Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsdeling mellem kommuner og region på psykiatriområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsdeling mellem kommuner og region på psykiatriområdet"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsdeling mellem kommuner og region på psykiatriområdet
Koncerndirektør Katja Kayser – Regionsældrerådet den 17. november 2010

2 Disposition Præsentation af Region Hovedstadens Psykiatri
Opgavefordeling mellem region og kommuner Samarbejdsstrukturen

3 Præsentation af Region Hovedstadens Psykiatri

4 Region Hovedstadens Psykiatri
Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Et psykiatrisk hospital med centre i hele regionen To lægefaglige specialer: Psykiatri (over 18 år) Børne- og Ungdomspsykiatri (under 18 år) Enkelte sociale tilbud (socialpsykiatri, misbrugs- og forsorgshjem, krisecentre)

5 Lidt fakta om regionens voksenpsykiatri
1.346 senge 20 distriktspsykiatriske centre 11 OP-teams 7 OPUS-teams 8 ældreteams 2 retspsykiatriske teams 9 andre udgående teams 41 specialfunktioner inden for voksenpsykiatrien Opgjort pr

6 Hvordan dækker psykiatrien i regionen?
Psykiatrien dækker hele regionen Regionen inddelt i optageområder De samme tilbud i hvert optageområde 9 voksenpsykiatriske centre Sengeafsnit Ambulatorier Distriktspsykiatri Udgående teams Specialfunktioner 3 psykiatriske centre med særlige funktioner 3 børne- og ungdomspsykiatriske centre

7 Organisationsdiagram for Region Hovedstadens Psykiatri
Fokus i dag

8 Organisering af de psykiatriske centre
Psykiatrisk Center Distriktspsykiatri Afsnit OPUS-team OP-team Ældrepsykiatrisk team

9 Hvordan har psykiatrien udviklet sig?
Tidligere: Aktuelt: Behandling, omsorg og pleje under langvarige indlæggelser Ambulant behandling Ambulatorier Distriktspsykiatri OP-team OPUS-team Geronto-team Omsorg og pleje i social-psykiatrien Støtte til personale på plejehjem Ambulant behandling Omsorg og pleje i social-psykiatrien Behandling, omsorg og pleje under kortere indlæggelser

10 Hvad med behandlingen af ældre?
Målgruppen er patienter på mere end 65 år med nyopståede psykiatriske lidelser samt alle 80+årige Behandling under indlæggelse På sengeafsnit specielt indrettet til ældre mennesker Ambulant behandling I fortrinsvist udgående ældrepsykiatriske teams

11 Opgavefordeling

12 Behandling og pleje under indlæggelse
Hvordan fordeles psykiatriske opgaver mellem region og alle kommunerne? Regionale opgaver Behandling og pleje under indlæggelse Behandling i distriktspsykiatri Behandling i udgående teams (OP, OPUS, ældreteams mv.) Behandling i almene ambulatorier og specialambulatorier Kommunale opgaver Omsorg og pleje i almene eller specialiserede botilbud/plejehjem Omsorg og pleje i hjemmet Særlige beskæftigelses- og undervisningstilbud Særlige være- og aktivitetssteder Støttet undervisning og beskæftigelse Støtte-kontaktperson

13 Hvem har ansvaret for behandling af ældre?
Kommunerne har i mange år haft stor fokus på demensområdet Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder i forhold til at: Behandling med udgående teams af ældre psykisk syge (gerontopsykiatriske teams) Hjælpe plejehjemmene med at løse deres opgaver Behandling i forhold til de vanskeligste patienter (gerontopsykiatriske sengeafsnit)

14 Samarbejdsstruktur

15 Hvordan samarbejder vi med kommunerne i vores region?
Samarbejdet bliver bestemt på baggrund af: Sundhedsaftaler Regionsrådet og kommunerne skal indgå samarbejdsaftaler om indsatsen for mennesker med sindslidelser Samarbejdsaftaler De mere konkrete krav om ansvars- og arbejdsdeling mv.

16 Samarbejdsaftaler Konkrete samarbejdsaftaler mellem de psykiatriske centre og kommunerne i de forskellige optageområder Samarbejdsaftalerne er forløbsbaserede Fastlægger hvordan – og hvem der er ansvarlig – i de forskellige faser af behandlingsforløbet Understøtter det gode patient- og samarbejdsforløb Sikrer at samarbejdet på tværs af sektorer sker efter de samme principper, uanset hvor man bor i regionen

17 Samarbejde i forhold til ældre psykiatriske patienter
Samarbejdet om behandling af ældre psykiatriske patienter er beskrevet i samarbejdsaftalerne - herunder principperne om ansvars- og opgavefordelingen Samarbejdet foregår for det meste mellem gerontopsykiatrien og kommunernes hjemmepleje og plejecentre

18 Hvordan er samarbejdet forankret?
Psykiatriens samordningsudvalg 2 repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri 5 repræsentanter fra kommunerne i regionen 2 repræsentanter fra almen praksis 1 repræsentant fra Region Hovedstaden – enhed for kommunesamarbejde Lokale samordningsudvalg – forankret i de enkelte psykiatriske centre Repræsentanter fra det psykiatriske center Repræsentanter fra kommunerne i optageområdet Repræsentant fra almen praksis


Download ppt "Arbejdsdeling mellem kommuner og region på psykiatriområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google