Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands sundhedsplan set i et regionalt psykiatrisk perspektiv. Chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatrien Henrik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands sundhedsplan set i et regionalt psykiatrisk perspektiv. Chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatrien Henrik."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands sundhedsplan set i et regionalt psykiatrisk perspektiv. Chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatrien Henrik Ørskov, FTR næstfmd. Voksenpsykiatriens HMU

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Disposition Psykiatriplan Sundhedsprofilen Temaforslag Forudsætninger / ønsker Opsummering Spørgsmål og debat

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Psykiatriplan  Inspireret af nationale og internationale tendenser  Nedbrydelse af fordomme  Øget viden om hjernens struktur og funktion  Evidensbegrebets fremmarch  Biologi, psykologi og sociologi  Øget flerfaglig og tværfaglig indsats  Specialisering  telepsykiatri

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Psykiatriplan – fortsat  En lang række anbefalinger i forhold til  Omdømme  Effekt  Ydelser  Organisering  ressourcer

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sundhedsprofilen – hvordan har du det? Resultater – psykisk syges fysiske sygdomme  75 % af de psykisk syge har en eller flere fysiske sygdomme  50 % har været behandlet på somatisk sygehus inden for et år  Multisygdomme forekommer hyppigt  1/6 har fire eller flere fysiske sygdomme  Mange livsstilsrelaterede sygdomme

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Markant større forekomst af sygdomme hos psykisk syge  Hjertekrampe, blodprop i hjertet, hjerneblødning eller blodprop i hjernen  Sukkersyge  Kronisk bronkitis, emfysem, rygerlunger, astma  Allergi  Slidgigt og leddegigt  Diskusprolaps og anden ryglidelse  Migræne, hyppig hovedpine  Tinnitus  Grå stær

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Temaforslag  Den kompetente patient og pårørende  Psykoedukation – mestring  PsykInfo, Risskov  Psykiatriskole Vest  Samarbejde med kommuner – organisationer  Sigte mod et arbejdsliv / beskæftigelse og social inklusion

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Temaforslag  Psykisk syges fysiske sygdomme  Forsøg med somatisk screening af udvalgte grupper  Almen praksis  Udbygge samarbejdet med somatikken.

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Temaforslag  Sundhedsfremme og forebyggelse  Tidlig opsporing  Børn til psykiske syge  Kost, rygning, alkohol og motion  Selvmord

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Temaforslag  Specialisering – tilgængelighed  Shared care  Telemedicin  Teknologi – scanning, ratingscale, test m.m.  Målgruppeopdelte teams, afsnit og enheder

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Temaforslag  Sundhedsaftalerne  Fra papir til handling  Konkretisering / pilotprojekter

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forudsætninger for en sundhedsplan  Rekruttering og fastholdelse  Attraktive arbejdspladser  Harmonisering af serviceniveau  Kompetenceudvikling

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ønsker til en sundhedsplan  Handlingsorienteret  Dristighed baseret på dygtighed og dialog

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Opsummering  Psykisk syges fysiske sygdomme  Den kompetente patient og pårørende  Sundhedsfremme og forebyggelse  Specialisering og tilgængelighed  Sundhedsaftalerne  Kompetenceudvikling / attraktive arbejdspladser

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål / debat


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands sundhedsplan set i et regionalt psykiatrisk perspektiv. Chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatrien Henrik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google