Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg ved Claus Graversen, chefsygeplejerske 3. April 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg ved Claus Graversen, chefsygeplejerske 3. April 2013"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg ved Claus Graversen, chefsygeplejerske 3. April 2013
Bedre behandling, længere liv til flere med psykisk sygdom i sammenhængende forløb Oplæg ved Claus Graversen, chefsygeplejerske 3. April 2013 Psykiatri og Social

2 Klangbund for oplægget
patienter årligt ( berørt?) 2600 personer venter

3 Psykiatriplan

4 Bedre behandling Hovedaktør i eget liv
Styrkelse af den faglige kvalitet Bedre sikkerhed for patienter, personale og samfund Fortsat specialisering af psykiatriens ydelser Mere kliniknær forskning

5 Bedre behandling: Hovedaktør i eget liv
Udvikling af metoder til inddragelse af patienten og pårørende i egen behandling Understøtte patientens og de pårørendes evne til at mestre den psykiske sygdom Udvikle teknologiske redskaber til f.eks. monitorering af egen behandling, krisehåndtering, ansvar for egen medicinering

6 Bedre behandling: Styrkelse af den faglige kvalitet
Lige muligheder for henvisning => Psykiatriens Centrale visitation Udredning, diagnostik og behandling skal være standardiseret og af høj kvalitet => Pakkeforløb Korrekt medicinering og begrænsning af polyfarmaci

7 Bedre behandling Fortsat specialisering af psykiatriens ydelser
Parallel til somatikken: hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højtspecialiseret niveau Det rigtige behandlingstilbud og specialiseringsniveau første gang Personalets kompetencer skal matche de forskellige specialiseringsniveauer Tilgængelighed til specialiseret behandling skal sikres via telemedicin, internetpsykiatri og udadgående funktioner

8

9 Længere liv Nedbringelse af overdødeligheden blandt mennesker med psykisk sygdom
Implementering af Strategi og handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse: Systematisk screening for KRAM og somatisk sygdom Indsatser ift. motion og rygestop for indlagte patienter Forebyggelse af selvmord

10 3 ud af 4 med psykisk sygdom har en eller flere fysiske sygdomme
Længere liv Forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik - hvorfor? 3 ud af 4 med psykisk sygdom har en eller flere fysiske sygdomme 1 ud af 6 har 4 eller flere fysiske sygdomme De har markant større andel af hjertekarsygdomme, sukkersyge, luftvejslidelser, allergi, muskelskelet lidelser Har en forventet middellevetid, der er 15–20 år lavere – 40 % skyldes selvmord

11 11 ▪ Psykiatri og Social

12

13 Antal ventende pr. 28. februar 2013
Ventende under 2 mdr. Ventende over 2 mdr. Ventende i alt Voksen 1.562 447 2009 B & U 518 74 592

14 Mere aktivitet = flere i behandling
Øget aktivitet ved: Mere behandling til de samme Behandling til flere

15 Fordi vi vil opnå tilgængelighed, nærhed, sammenhæng og kvalitet
Til flere med psykisk sygdom Psykiatrien i det hele og sammenhængende sundhedsvæsen Fordi vi vil opnå tilgængelighed, nærhed, sammenhæng og kvalitet Ved Telemedicinske løsninger Udvikling af samarbejdsmodeller med almenpraksis og kommunernes forskellige sektorer Udvikling og etablering af tværsektorielle it-platforme Fremskudt myndighed (fysisk eller virtuelt) på de psykiatriske afdelinger Tilstedeværelse (fysisk eller virtuelt) i sundheds-husene

16 Nye tiltag / forslag Optimering af samarbejdet med kommunerne i forbindelse med udskrivning af patienter fra psykiatrien KKR – de fire målsætninger (forslag) Forebygge indlæggelser Tilbud til kroniske syge Komplekse genoptræningsopgaver Bedre sammenhæng inden for voksenpsykiatrien

17

18 Tværgående indsatsområder
Innovation og anvendelse af ny teknologi De fysisk rammer for fremtidens psykiatri Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads

19 Tværgående indsatsområder Innovation og anvendelse af ny teknologi
Styrkelse af innovationskultur i psykiatrien Stille de innovative spørgsmål og eksperimentere indfrielse af den nationale telemedicinske strategi systematisk udvikling og inddragelse af teknologiske hjælpemidler

20 Tværgående indsatsområder Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads
Jobrotationsprojekt Fokus på introduktionsforløb Kompetenceudviklingsplaner for alle faggrupper Ændret ansvars- og opgavefordeling med inddragelse af de specialuddannede faggrupper

21 Samarbejdet fremover kræver organisatorisk livsstilsændring
Opsummering Samarbejdet fremover kræver organisatorisk livsstilsændring Teknologi som hjælp til patient og personale Mange initiativer vedr. sammenhænge er igangsat – de gode skal spredes mennesker har brug for os! Tak for opmærksomheden


Download ppt "Oplæg ved Claus Graversen, chefsygeplejerske 3. April 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google