indsats Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund Nedbringelse af tvang Bedre styring og ressourceanvendelse Depressionsforeningen - 23. oktober 2013 6 x gange fokus

11 Vores fokus kom igennem Psykisk sårbare kan komme sig Helhed og sammenhæng Stærkere indsats for depressions- og angstramte m.fl. Systemerne indretter sig efter brugeren - ikke omvendt! Frem mod 2020 skal prioriteres midler Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

12 Psykisk sårbare kan komme sig Fra ”Det er synd for dig” Til Recovery ● Selvbestemmelse ● Inddragelse INKLUSION ● Netværk ● Sundhed ● Uddannelse ● Arbejde Pårørende med fra starten - en del af løsningen Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

13 Systemerne indretter sig efter brugeren - ikke omvendt! Opprioritering af ikke-psykotiske lidelser Overdødeligheden skal ned, ny sundhedspolitik Tvangen skal ned Medicin kan ikke stå alene Efteruddannelse skal op Fastholde arbejdet / depression- og angstramte Åben dialog Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

14 Status For første gang er der skabt et klart billede af, at den enkelte psykiske sårbare har brug for sammenhæng. Der er enighed om, at det psykiatriske område skal have et løft og tilføres flere ressourcer – Hvornår? Hvor meget? At de mange mennesker, der lider af angst, depression og ikke-psykotiske lidelser, også har krav på en mere sammenhængende indsats (inklusiv fem forslag fra psykiatere/psykologer) Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

15 Nu gælder det praksis Fra ord til handling Nu skal slaget stå om at få ændret praksis Nu er det op til ministeren, regeringen og folketinget at prioritere flere ressourcer. Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

16 Frem mod 2020 Depressionsforeningen - 23. oktober 2013 Fra ord til handling ” ….. frem mod 2020 skal prioriteres midler ……” Men det er ”både/og” Fra produktivitets- til kvalitetsstyring!

17 Vi er klar ” If you don't fight, you don't count." Vi vil gerne være med hele vejen, så vi sammen kan skabe en bedre psykiatri for alle Alle kræfter skal i spil, hvis flere skal komme sig HUSK: Sammen kan vi mere end hver for sig. Depressionsforeningen - 23. oktober 2013

18

19 Tak!


Download ppt "Depressionsforenings fødselsdagskonference Odense, onsdag den 23. oktober 2013 Din sygdom er ikke dig – Borgeren i centrum Oplæg ved Poul Nyrup Rasmussen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google