Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hverdagsrehabilitering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hverdagsrehabilitering"— Præsentationens transcript:

1 Hverdagsrehabilitering
erfaringer Skanderborg Kommune Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

2 Den kommunale verden Bestiller Udfører Modtager
Visitation (sygeplejersker og terapeuter) Udfører Hjemmeplejen (SOSU) Modtager Borger Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

3 Serviceloven § 1. Formålet med denne lov er
at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

4 Husk at stille

5 ”Hverdags”-rehabilitering
Et resultat, hvor en person har genvundet, udviklet eller vedligeholdt sin funktionsevne, i et omfang så den svarer til personens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfyldt liv. Udvikling af funktionsevne!

6

7 Investering I borgerens livskvalitet og kommunens økonomi
Hvis vi er gode til at vælge de rigtige borgere, dvs borgere med potentiale, så vil de ekstra ressourcer der investeres være til gavn for alle. Borgeren får mere selvstændighed og livskvalitet, medarbejderne får faglig stolthed og øget arbejdsglæde og den kommunale økonomi får en gevinst (og den stiger jo længere tid der går fra ”break even-dag til borgeren igen henvender sig med et behov for hjælp) Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

8 Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

9 Se borgerne med nye øjne
Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

10 Handle hierarki Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!
Denne tilgang gennemsyrer hele vores organisation lige fra sygeplejen til plejen, visitationen og hos vores terapeuter. I første omgang skal borgeren hjælpes til at blive mest muligt selvhjulpen med træning (af plejen eller terapeut) Hvis det ikke lykkes 100 % skal der suppleres med hjælpemidler. Er borgeren stadig ikke fuldt selvhjulpen sættes indsatser fra plejen ind (aktiverende/kompenserende) Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

11 Faglige tilgange 1 Kontakt etablerende 2 Udredende 3 Kompenserende
Midlertidigt mål, hvorefter nedenstående mål fastlægges 2 Udredende 3 Kompenserende Lindre og aflaste eks. terminale borgere 4 Aktiverende Fastholde den aktuelle funktionsevne 5 Udviklende (Rehabiliterende) Udvikle funktionsevnen Kilde Fællessprog 3

12 Tværfagligt visitationsteam
Én gang om ugen mødes det tværfaglige visitationsteam (1-1½ time) og drøfter borgere med potentiale. Hvordan indsatsen skal være, hvem er tovholder osv. Der er et tværfagligt team i hver af de 6 plejedistrikter som kommunen er inddelt i. Det styrker samarbejdet mellem de forskellige faggrupper og sikrer en velkoordineret og målrettet indsats for borgeren. Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

13 Vi skal lære af vores erfaringer!
Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

14 Er der flere

15


Download ppt "Hverdagsrehabilitering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google