Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunens forventninger til, at UU er med til at opfylde 95 % målsætningen Ved Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunens forventninger til, at UU er med til at opfylde 95 % målsætningen Ved Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Kommunens forventninger til, at UU er med til at opfylde 95 % målsætningen Ved Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune

2 Kommunens forventninger til samarbejdet med UU • Opfyldning af kravene fra Bekendtgørelsen af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. • Opfyldning af kravene i Ungepakken • Være med til at sikre samarbejde mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser • Samarbejde med skoleafdeling såvel som jobcenter

3 Udfordringer • UU dækker flere kommuner med forskellige kulturer • Få spredt viden om ungdomsuddannelserne • At have fokus på de 20 % • At de unges uddannelsesvalg bliver udfordret, når de vejledes gennem e-vejledning • At være opdateret på den nyeste viden inden for vejledning og uddannelserne, samtidig med at have nok vejledningstid hos de unge • Den næste gruppe unge, der skal uddannes, er mere udfordrende

4 Gruppedrøftelse • Hvor ser I de største udfordringer i samarbejdet med de kommunale forvaltninger? • Hvor ser I det største udfordringer for at nå 95 % målsætningen? • Hvordan ville det ideelle samarbejde med relevante parter se ud, for at nå målet om, 95 % unge gennemfører en ungdomsuddannelse, kan opfyldes?

5 Kommunens forventninger til UU Visioner for at nå 95 % målsætningen

6 Statistisk • Statistiske nedslag - Der skal laves statistiske nedslag i forhold til, hvor de unge befinder sig på bestemte tidspunkter. Er der specifikke perioder, hvor der skal laves en ekstra indsats for at hjælpe de unge til gennemførsel af ungdomsuddannelse. Derudover give viden om, hvilke uddannelser, der oplever det største frafald. • Handleplaner - Der skal udarbejdes konkrete handlingsforslag til kommunen i forhold til, hvordan der skal reageres på det statistiske materiale.

7 Viden i spil • Videndeling mellem UU-centre -Mange UU-centre oplever de samme udfordringer, derfor er det vigtigt at videndele og sparre. • Videndeling mellem grundskole og ungdomsuddannelser - I en tid, hvor ungdomsuddannelserne har været gennem store forandringer, er det grundlæggende, at lærerne i grundskolen er bekendte med, hvad de forskellige former for ungdomsuddannelserne kan tilbyde, herunder hjælpeforansaltninger.

8 Samarbejdet • Tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, områdets uddannelsescentre, jobcenter, virksomheder og kommunale forvaltninger -Et tæt samarbejde mellem relevante parter er afgørende for at de unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Samarbejdet er vigtigt for, at ingen unge ryger ud af systemet. • Ansvarsfordeling mellem UU og grundskole - Lærerne i grundskolen spiller en vigtig rolle i forhold til, at deres elever foretager det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt med en tydelig ansvarsfordeling mellem UU og skolerne.

9 Fokus • Fokus på erhvervsskolerne - Der skal være fokus på erhvervsskolerne og de muligheder, de unge har med uddannelse på disse. Videre skal der være et tæt samarbejde med de lokale virksomheder for at skaffe flest mulige praktikpladser • Fokus på drengene - Undersøgelser viser, at det er drengene, der har sværest ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal der være et særligt fokus på drengene, og hvordan de motiveres. • Fokus på EGU, STU, ny fleksuddannelse -For de unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse trods særlig hjælpeforanstaltninger, skal der være fokus på EGU, STU og ikke mindst den nye fleksuddannelse. Hvornår kan og skal disse uddannelsestilbud bruges. -Fokus på metodeudvikling

10 Den opsøgende vejledning • Opsøgende vejledning op til 25 år - Uddannelsesvejledningen op til de 25 år skal være opsøgende. Der skal være en fast procedure, hvis en ung stopper på en ungdomsuddannelse. • Efterskoleelever -Unge det går på efterskole, skal føle, at det er nemt at komme tilbage til en vejleder. Derfor skal vejledningskatalog og kontaktoplysninger sendes ud til efterskoleleverne. • Ungdommens Uddannelsesvejledning på Facebook - For at få så mange informationer ud til så mange unge og forældre så muligt, bør hvert UU-center have en Facebookside.

11 Gruppedrøftelse • Er de gennemgåede forventninger noget, I allerede gør i jeres UU- center? • Hvordan vil I anvende de nye instrumenter, som fx fleksuddannelsen og ungepakkerne? • Hvilke forventninger mangler for at opnå 95 % målsætningen? • Hvilke tiltag har I, hvor I ser henholdsvis største styrker og største svagheder? • Hvad forventer UU af kommunen?

12 Spørgsmål

13 Tak for i dag


Download ppt "Kommunens forventninger til, at UU er med til at opfylde 95 % målsætningen Ved Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google