Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aalborg Universitet og Aalborg Kommune.  Gearing af organisationen til at understøtte et højt specialiseret neurofagligt niveau i kommunen gennem målrettet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aalborg Universitet og Aalborg Kommune.  Gearing af organisationen til at understøtte et højt specialiseret neurofagligt niveau i kommunen gennem målrettet."— Præsentationens transcript:

1 Aalborg Universitet og Aalborg Kommune

2  Gearing af organisationen til at understøtte et højt specialiseret neurofagligt niveau i kommunen gennem målrettet uddannelse af nøglepersoner. Tiltaget skal bidrage til at skabe fælles sprog og fælles forståelse af opgaverne.  Styrket intern koordinering mellem afdelinger i kommunen gennem etablering af faste ugentlige koordinationsmøder om den enkelte borgers rehabiliteringsplan og indsatserne til den enkelte. På møderne inddrages neuropsykologisk viden fra Region Nordjyllands Hjerneskadecenter. Borgeren skal opleve kommunen som en samlet enhed med én indgang, ligesom der oprettes netværksgrupper for pårørende.  Styrket tværsektoriel, tværfaglig koordineret indsats ved overgange fra rehabiliteringsindsatsen i det somatiske behandlingssystem i regionalt regi og den efterfølgende rehabiliteringsindsats i kommunalt regi.  Gennem et samarbejde med BNC udvælges og afprøves fælles tværfaglige rehabiliteringsplaner og testredskaber til udredning, dokumentation og evaluering. Rehabiliteringsplanen skal inkluderer en vurdering af borgerens behov for tværfaglig rehabilitering, herunder med inddragelse af fysiske, kognitive, følelsesmæssige, pædagogiske og sociale aspekter.  Forskningsbaseret dokumentation af effekten.

3 PhD projektet indeholder bl.a. dette. Implemen- tering Før situation: Forskellige systemer Forskellige kontaktpersoner Svært at få overblik Efter situation: Koordineret indsats Fælles systemer og sprog En indgang Efter måling (2014) Før måling (2014) Før måling (2012) Efter måling (2012)

4 SK En helhedsorienteret og systematisk tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats forslås opnået delvis gennem ændrede samarbejdsstrukturer. Til evaluering heraf kan AAU bidrage med tilfredshedsanalyser hos såvel berørte borgere/pårørende som de involverede medarbejdere. Før:Efter: Signaturforklaring Kommunale forvaltninger: Ældre- og Handicap (ÆH), Familie og Beskæftigelse (FB) og Skole og Kultur (SK) Region Nordjylland: Brønderslev Neurorehabiliteringscenter (BNC), Hjerneskadecentret BNC Hjerne skade center ÆH FB Borger SK BNC Hjerne skade center ÆH FB Koordi- nations- center Borger Net- værks grup- per

5  En arbejdsgruppe skal forestå arbejdet omkring valg/udvikling af fælles skabelon til rehabiliteringsplaner og valg af fælles validerede test til udredning, målsætning, prædiktion af udviklingen, dokumentation og evaluering af indsatsen.  Der er tale om specialister på hvert sig fagområde, der kommer fra flere forskellige offentlige sektorer. Selvom man er enige om, at der skal være en fælles indsats, har de til dels forskellige interesser og i al fald forskellig baggrund og kultur. Samarbejdet kompliceres yderligere af, at der er tale om politiske organisationer, med såvel faglig som politisk ledelse.  Vi foreslår kvalitative interviews af arbejdsgruppens medlemmer inden første møde og igen efter beslutningen er truffet og der i organisationen er sagt ok til implementering. En interviewundersøgelse kan belyse flere aspekter af programevalueringen: behov, rationalet bag programmet, hvordan processen forløber og effekten.  AAU kan følge processen på to måder afhængig af vores mandat hos AAK: ◦ Som udenforstående, fx ved observationsstudium, spørgeskema o.l. ◦ Aktionsforskning

6 Individuelle kvalitative interviews af arbejdsgruppens deltagere Formål: Udredning af før-situation Observation af processen eller intervention i form af aktionsforskning Opfølgende interviews af arbejdsgruppens deltagere Formål: Hvordan opleves processen? Har situationen ændret sig og hvordan?

7 Før situation: Forskellige systemer Forskellige kontaktpersoner Svært at få overblik Efter situation: Koordineret indsats Fælles systemer og sprog En indgang Før måling (2012)Efter måling (2014)Indledende interview (2012) Opfølgende interview (2014) Følge processen/ Aktionsforsk- ning Implemen- tering Efter måling (2014) Før måling (2014) Før måling (2012) Efter måling (2012) 1.Effektevaluering over for den hjerne- skadede 2.Tilfredshedsanalyser (spørgeskema) 3.Kvalitativ analyse


Download ppt "Aalborg Universitet og Aalborg Kommune.  Gearing af organisationen til at understøtte et højt specialiseret neurofagligt niveau i kommunen gennem målrettet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google