Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fogedvængets organisation Teknisk-Administrativ

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fogedvængets organisation Teknisk-Administrativ"— Præsentationens transcript:

1 Fogedvængets organisation Teknisk-Administrativ
Centerleder Teknisk-Administrativ Stab: Kontor, Pedel, Rengøring Faglig stab: Psykolog / Social rådgiver Stedfortræder Rehabiliteringscenter BOCENTER Afdelingsleder 8 + 1 pladser DAGAFSNIT Afdelingsleder 16 pladser BOAFSNIT Afdelingsleder 7 pladser Enkeltmands tilbud Marts 2010

2 Rehabiliteringscenter - målgruppe
Borgere i aldersgruppen år, der har nedsat funktionsevne på grund af hjerneskade. udvikling gennem længerevarende rehabilitering. defineret afklaringsforløb. Fx af boligforhold, støttebehov etc. blandingsdiagnoser med hjerneskaden som primær diagnose Lovgrundlag: Servicelovens § 104 Midlertidigt dagtilbud Servicelovens § 107 Midlertidigt botilbud Pris: dagtilbud 996,- Botilbud 3300, ,- 3

3 Rehabiliteringscenter
Krav inden matchning: Borgeren skal være motiveret for et ophold Borgeren skal kunne indgå i gruppesammenhæng Der skal være defineret et udviklingsområde for borgeren, eller en konkret opgave. Der skal foreligge en neuropsykologisk undersøgelse inden matchning Der skal foreligge relevante akter såsom sygehusjournal, social sag samt handleplan. 3

4 Rehabiliteringscenter
Visitationsprocessen Hvis relevante papirer foreligger kan visitationsprocessen fra henvendelse til indskrivning foregå på 14 dage Udvikling mod størst mulig selvstændighed og deltagelse i livet Kroppens funktioner Aktivitet og deltagelse Omgivelsesmæssige faktorer Forberedelse til fremtidigt liv Vurdere fremtidigt støttebehov Vurdere behov for træning Implementere færdigheder i fremtidige rammer 4

5 Rehabiliteringsforløb på Fogedvænget
(Skematisk oversigt) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Statusmøde med fokus på fremtiden Rehabiliterings-plan Udskrivnings-møde Statusmøde med fokus på rehabiliteringsplan MILEPÆLE Indskrivning Forbesøg Matchning FASER Fremtidsfasen Vurderingsfasen Udviklingsfasen Intern Evaluering 10

6 Dagligdag i dagafsnit Møde 9.00-14.00 3. moduler Sociale pauser
Hvil midt på dagen Målsamtaler hver 6. uge Følge brugerens mål/ aktiviteterne afspejler målene Brobygning til hjemmemiljøet Samarbejde/overlevering til specialvejledere

7 Dagligdag i boafsnit Træning i daglige færdigheder: at stå op om morgenen, kropspleje, spise og drikke osv. Træning af bofærdigheder på fastlagte hjemmedage: rengøring, indkøb, madlavning, kontakt til læge, tandlæge frisør osv. Mål samtaler hver 6. uge Pårørende samarbejde: undervisning, netværksmøder Samarbejde med kommunerne i forhold til fremtidige støttebehov, bolig. - herunder undervisning/overlevering Aften/weekend: dyrke og afprøve fritidsaktiviteter samt planlagt individuel træning af bofærdigheder: taletræning, gangtræning, madlavning, at gå i seng osv.

8 Indsatsen Fysisk træning i forskellige rammer (sal, bassin, fitness)
Kognitiv træning enten ved computer eller i dagligdags aktiviteter Træning af sociale kompetencer Psykoeducation. Undervisning i hjernen/skaden, samtalegrupper, livsstilsgrupper og lign. Tilbud til pårørende: samtaler/undervisning

9 Andre ydelser vedr. Rehabilitering
Korterevarende forløb på afgrænsede områder Special forløb tilrettelagt i/omkring hjemmet Specialfaglig opfølgning på arbejdspladsen Undervisning Konsulentopgaver Vurdering af borgerens funktionsevne Delydelse / Koordinering 5


Download ppt "Fogedvængets organisation Teknisk-Administrativ"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google