Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhed blandt danske statsborgere med ikke-vestlig indvandrerbaggrund sammenlignet med andre danskere Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhed blandt danske statsborgere med ikke-vestlig indvandrerbaggrund sammenlignet med andre danskere Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen."— Præsentationens transcript:

1 Sundhed blandt danske statsborgere med ikke-vestlig indvandrerbaggrund sammenlignet med andre danskere Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 22. februar 2007 Anne Rytter Hansen Programmet for sundhedsvaner, livsstil og levevilkår/SIF

2 Disposition SUSY-2005 Etniske minoriteter i SUSY-2005
Definition af indvandrere, efterkommere og danskere Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet Sygelighed Brug af sundhedsydelser Sundhedsvaner Sociale relationer Metodemæssige overvejelser Opsummering

3 Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005)
SUSY-2005 er den 4. generelle sundheds- og sygelighedsundersøgelse, som SIF gennemfører. I SUSY-undersøgelserne indsamles der data til brug for planlægning, sundhedsovervågning og til brug for forskning og analyser. Undersøgelserne indsamler data om befolkningens sundhed og sygdom, livsstil og levevilkår. Alle respondenter er danske statsborgere I SUSY-2005 spørges der for første gang til svarpersonernes fødeland og forældres fødeland

4 Etniske minoriteter i SUSY-2005
Fødeland indikator For få svarpersoner til at lave opdeling efter fødeland i afrapporteringen, så vi opererer med danskere samt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Vi bruger følgende definitioner: Dansker: Mindst én forælder født i Danmark. Indvandrer: Født udenfor Danmark og begge forældre født i udlandet. Efterkommer: Født i Danmark og begge forældre født i udlandet.

5 Analysepopulation Etniske minoriteter i SUSY-2005: 14.202 Danskere
79 Vestlige indvandrere 46 Vestlige efterkommere 171 Ikke-vestlige indvandrere 30 Ikke-vestlige efterkommere Endelig analysepopulation: årige danskere årige ikke-vestlige indvandrere

6 Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet
Selvvurderet helbred og stress blandt ikke-vestlige indvandrere og danskere. Procent og odds-ratio. *Referencegruppe: Etniske danskere. Justeret for køns- og aldersforskelle.

7 Sygelighed Forekomst af helbredsproblemer eller sygdomme blandt ikke-vestlige indvandrere og etniske danskere. Procent og odds-ratio. *Referencegruppe: Etniske danskere. Køns- og aldersjusteret. Der fandtes ingen signifikante forskelle for rygsygdom, allergi, slidgigt/leddegigt, forhøjet blodtryk, astma, blodprop i hjerter/hjertekrampe, osteoporose.

8 Sundhedsydelser Brug af sundhedsydelser blandt ikke-vestlige indvandrere og etniske danskere. Procent og odds-ratio. *Referencegruppe: Etniske danskere. Køns- og aldersjusteret.

9 Sundhedsvaner Sundhedsvaner blandt ikke-vestlige indvandrere og etniske danskere. Procent og odds-ratio. *Referencegruppe: Etniske danskere. Køns- og aldersjusteret. Der fandtes ingen signifikante forskelle for spiser frugt dagligt, ryger dagligt, BMI over 25 eller BMI over 30.

10 Sociale relationer Sociale relationer blandt ikke-vestlige indvandrere og etniske danskere. Procent og odds-ratio. *Referencegruppe: Etniske danskere. Køns- og aldersjusteret.

11 Metodemæssige overvejelser
Datamaterialet er meget småt og konklusionerne skal derfor tolkes med forsigtighed. Socioøkonomiske confoundere? Indvandrergruppen består af forskellige nationaliteter med meget forskellig baggrund, hvilket skjules når man slår dem sammen til en gruppe. Det er ikke muligt at skelne flygtninge fra andre indvandrere. Vær opmærksom på, at det udelukkende er danske statsborgere, der er inkluderet. Spørgeskemaet ikke valideret på tværs af kulturer

12 Opsummering Ringere sundhedstilstand målt på følgende parametre…
selvvurderet helbred diabetes stress hovedpine angst/depression/anden psykisk lidelse. Generelt hverken mere sunde eller usunde vaner, men… stillesiddende fritidsaktiviteter lavt alkoholindtag højt indtag af grønt. færre tror at egen indsats er særdeles vigtig for at bevare et godt helbred, og mens de har været til praktiserende læge oftere end andre danskere, har større andele samtidig aldrig fået foretaget forebyggende helbredstjek.

13 Hvis du vil vide mere… Arbejdsnotat findes på SIF’s hjemmeside


Download ppt "Sundhed blandt danske statsborgere med ikke-vestlig indvandrerbaggrund sammenlignet med andre danskere Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google