Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handicap & Psykiatri.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handicap & Psykiatri."— Præsentationens transcript:

1 Handicap & Psykiatri

2 Målgrupper: Personer med (betydelig) og (varig) nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og særlige sociale problemer

3 Psykisk sygdom/diagnoser
Psykose Skizofreni (1 %) Personlighedsforstyrrelser (paranoia, boderline, psykopati) (1,5 %) Depression (15%/2-3%) Angst (14%/7%) Bipolar affektiv sindslidelse (mani + depression) (1%) OCD (tvangshandlinger og –tanker) (1,5%) Spiseforstyrrelser (1% af piger/kvinder) Udviklingsforstyrrelse (autisme) ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse) (5%) Udviklingshæmning Dårlig begavelse på grund af blandt andet kromosomfejlsbetingede tilstande. Medfødte misdannelser.

4 Fysisk sygdom Sociale problemer Dobbeltdiagnoser Hjerneskager
Legemsskader generelt Sociale problemer Omsorgssvigt Dårlig stimulation Misbrug Vold Dobbeltdiagnoser Kombination af lidelser inden for flere kategorier

5 Indsatser/ Kommunens forpligtelser
Overordnede begreber der indgår i kommunens lovgivningsbetingede forpligtelser over for borgere inden for målgrupperne

6 Omsorg Støtte Hjælp generelt Hjælpe til optræning Hjælp til udvikling af færdigheder Pleje Overvågning Kompetenceudvikling af personlige og sociale færdigheder

7 Konkrete indsatser

8 Botilbud: Længerevarende/varig ophold: Borgere med ingen eller meget begrænset udviklingspotentiale
Lemvig Kommune Kær-Huset Labyrinten Bofællesskabet Vangevej Bofællesskabet Skolevej Bofællesskabet Søvejen Bofællesskabet Aspen Bofællesskabet Bakkebo Øst – i samarbejde med Ældre & Sundhed

9 Midlertidig ophold: Borgere med et moderat til udpræget udviklingspotentiale
Lemvig Kommune: Borgerskolen Ungekollegiet (blandt andet STU elever) Bofællesskabet Vangevej Bofællesskabet Skolevej Bofællesskabet Søvejen Bofællesskabet Aspen Bofællesskabet Bakkebo

10 Bostøtte/Hjemmevejledning Botræning med borgere med moderate eller gode udviklingsmuligheder
Lemvig Kommune Flyvefærdig i tilknytning til Kær-Huset Socialpsykiatriens udvidede bostøtte Borgere med ophold i eget hjem

11 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning m.v. i eget hjem. Borgeren er selv arbejdsleder/arbejdsgiver. Som oftest personaledækning 24 timer/døgnet.

12 Dagtilbud Beskyttet beskæftigelse til personer, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår og aktivitets- og samværstilbud til personer med henblik på opretholdelse af livsvilkårene. Lemvig Kommune Dagsværket Rom Skole Claudis Have

13 Undervisningstilbud Særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU) til unge med særlige behov og som ikke formår at gennemføre en anden ungdomsuddannelse Lemvig Kommune Rom skole

14 Ledsagerordning Til personer som på grund af nedsat funktionsevne ikke er i stand til at færdes alene.

15 Økonomiske ydelser Dækning af nødvendige merudgifter som følge af nedsat funktionsevne – fx medicin, transport, beklædning.

16 Nøgletal

17 Sagsantal Budget 370 personsager i Handicap & Psykiatri 100 mio. kr.
Lemvig Kommunes egne tilbud: 52 mio. kr. Tilkøb af pladser til Lemvig borgere uden for kommunen: 48 mio. kr.


Download ppt "Handicap & Psykiatri."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google