Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et fælles rehabiliteringscenter/akuttilbud for borgere med psykiske vanskeligheder, i Ballerup og Herlev Kommuner   Hvorfor?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et fælles rehabiliteringscenter/akuttilbud for borgere med psykiske vanskeligheder, i Ballerup og Herlev Kommuner   Hvorfor?"— Præsentationens transcript:

1 Et fælles rehabiliteringscenter/akuttilbud for borgere med psykiske vanskeligheder, i Ballerup og Herlev Kommuner   Hvorfor?

2 Hvad er udfordringen? I højere grad end tidligere er det kun borgere, der umiddelbart kan behandles, der bliver indlagt på Psykiatrisk Hospital. Kommunerne har derfor flere akutte opgaver i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder. Indlæggelsesforløbene er blevet kortere Mere end 60% under 1 uge* Mere end 80% under 1 måned* * Baseret på tal fra Region Hovedstaden ”Ledelsesoverblik” vedr. Sundhedsaftalerne 2012

3 Hvad er udfordringen? Støtte i eget hjem (bostøtte):
Kommer ikke altid, når borgeren er klar eller motiveret Kan ofte ikke støtte tilstrækkeligt ved pludselig forværring i tilstanden Virker ikke altid inkluderende Virker ikke altid aktiverende Udvikler ikke altid borgerens færdigheder i frem mod at kunne klare sig selv

4 Hvad er der behov for? Et tilbud der er tilgængeligt, når borgeren har behovet Et tilbud der kan give hele den nødvendige støtte Et tilbud der er inkluderende Et tilbud der er aktiverende Et tilbud, der systematisk optræner borgerens færdigheder

5 Hvad kunne løsningen være?
Et sted hvor borgeren kan henvende sig 24/7 uden forudgående visitation Personlig henvendelse Telefon Udgående funktion

6 Hvad kunne løsningen være?
Et sted hvor borgeren kan udvikle færdigheder sammen med andre målrettet i form af undervisning eller støttegrupper om fx: Psykoeducation Stemmehøring Angst Tvangstanker Kost og motion Hvordan styrer jeg min økonomi? Hvordan vedligeholder jeg mit netværk?

7 Hvad kunne løsningen være?
Et sted hvor borgeren er sammen med andre og danner netværk Cafearrangementer Netværksdannelse Interessegrupper Frivilligt arbejde

8 Hvad kunne løsningen være?
Et sted hvor borgeren kan overnatte, når det er sværest

9 Hvad kunne løsningen være?
Ballerup og Herlev Kommuner samarbejder om at etablere Rehabiliteringscenter/akuttilbud fordi: De 2 kommuners samlede befolkningsgrundlag kan sikre en rentabel drift og mulighed for tilstrækkelig faglig viden til drift af et døgntilbud med åben adgang De 2 kommuner har i forvejen samarbejde på psykiatriområdet i form af Flex Bostøtte og Aktivisterne De 2 kommuners geografiske placering gør det muligt med en fysisk placering af et rehabiliteringscenter/akuttilbud, hvor der er let adgang for borgeren fra de to kommuner

10 Hvad kunne løsningen være?
Rehabiliteringscenteret/akuttilbuddet finansieres af nogle af de midler, der i dag bruges på væresteder og individuel bostøtte i de to kommuner


Download ppt "Et fælles rehabiliteringscenter/akuttilbud for borgere med psykiske vanskeligheder, i Ballerup og Herlev Kommuner   Hvorfor?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google