Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geriatri med fokus på funktionsevne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geriatri med fokus på funktionsevne"— Præsentationens transcript:

1 Geriatri med fokus på funktionsevne
Rehabilitering på tværs af sektorerne

2 Funktionsevne – kort version
”…det, det drejer sig om er at kunne klare sig, der hvor man er…” Patient Funktionsevne i al sin enkelhed

3 Fagfolkenes opgave At understøtte og fremme patientens funktionsevne
Tak for i dag

4 ICF - International Klassifikation af Funktionsevne
Helbredstilstand Krop Fysiologiske funktioner Mentale funktioner Aktivitet Udførelse af en opgave eller handling på individniveau Deltagelse Involvering i dagliglivet på samfundsniveau Omgivelsesfaktorer Fysiske Sociale Holdningsmæssige Personlige faktorer Alder, køn Social status Mestringsevne, erfaringer Hvordan vurderer vi funktionsevnen og hvad har indflydelse på funktionsevnen? Sygeplejen har mange modeller, men har endnu ikke rigtig taget ICF til sig. Modellen skal forstås som en dynamisk model, så når man puster til en af kasserne sker der også en bevægelse i de øvrige kasser. For den ældre skrøbelige patient er et lille pust nok til at bevæge hele mobilen. F.eks. Kan omgivelsesfaktorerne betyde rigtig meget for funktionsevnen i forbindelse med indlæggelse. Her tænker jeg både på fysiske indretning, men også holdninger og kendskab til patienten spiller ind på funktionsevnen. Således kan den demente miste funktionsevne fordi personalet har manglende kendskab til vedkommende. Det er vigtigt at forstå, at man ikke kun kan fokusere på én af kasserne, men afhængig af fagligt tilhørsforhold og hvor patienterne er i deres forløb vil der være større fokus på forskellige elementer. Modeller er kun modeller – men ovenover alting er vi nødt til at forholde os til, hvilken tilgang vi har til arbejdet med patienten. Den patientologiske tilgang

5 Rehabilitering En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet

6 Den patientologiske tilgang
“- kundskap om menneskets livsssituasjon, opplevelse, atferd og vilkår for atferd i forbindelse med sykdom, lidelse og avhengighet av andre for å oppretholde liv, helse og velvære.” Kristiansen og Digernes, 1982 Nå men er det ikke altid det vi gør – hvad nyt er der i det?

7 En måde at klare sig på… ”… jo, man skal jo ikke trodse der hvor man nu er, man får bedst ud af at føje sig, og gøre som de siger ikke? … for hvis det forhold kommer frem, at nu vil hun (sygeplejersken) styre, og nu vil jeg bestemme, så kan vi let komme til at støde op, og så kommer der jo ikke noget godt udbytte ud af det. Jeg synes de var meget flinke til og få mig til at indordne mig for ved du hvad, de kommer og klapper én på ryggen.” Patient

8 ICF - International Klassifikation af Funktionsevne
Helbredstilstand Krop Fysiologiske funktioner Mentale funktioner Aktivitet Udførelse af en opgave eller handling på individniveau Deltagelse Involvering i dagliglivet på samfundsniveau Omgivelsesfaktorer Fysiske Sociale Holdningsmæssige Personlige faktorer Alder, køn Social status Mestringsevne, erfaringer Funktionsevnen under de korte indlæggelser – fokus på dimensioner krop og aktivitet. Kropslige dysfunktioner manifesterer sig i nedsat aktivitet.

9 Under indlæggelsen Basal mobilisation
Stimulere egenomsorgen i forbindelse med alle daglige aktiviteter Genoptræningen gøres meningsfuld ved at funktions- og færdighedstræning integreres i alle patientens gøremål og aktiviteter 24/7 Vi ved at aktivitet er af afgørende betydning for vedligeholdelse af

10 Om aktivitet ” … jamen det er jeg jo nødt til for der er ingen kære mor. Og det er jo også det der hjælper – man kommer ud af sengen og kommer i gang. Men jeg kan da godt se de er nødt til, somme tider, at være lidt hårde – vi skal jo prøve, ikke også?” Patient

11 At gøre sig forestillinger om fremtiden
”Jeg tænkte bare på det her med, hvordan pokker skal det gå? Bare de nu da ikke snart sender dig hjem, kunne jeg ligge og tænke derinde.” Patient

12 Daglig livsførelse – to dimensioner
Dagligdagens cykliske livsførelse Det egentlige liv Holzkamp

13 Når forestillinger bliver til virkelighed
”Og den dag kom jo også. Men så var vi først herude sammen med en af sygeplejerskerne og se hvad der skulle til herhjemme.” Patient Grænser for hvor vidtrækkende mål der kan opstilles, da perspektivet ændrer sig i forhold til den kontekst patienten befinder sig i.

14 Overdragelse, koordinering, kontinuitet
Hjemmebesøg Visitation Tværfaglig epikrise Over sektorgrænsen Over kompetencekløften

15 Tværfaglig udskrivelsesstatus
Aftaler for fortsat rehabilitering Helbredstilstand, funktionsevne og sociale forhold før aktuelle indlæggelse Plejeindsats Funktionsnedsættelse, hjælpemidler, boligindretning Daglige færdigheder Kommunikation (sproglige, kognitive, psykiske forandringer der kræver særlig støtte) Sociale aktiviteter og netværk Konkret aftaler vedr. udskrivelsestidspunkt, søgte og medsendte hjælpemidler,søgte bevillinger, medicinering, aftaler med LC og pårørende, aftaler om genoptræning Bilag: mobiliseringsvejledninger, medicinliste etc.

16 At leve med… ”Jeg er hjemsendt, nu bor jeg herhjemme så godt som vi kan. … vi skal nok finde ud af det.” Patient At sætte sig nye mål


Download ppt "Geriatri med fokus på funktionsevne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google