Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anne K. Lützhøft Projektkoordinator i Thisted Kommune Fysioterapeut på Trænings- og Rehabiliteringsafdelingen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anne K. Lützhøft Projektkoordinator i Thisted Kommune Fysioterapeut på Trænings- og Rehabiliteringsafdelingen."— Præsentationens transcript:

1 Anne K. Lützhøft Projektkoordinator i Thisted Kommune Fysioterapeut på Trænings- og Rehabiliteringsafdelingen

2 Det Nordjyske Uddannelsesprogram
Mål At styrke fagligheden i den kommunale opgaveløsning på senhjerneskadeområdet og dermed forbedre rehabiliteringsindsatsen overfor børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.

3 Det Nordjyske Uddannelsesprogram
Formål At styrke nøglemedarbejdernes neurofaglige viden og kompetencer. At styrke nøglemedarbejdere i koordinerede funktioner, herunder hjerneskadekoordinatorer, i at håndtere komplekse sagsforløb med mange aktører. At sikre en viden ud over basis ved alle nøglemedarbejdere, der er i kontakt med borgere med erhvervet hjerneskade.

4 Niveau 1 Formål: At opnå høj teoretisk neurofaglig viden og kompetence. Målgruppe: Nøglemedarbejdere med et højt niveau af basisviden fra eksempelvis en sundhedsfaglig grunduddannelse og erfaring fra deres daglige praksis. Eksempelvis: medarbejdere på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, sundhedsfagligt personale, medarbejdere i kommunale forvaltninger f.eks. hjerneskadekoordinatorer, visitatorer, sagsbehandlere m.fl.. Omfang: Diplommodul på 10 ECTS point. Ét modul er på 5 ECTS point. 10 ECS point, 6 ½ ugers fuldtidsstudie eller ca. 14 ugers deltidsstudie Bygger ovenpå professionsbachelorniveau.

5 Modul A SD Modul A: Sundhedsfaglig diplomuddannelsesmodul – RS 17 Den hjerneskaderamte borger – basismodul Hjernens opbygning og funktion. Primære og sekundære følger ved erhvervet hjerneskade. Hjerneskade og personlighed. Pårørendes reaktioner. Omfang: 10 ECS point Modul A eller tilsvarende er en forudsætning for modul B og D.

6 Modul B SD Modul B: Sundhedsfaglig diplomuddannelsesmodul – rehabiliteringsforløb med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige følger efter erhvervet hjerneskade. Teorier og principper bag neuropsykologisk baseret rehabilitering. Evidensbaseret rehabilitering – træning og kompensation. Videreførelse og implementering af træning og strategier i dagligdagen og arbejdslivet. Faglighed i et tværfagligt perspektiv Pårørendesamarbejde. Omfang: 10 ECS point

7 Modul C PD Modul C: Specialpædagogik – børn og unge med erhvervet hjerneskade. Børn og unge med erhvervet hjerneskade – med særlig fokus på tilbagevenden til hverdagen og støtte til den fortsatte udvikling. Hjernens opbygning, funktion og udvikling. Kognitive forstyrrelser i relation til barnets muligheder for indlæring og udvikling. Fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale følger efter hjerneskade Samarbejde med familien, skole og daginstitution samt tværfagligt samarbejde. Omfang: 10 ECS point.

8 Modul D SD Modul D: Sundhedsfaglig diplomuddannelsesmodul – rehabilitering med fokus på fysiske og sensomotoriske følger efter erhvervet hjerneskade. Tilrettelæggelse og varetagelse af rehabiliteringsforløb ud fra et neuropsykologisk perspektiv med fokus på fysiske og sensomotoriske følger. Hjernens plasticitet. Motoriske følger - når handling bryder sammen. Når adfærden bliver påfaldende. At arbejde helhedsorienteret og tværfagligt. Omfang: 10 ECS point.

9 Modul E SD Modul E: Sammenhæng i komplekse sagsforløb i det primære sundhedsvæsen på området for erhvervet hjerneskade. At udvikle og styrke kontinuitet og sammenhæng i patient/brugerforløb i sundhedsvæsenet. Fokus på borgerinddragelse og koordinerede funktioner på tværs af faglige og organisatoriske grænser. Omfang: 5 ECTS point.

10 Niveau 2 Formål: At blive i stand til at genkende problematikker der er kendetegnet for borgere med erhvervet hjerneskade og på baggrund heraf sikre at den rette foranstaltning iværksættes. På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for neurofaglig viden, som middelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til borgere med erhvervet hjerneskade. Målgruppe: Nøglemedarbejdere der ikke har borgere med erhvervet hjerneskade som primær målgruppe i deres daglige arbejde, men som har brug for en viden, der ligger over deres basisviden i uddannelse og erfaringsgrundlag. Omfang: 12 timers kursus

11 Pakke A, emne 1 Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen. Hjernens opbygning og funktion. Fysiske og kognitive vanskeligheder. Håndtering af de fysiske følger. Neuropædagogiske strategier. Sekundære følger som krise, sorg, angst og depression.

12 Pakke A, emne 2 Den fysiske håndtering af den hjerneskadede borger, målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen. At opnå forståelse af adfærdsmæssige og fysiske problematikker i forbindelse med en hjerneskade. Opnå kendskab til metoder til at håndtere disse problematikker samt afprøvning i praksis.

13 Pakke B Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet socialfaglige medarbejdere på beskæftigelsesområdet. Følgevirkninger og hvordan de kommer til udtryk. Sekundære følger. Manglende sygdomserkendelse. Hjerneskade og personlighed. Pårørendes situation og reaktion. Målgruppen i forhold til beskæftigelse, tilrettelæggelse af arbejdsafklaring og arbejdssituation. Kommunikation. Udredning af følgerne samt rehabiliteringsmuligheder.

14 Pakke C Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet fagpersoner der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade. Forskellige årsagssammenhænge og skadestyper. Fysiske, kognitive, sociale og personlighedsmæssige følger. Eksempler på hvordan neurofaglig viden kan medtænkes i den pædagogiske praksis.


Download ppt "Anne K. Lützhøft Projektkoordinator i Thisted Kommune Fysioterapeut på Trænings- og Rehabiliteringsafdelingen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google