Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus på konkret viden forud for anvendelse af jura

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus på konkret viden forud for anvendelse af jura"— Præsentationens transcript:

1 Fokus på konkret viden forud for anvendelse af jura
26. September 2012 Serviceloven 112 Hjælpemidler Fokus på konkret viden forud for anvendelse af jura Anita Klindt -

2 Serviceloven § 112 - hjælpemiddelbestemmelsen
personkreds = varig funktionsnedsættelse Et hjælpemiddel skal føre til - væsentlig afhjælpning af funktionsnedsættelsen - væsentlig lettelse i dagligdagen Brug af Servicelovens § 112 kræver: Faktuel viden om borgerens: - funktionsnedsættelse - aktivitetsniveau/behov i dagligdagen Anita Klindt -

3 Anita Klindt - www.klindtconsult.dk
Personkreds – SEL § 112 personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledning nr. 7 af 15/2 2011, punkt 3 ”Personkredsen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af: medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt.” Anita Klindt -

4 Anita Klindt - www.klindtconsult.dk
PRAKSIS: Der skal være lægelig dokumentation for at funktionsniveauet ikke kan bedres med behandling! Behandlingsmæssige muligheder: Medicin Træning/genoptræning Operation Ryge- /alkohol- /medicin stop Vægttab eller øgning Psykologsamtaler Mv. Hvis det lægefagligt vurderes at bedre væsentligt eller helbrede er ansøger forpligtet til at medvirke, jf. RTL § 11. Skal indgå i sagen Anita Klindt -

5 Væsentlighedskriteriet
 borgeren har ret til kompensation når et produkt: giver en væsentlig afhjælpning af funktionsnedsættelsen giver en væsentlig lettelse i dagligdagen er en nødvendig forudsætning for at kunne komme i erhverv (må ikke forveksles med LAB’s kompensation i forhold til konkrete jobfunktioner på konkret arbejdsplads) Anita Klindt -

6 Væsentlig afhjælpning – hvad skal i praksis dokumenteres
Der opnås væsentlig afhjælpning, når : en aktivitet – som ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan udføres – ved hjælp af et hjælpemiddel kan udføres af borgeren. Dokumentation Krav til faktuel viden i en ansøgning: - konkret beskrivelse af nuværende vanskeligheder (fakta ikke følelse) - konkret beskrivelse af hvor ofte problemet opstår i løbet af dagen - konkret beskrivelse af borgerens evne til selvstændigt at håndtere et hjælpemiddel - konkret beskrivelse af særlige krav til et hjælpemiddel - borgerens beskrivelse af hvordan dagligdagen er UDEN hjælpemiddel. Anita Klindt -

7 Væsentlig lettelse i dagligdagen – hvad skal i praksis dokumenteres
Der opnås en væsentlig lettelse i dagligdagen når: - den nødvendige aktivitet udføres ofte inden for en 7 dages uge Ved inkontinens skal ”væsentlig lettelse i dagligdagen” vurderes i forhold til den samlede løsning der tilbydes borgeren i forhold til dette problem. Hvis borgeren søger kateder og allerede er bevilget ble til natbrug, så skal dokumentationen have fokus på den del af døgnet, hvor borgeren ikke bruger ble f.eks. kl Dokumentation: - hvor ofte opstår behovet - hvor selvstændigt og uafhængigt kan borger benytte hjælpemidlet Anita Klindt -

8 Anita Klindt - www.klindtconsult.dk
Produktvalg - Parten kan anbefale et bestemt produkt Myndigheden træffer afgørelse om valg af det konkrete produkt Et hjælpemiddel bevilges fordi det kompenserer! Valg af produkt skal ske på baggrund af: 1) konkrete oplysninger om borgers behov 2) konkrete oplysninger om produktets egenskaber Hvis borgeren har særlige behov, der stiller særlige krav til produktet skal det fremgå af de faktuelle oplysninger. Anita Klindt -

9 Anita Klindt - www.klindtconsult.dk
Bedst egnet og billigst – indkøbsaftaler og individuel konkret vurdering Bevilling af produkt udenfor indkøbsaftalen Hvis et konkret produkt anbefales til borger/søges af borger – Krav til dokumentation: Hvilke særlige behov/særlige egenskaber udløser ønske om dette produkt. (Underbygges af de lægelige oplysninger) Er andre produkter afprøvet? Og hvor længe? Hvad anvendes nu og hvordan fungerer det? Anita Klindt -

10 Anita Klindt - www.klindtconsult.dk
Bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/ om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder - UDDRAG § 3. Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp. Stk. 2. Hvis hjælpen er ydet som udlån, skal hjælpemidlet tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for det mere. Følgende hjælpemidler skal dog ikke tilbageleveres efter endt brug: Ortopædisk fodtøj, arm- og benproteser, støttekorsetter og bandager m.v., parykker, brystproteser, stomihjælpemidler og kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser. Anita Klindt -

11 Anita Klindt - www.klindtconsult.dk
”Frit valg” ”Frit-valg” – SEL § 112 Retten til selv at købe et andet produkt end det, der er bevilget. Produktet er, trods egenbetaling, stadig et udlånshjælpemiddel. Anita Klindt -

12 Anita Klindt - www.klindtconsult.dk
Individuel og konkret vurdering skal danne baggrund for valg af kompensation Et hjælpemiddel skal altid bevilges med afsæt i en individuel og konkret vurdering. Formålet med bevilling er at yde kompensation for nedsat funktionsevne. Produktet skal vælges med afsæt i konkret viden om borgeren. Retten til ”Frit valg” fjerne IKKE myndighedens pligt til at bevilge det produkt der evt. er det dyreste, hvis der er dokumentation for at dét produkt kompenserer. Anita Klindt -


Download ppt "Fokus på konkret viden forud for anvendelse af jura"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google