Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer ARK´en Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer ARK´en Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber."— Præsentationens transcript:

1 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer ARK´en Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget kr. 49.5 mio. - 4 årig periode til etablering, afprøve og udvikle model for klubberne. Projektperiode 1.1.11 til 31.12. 14 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer

2 • Baggrund: Udbrede erfaringer fra Hovedhuset • Fokus på udvikling af nye målrettede tilbud til målgruppen baseret på Clubhouse- modellen • Fokus på evnen til at indgå i sociale sammenhænge og mindske isolation • Afklare realistiske ønsker og målsætninger • Styrke egenindsigt og personlige kompetencer • Styrke træning af problemløsning og mestringsevne

3 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer Model for arbejdsrehabiliteringsklubberne: • Værdier Clubhousemodellen • Fokus på meningsfuld beskæftigelse • Koordineret rehabiliteringsindsats • Individuelt tilrettelagt forløb • Sikre den nødvendige tid og rum for rehabilitering til meningsfuld beskæftigelse

4 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer Odense Kommune • Rehabiliteringstanken er et af de bærende principper for Fremtidens Forvaltning • Individet i centrum og tænke tværfagligt i opgaveløsningen • Sikre koordination • Skal sikre merværdi ved at arbejde tværfagligt og tværsektorielt • Sikre tidlig opsporing af funktionstab

5 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer

6 ARK´en • Marts 2012: indbudt 6 borgere til et medlemsråd • Maj 2012: ½ af de fysiske rammer • August 2012: fysiske rammer færdige • Februar 2013: 30 medlemmer

7 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer Arbejdsgrupper i klubben • Administration eks. regnskab, referater, nyhedsbreve, telefonpasning, gæster • Service eks. rengøring ude/ inde, reparations opgaver, pergola • Køkken eks. kaffe/the, frokost, kogebøger, sund kost • Fleksjobs netværk • Andre aktiviteter. Motion, mindfulness

8 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer Værdierne. Ønsket – ventet – nødvendig • Ærlighed og anerkendelse sker i dialog og samvær • Respekt for hinandens arbejde • Tillid og respekt for fællesskabet • Ret og pligt til medindflydelse i forhold til ARK´ens daglige drift • Plads til individuelle hensyn • Ingen tvinges til at overskride personlige grænser • Fokus på hinandens ressourcer

9 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer Hvad er anderledes? • Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer

10 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer Individet individ Fællesskabet individ

11 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer M A M A

12 Erfaringer • Glæde og tilfredshed • Stabilt fremmøde • Hurtig hjerneskadetræthed og anden udtrætning • Max. 6 timer dagligt • Ønske om eksternt tilbud

13 Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer Faglige udfordringer • Neuropædagogisk viden • Rummelighed • (Monofaglighed) • Observationer – individuel tilgang • Guidning – nye mål • Afsæt i værdierne • Formidling. Medlemmer - samarbejdspartnere


Download ppt "Medindflydelse • Ligeværd • Arbejdsfællesskab • Frivillighed • Fokus på ressourcer ARK´en Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google