Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afdeling for Specialfunktioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afdeling for Specialfunktioner"— Præsentationens transcript:

1 Afdeling for Specialfunktioner
Klinik for Liaisonpsykiatri Klinik for Selvmordsforebyggelse Kompetencecenter for Shared Care Marts 2012 Overlæge Jan Stenberg

2 Region Sjælland Overlæge Jan Stenberg

3 Historie Helhedsplan 2000 Klinik for Selvmordsforebyggelse 2004
Klinik for Liaisonpsykiatri 2005 Psykiatriplan 2007 Overlæge Jan Stenberg

4 Organisation Afdeling for Specialfunktioner
Klinik for Liaisonpsykiatri Klinik for Selvmordsforebyggelse Kompetencecenter for Shared Care Overlæge Jan Stenberg

5 Medarbejdere i Klinik for Liaisonpsykiatri
Enhedsledelse v. Overlæge og Psykolog 2 overlæger 3 Psykologer (30/37 timer) 1 Liaisonsygeplejerske 2 psykomotoriske terapeuter 3 Lægesekretærer Overlæge Jan Stenberg

6 Liaisonpsykiatri Det lægelige ekspertområde inden for psykiatrien, der især beskæftiger sig med sammenhæng mellem psykisk sygdom og legemlig sygdom.   Konsultationsliaison- (CL) psykiatri, betegner en arbejdsform, hvor den tilsynsgående psykiater fungerer som konsulent for personalet ved bl.a. undervisning og supervision.   CL-psykiatri Liaisonpsykiatri Psykiatri Somatik Overlæge Jan Stenberg

7 Målgrupper Klinik for Liaisonpsykiatri Ambulante voksne patienter, som er somatisk udredt og somatisk årsag kan udelukkes. Målruppen er dissociative -, somatiserings - og hypokondre tilstande. Patienten ikke kan behandles på et lavere niveau af specialisering Patienten er motiveret for og i stand til at gennemføre et samarbejde om et ambulant behandlingsforløb. Ingen komplicerende komorbiditet i form af sværere personlighedsforstyrrelser, psykoser eller misbrug Overlæge Jan Stenberg

8 Diagnostiske kriterier
Dissociative tilstande er tilstande, der karakteriseres ved delvist eller fuldstændigt tab af den normale integration mellem erindring, identitetsbevidsthed, umiddelbare sanseoplevelser og beherskelsen af den legemlige motorik. Somatiseringstilstande er karakteriseret ved multiple tilbagevendende og hyppigt skiftende fysiske symptomer gennem mindst to år. Hypokonder tilstand er enten gennem mindst 6 måneder frygt for alvorlig navngiven somatisk sygdom eller vedvarende optagethed af påstået deformitet. April 2012 Overlæge Jan Stenberg

9 Målgrupper Klinik for Selvmordsforebyggelse Ambulant opfølgningstilbud til ikke psykisk syge og lettere psykisk syge voksne, som har forsøgt selvmord eller har selvmordstanker. Undtaget er: Akut selvmordstruede eller i en tilstand af øget risiko. Svære, middelsvære og/eller kroniske psykiske lidelser. Tilstande, der bør udredes under indlæggelse. Patienter som allerede har et tilbud i det psykiatriske behandlingssystem eller i sufficient behandling. Patienter med ubehandlet eller primær misbrugsproblematik. Overlæge Jan Stenberg

10 Samarbejdspartnere Praktiserende speciallæger i almen medicin
Praktiserende speciallæger i psykiatri Somatiske afdelinger, herunder smerteklinikker Psykiatrien i Region Sjælland Overlæge Jan Stenberg

11 Behandlingstilbud Psykiatrisk/psykofarmakologisk Psykoterapeutisk
- Individuelt - Gruppe a) Mindfulnessgruppe Kropsterapi Psykoedukation Second Opinion Konsultationsliaison-psykiatri (sygeplejerske) - Undervisning - Supervision - Klinisk vurdering Overlæge Jan Stenberg

12 Nutid og fremtid Regionsfunktion med udskudte ambulatorier
Kompetencecenter for Shared Care CL-psykiatri Neuropsykiatrisk enhed i projekteret storsygehus i Køge.


Download ppt "Afdeling for Specialfunktioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google