Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde om opgaveløsningen - udfordringer og muligheder Med udgangspunkt i hverdagen og fremtiden i Guldborgsund kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde om opgaveløsningen - udfordringer og muligheder Med udgangspunkt i hverdagen og fremtiden i Guldborgsund kommune."— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde om opgaveløsningen - udfordringer og muligheder Med udgangspunkt i hverdagen og fremtiden i Guldborgsund kommune

2 Derfor benytter Guldborgsund kommune private tilbud på det specialiserede voksenområde: For at sikre konkurrence på området, således at det er er den rigtige pris og indhold kommunen skal betale for en beskrevet opgave. For undgå en overkapacitet, af specialiserede bo tilbud. For at påvirke metodeudvikling og udbuds-viften, af bo tilbud.

3 Disse tilbud benytter Børn og Unge i Guldborgsund kommune hos private tilbud: Plejefamilier Opholdsteder med specialer Mentor og konsulentopgaver i forbindelse med unge hjemme eller på eget værelse

4 Hvordan vil fremtidens anbringelses- behov komme til at se ud i fremtiden: Der vil blive placeret i nærområdet (I egen kommune eller nabo kommune) Der vil komme flere små og mindre børn, der fjernes fra hjemmet. Så meget af barnetss og den unges netværk skal bibeholdes ved anbringelsen. Så meget af barnets og den unges hverdag skal være uændret som f.eks. skole, fritidsaktiviteter m.m. Anbringelserne vil få et mere præcis og bestemt mål end på nuværende. Støtte, opfølgning og vejledning, ved tilbageflytning til familien.

5 Hvordan vil fremtiden på det specialiserede voksenområde komme til at se ud Flere borger vil komme til at bo i egen bolig, med socialpædagogisk støtte (§85). Støttens omfang vil blive endnu mere tilpasset og specialiseret i forhold til den enkelte behov og diagnose. Der vil komme flere borgere med komplekse lidelser/handicap der har behov for et særligt tilpasset tilbud. Borgerens arbejdsevne vil medvirke til at afgøre den ydelse borgeren tilbydes. Unge borgere vil oftere blive tilbud et tilpasset tilbud i egen kommune i forbindelse med sin uddannelse, eller kort efter uddannelsen ophør. Der vil blive stillet krav om øget dokumentation i form af f.eks. udredning, metodebeskrivelse, opnåede resultater m.m.

6 Sådan vil Guldborgsund kommune løse fremtidens udfordringer Der vil blive udarbejdet en opgavebeskrivelse, der lægges til grund for et mini udbud (prisindhentning) hos mindst 2 leverandører. Hvor af den ene skal være privat ved særligt dyre eller specialiserede sager. Kommunen vil selv tage sig af de opgaver, hvor mængden er størst. Og der vil kunne opnås en hurtig optimeret drift. Små nicheområder og -behov, vil blive tilbudt private, der kan dokumentere metode og resultater. Samt hurtigt kan omstille sig til nye krav og forventninger. Krav om at bruge kommunens blanketter, evt. IT system (Bosted, EKJ, SCS Social m.m.), sikker-mail system m.m. í forbindelse med indskrivningen af en borger.

7 Hvilke udfordringer ser kommunen i samarbejdet med de private tilbud i sociale sektor Nødvendigheden af et tættere samarbejde. Større og hurtigere omstillingsparathed. Tilpasning af leveringen af ydelsen til de krav der stilles fra betaleren. Større brug af mindste-indgrebs princippet og de afledede begrænsninger i de enkelte tilbuds ønsker og mulighed i omsorg og eller behandling af den enkelte borger. Skabelse af anerkendte samarbejds-former og rammer med bestyrelse til det enkelte tilbud. Hvordan lukkes et sted bedst.


Download ppt "Samarbejde om opgaveløsningen - udfordringer og muligheder Med udgangspunkt i hverdagen og fremtiden i Guldborgsund kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google