Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opgaven jeg fik stillet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opgaven jeg fik stillet"— Præsentationens transcript:

1 Opgaven jeg fik stillet
Hvordan gør I i Piareersarfik Qaqortoq med at få så mange unge i gang med en uddannelse Kort sagt, det I gør for at minimere restgruppen

2 Hvor skal vi omkring? Piareersarfik, opgaver og placering
Veje mod uddannelse ”Broen” ud af folkeskolen mod uddannelse og med piareersarfik som ”vejviser” Udfordringer for forbedringer og nye indsatser Kommer ikke så meget ind på indsat over for aktuel ”skjult restgruppe” af unge, som er ikke i uddannelse (mangel på systematisk indsats !)

3 Piareersarfiks opgaver (1)
Uddannelsesvejledning (lokal/kommunal) info, vejledning, ekspedition Opkvalificering Hvordan: Handleplan, ”nødvendig” i retning af uddannelse og job, ”let at løfte”, motiveret for undervisning (ikke direkte fra folkeskole til Piareersarfik) Hvad: AEU, FA, arbejdstræning, højskole i DK og andet

4 Piareersarfiks opgaver (2)
Handleplan og vejledning over for unge registrerede ledige og andre unge - frem mod arbejde eller uddannelse (lidt og tilfældig kontakt til usynlige ”restgruppe”) Vejledning og administration vedr. erhvervsuddannelseslærlinge Andre opgaver Forskelle i opgaver er der også!!!

5 Piareersarfiks placering og forskellige opgaver
Veje mod uddannelse Piareersarfiks placering og forskellige opgaver

6 Hovedveje mod uddannelse

7 Veje via opkvalificering via Piareersarfik

8 ”Overblik”

9 Piareersarfiks uddannelsesvejledning over for ældste klassetrin
Medvirke til at hjælpe eleven ud af folkeskolen og over broen mod uddannelse Folkeskolen, skolevejleder og andre lærere er også aktører og helt nødvendige samarbejds-partnere bl.a. i faget personlig udvikling, erhvervsvejledning og –valg

10 Piareersarfiks uddannelsesvejledning over for ældste klassetrin
Klassevise aktiviteter med kollektiv vejledning 8. klasser 9. klasser 10. klasser Flere omgange i hver klasse I Qaqortoq, udviklet gennem mange år, intensiveret og udvidet igen fra ca i samarbejde med folkeskolen I andre byer foregår der også noget, men meget mindre i omfang

11 8. klasse Hovedtema 4 lektioner Afklaring Hvem er jeg Hvad vil jeg
2 lektioner i efterår 2 lektioner i forår

12 Program for 8. klasse Præsentation. Hvorfor kommer Piareersarfik ?
Hvad er Piareersarfik ? Hvem er vi i dag ? Drømmerejse ( efter vejledning) Udfyldning af spørgeark. Interesseprofil. Præsentation af Præsentation af Farvel og tak. Vi ses i 9 klasse.

13 9. klasse Hovedtema 4 lektioner Før erhvervspraktikken
Erhvervspraktikopgave og fremlæggelse 4 lektioner 2 lektioner i efterår 2 lektioner i forår

14 Program for 9. klasse Hvad er du god til , hvad har du lyst til ?
Udfyldning af spørgeark Snak derefter Sammenhæng og veje, AFS og efterskole På vej til erhvervspraktik Siunissaq / fremvisning (dvd om uddannelsesvalg) Opgave aflevering. Liste over erhvervsuddannelser Vælge en erhvervsuddannelse eller andet Vi kommer over til jer lige før der skal være uddannelsesmesse Farvel og tak. Vi ses til foråret med jeres opgave.

15 10. klasse Hovedtema 6 lektioner Hvor er jeg på vej hen?
Hvilken afklaring mangler jeg mere? Hvordan ansøger jeg Muligheder og hvad sker der i fremtiden? 6 lektioner 2 lektioner i oktober 2 lektioner i december 2 lektioner i januar

16 Program for 10. klasse (1) Præsentation, hvem er vi i dag i Piareersarfik. Efter Uddannelsesmessen, hvad fik jeg ud af mit besøg på uddannelsesmessen. Hvad vil jeg blive, samtale rundt om bordet og nedskrivning i spørgeark. AFS Sammenhænge og veje i uddannelserne FA i Piareersarfik AEU i Piareersarfik Erhvervsuddannelser, generelt og struktur Studieforberedende uddannelser, struktur Hvor kan jeg finde andet materiale / internet/ brochure ?

17 Program for 10. klasse (2) Siden sidst / opsamling
Præsentation af nye elever/ aktører Nogle hurtige spørgsmål Ansøgningsskemaer og bilag

18 Program for 10. klasse (3) Siden sidst. Status omkring ansøgning.
Det at starte en erhvervsuddannelse eller lign, hvad skal der til for at fastholde ? Tidsforløb for svar. Sullissivik vedr . uddannelsesstøtte og Piareersarfiit. For dem der skal på efterskole og AFS. Afbrydelser af uddannelser og kan jeg starte igen ? Hvor skal jeg henvende mig , når jeg evt. stopper og for at starte igen Netværk i byen ?

19 Piareersarfiks aktiviteter er med til at
Sætte fokus på at komme ”videre i uddannelse” Give eleverne bedre og mere realistisk grundlag for valg af uddannelse Give mere viden om hvad der konkret skal gøres ved uddannelsesvalg og uddannelsessøgning Udvikle den unges uddannelsesparathed: Faglige, sociale, personlig kompetencer Give ”uddannelsesvejledningen hos Piareersarfiit” et vist forhåndskendskab til unge mhp uddannelsesvejledning senere end folkeskolen og nogen indsigt i / om den ”usynlige restgruppe” Andet? Ja……..

20 Udfordringer Frem mod flere ind i uddannelse
Udfordringer mod forskellige grupper Særligt 3 områder ved udgang fra folkeskole eller blandt unge (16 – 24 år) Opgave med at få videre i uddannelse Kræver særlig indsats Behov for opkvalificering, ”let at løfte” Vi ser lige en oversigt.

21 Udfordringer ”Opgave med at få videre i uddannelse”
Gøre gruppen synlig Fokus i folkeskolen, uddannelsesplan / handleplan / elevplan (angusakka ark 3b) Synlighed ved udgang af folkeskole Følge-system for unge i og efter folkeskole, ”synlig ledige”, og ”ikke-synlige” (ikke i uddannelse eller arbejde) Indsatsområder og opgaver: Hvad kan det være? Hvordan og af hvem kan udføres? Alle involverede skal have fokus på videre i uddannelse Uddannelsesparathed, fortsat udvikling af disse kompetencer Andet ????? Ja, helt sikkert!

22 Udfordringer ”Kræver særlig indsats”
Den gruppe er vist overset i dag!? Hvilke reelle tilbud er der? Hvordan er situationen med handleplaner i samarbejde med socialforvaltning vedr. f.eks. elever, der i folkeskoletiden har haft vidtgående specialundervisning? Andet ??? Ja helt sikket!

23 Udfordringer Behov for opkvalificering, ”let at løfte”
Koordinering mellem tilbuddene her og i hele landet Boglig opkvalificering Opkvalificering af boglig svage Indsats også med at udvikle uddannelses-parathed; handleplan, vejledning og aktiviteter Andet ??? Ja helt sikkert!

24 Udfordringer Mellem aktørerne (i alle byer, hele landet)
Folkeskole, piareersarfiit, socialforvaltning og andre Indsats, nye områder og arbejdsfelter Hvem gør hvad ? Koordinering og sammenhæng i opgaver på alle niveauer Kan aktørerne løfte og udføre opgaverne? Hvad med ”kritisk masse” (antal elever og antal personaler f.eks.) hos de enkelte steder / aktører? Hvad med ressourcer (personale og penge)? Og så ska’ vi gøre det, hvis vi kan!


Download ppt "Opgaven jeg fik stillet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google