Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De kommende 4 år – udfordringer for samarbejdet • Konference om samarbejde om psykisk syge den 16. juni 2010 Martin Lund – direktør i Region Hovedstadens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De kommende 4 år – udfordringer for samarbejdet • Konference om samarbejde om psykisk syge den 16. juni 2010 Martin Lund – direktør i Region Hovedstadens."— Præsentationens transcript:

1 De kommende 4 år – udfordringer for samarbejdet • Konference om samarbejde om psykisk syge den 16. juni 2010 Martin Lund – direktør i Region Hovedstadens Psykiatri

2 Udviklingstendenser i psykiatrien • Psykiatrien gennemgår en tilsvarende udvikling, som somatikken har været igennem de senere år Akutmodtagelser og korte intensive indlæggelsesforløb  Korte indlæggelser for at begrænse tab af færdigheder Hurtig overgang til mere intensiv ambulant behandling Behandlingstilbud på færre og større matrikler • Stram økonomi i kommuner og region er et vilkår

3 Udviklingstendenser i psykiatrien - fortsat • Målgrupper i vækst Børne- og ungdomspsykiatrien De ikke-psykotiske patienter Kræver udbygget samarbejde med almen praksis og kommunernes beskæftigelsesforvaltninger Retspsykiatriske patienter • Flere lukkede senge - færre åbne senge • Specialiseret psykiatri • Nærhed ved: Distriktspsykiatri Opsøgende psykiatriske teams OPUS teams Ældre teams

4 Udfordringer for samarbejdet • Udviklingen i psykiatrien har stor betydning for samarbejdsparterne – og omvendt! Behov for fortsat at dygtiggøre de faglige profiler i både psykiatrien, kommunerne og hos almen praksis Behov for at kommuner, region og almen praksis anerkender og understøtter indsatsen hos de øvrige aktører samtidig med, at hver sektor bidrager med egen faglighed

5 Udfordringer for samarbejdet - fortsat • Fælles fokus på at inddrage patientens/borgerens ønsker og viden om egen situation i den samlede indsats • Rehabilitering og recovery skal tænkes ind i behandlingen • Tilgængeligheden skal udbygges – både tilgængelighed for patienter og for professionelle samarbejdsparter • Samarbejdsaftalerne skal bruges – og vi skal gå meget konkret til opgaven for at sikre at det sker! • F.eks. audits på konkrete patientforløb/patienttracere mv.


Download ppt "De kommende 4 år – udfordringer for samarbejdet • Konference om samarbejde om psykisk syge den 16. juni 2010 Martin Lund – direktør i Region Hovedstadens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google