Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsulentfirmaet DropUd Telefon: www. dropud. dk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsulentfirmaet DropUd Telefon: www. dropud. dk"— Præsentationens transcript:

1 Konsulentfirmaet DropUd Telefon: +45 30 11 02 00 www. dropud. dk
Konsulentfirmaet DropUd Telefon: Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

2 Dagens program: : Morgenmad : Velkomst ved Mette Gadegaard & Nikolaj Hother Paulsen. : Om Akkreditering af et aktiveringstilbud ved Jan Alder, Akkreditering Danmark : Cand.psyk.aut., Johannes Knigge: Hvordan sikrer vi kvalitet i aktiveringsindsatsen for udsatte borgere? Om screening/ testning i f. t. kognitive udfordringer og personlighedsforstyrrelser og deres indvirkning på den beskæftigelsesmæssige indsats : DropUds erfaringer med at aktivere udsatte borgere og om at skabe helhed i indsatsen ved Mette Gadegaard & Nikolaj Hother Paulsen : Frokost : Jens Bregengård, Domæne4, om evaluering & effektmåling i aktiveringsindsatsen i forhold til udsatte borgere : Johnny Holme-Pedersen fra Gladsaxe Kommune om ”Kommunal Rehabilitering” :00 Kaffe & kage : ”Om de svageste borgere som kastebolde”. Politisk set ved Mogens Ove Madsen, formand for det rådgivende udvalg af specialsektoren. Fagligt set ved sektorchef, Ole Bjerre Jacobsen. : Jan Førde fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om ”god løsladelse” og arbejdsmarkedsperspektiv i Kriminalforsorgen : Afrunding & spørgsmål

3 Målgrupper og forløbstyper DropUds fremgangsmåde & metoder
Intro: Om DropUd Målgrupper og forløbstyper DropUds fremgangsmåde & metoder DropUds aktiviteter og værdier DropUds mål og resultater Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

4 Målgruppe Borgere med fysiske, psykiske og/ eller sociale problemer
Borgere med dobbeltdiagnoser Borgere med misbrug Borgere med en kriminel løbebane Borgere med udadreagerende adfærd Fodlænkeafsonere Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

5 Konsulentfirmaet DropUd Telefon: +45 30 11 02 00 www. dropud. dk
Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

6 Konsulentfirmaet DropUd Telefon: +45 30 11 02 00 www. dropud. dk
Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

7 De tre faser i et DropUd forløb
Evt. stabilisering/ nedbringning af kaos, relations- og motivationsarbejde/ overblik over deltagernes samlede situation. Fase 2: Struktur i hverdagen via DropUd´s individuelt tilrettelagte ugeskema. Livsfokusering og retning Fase 3: Praktik/uddannelse med mentorfunktion. Udslusning til selvstændig livsførelse – frigørelse fra støtte. Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

8 DropUds fremgangsmåde
Visitationssamtale med socialrådgiver Udredende samtale med psykolog Tilrettelæggelse af individuel plan og ugeskema Etablering af primær kontaktperson Visitationsmulighed til psykolog, soc.rådg., coach Opridsning af rammer i f.t. fremmøde Udkørende team Løbende justering af plan og forventningsafstemning Status hver 3. måned til kommunen Løsningsfokuserede skemaer samt ”rød, gul, grøn” Telefonisk døgnvagt Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

9 Metode (eklektisk forståelsesramme)
Kombinere ideer fra mange forskellige kilder: Løsningsfokuseret metode Kognitiv metode Den anerkendende tilgang Empowerment Coaching Systemisk metode Narrative metode ”Teorien viser sin værdi via det den muliggør” Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

10

11 UDVIKLINGsorienteret KÆRLIG og glædesspredende TILLIDsvækkende
Dropuds Værdier: DropUd har i samarbejde med sine deltagere formuleret et S.M.U.K.T. værdisæt: SUNDHEDsbevidst MOTIVATIONsskabende UDVIKLINGsorienteret KÆRLIG og glædesspredende TILLIDsvækkende Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

12 Resultater – forventede og oplevede:
Stabilisering/ nedbringning af kaos og overblik over samlet situation Struktur i hverdagen Fokus på ønsker, drømme og mål for fremtiden Fokus på potentialet, egne ressourcer, gode erfaringer Overkomme barrierer (stoffer, kriminalitet, økonomi, bolig) Tydelig handlingsplan for fremtiden (mønsterbrud og nye vaner) Uddannelse, job eller praktik på arbejdsmarkedet i trygge rammer Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

13 DropUd fremadrettet Ekstern effektmåling og evaluering ved Domæne4
Akkreditering via Akkreditering Danmark Opnået godkendelse til gruppebehandling Opnået godkendelse til ungetilbud Konsulentfirmaet DropUd Telefon:


Download ppt "Konsulentfirmaet DropUd Telefon: www. dropud. dk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google