Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

For vejledere i opgaver og projekter i 2g og 2hf Dynamokursus d.6.9.2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "For vejledere i opgaver og projekter i 2g og 2hf Dynamokursus d.6.9.2011."— Præsentationens transcript:

1 For vejledere i opgaver og projekter i 2g og 2hf Dynamokursus d.6.9.2011

2 Formålet med (dynamo-)vejledningsprojektet  AT udvikle og afprøve redskaber, der kan styrke elevernes/kursisterne evner til at modtage vejledning i de større skriftlige opgaver og projekter (indledes i dag)  AT udvikle og afprøve redskaber, der kan styrke vejledernes evner til at give vejledning i de større skriftlige opgaver og projekter (pædagogisk dag d. 28.10)  Opsamling og evaluering med henblik på:  Intern formidling + praksis (Skrivemetroen, procedurer for opgaver/projekter, vejlederpraksis)  Formidling af redskaberne til det regionale netværk

3 Det konkrete arbejde med redskaberne  Udgangspunktet for arbejdet:  De enkelte klasser – teamet koordinerer og samler op i relation til arbejdet med  2g: da-/hi-opgaven, SRO, AT-4, AT-5 og AT-6  2hf: SSO og kultprojekterne, herunder eksamensprojektet  Faggrupperne – faggruppemøder i november

4 Den interne evaluering (1) Lærerevaluering Evalueringsmøde med klassernes teamkoordinatorer. Alle har et skriftligt produkt med, der indeholder:  Hvilke redskaber, hvornår i hvilke fag?  Hvordan har I arbejdet med den konkrete progression  Hvad er lykkes og hvad er ikke lykkes i forhold til en forbedret vejledning?  Diskussion med henblik på at producere en eksemplarisk plan til skrivemetroen

5 Den interne evaluering (2) Elevevaluering Udfyldes i en lektion med teamkoordinator Spørgsmål (noget i retningen af):  Hvilke af følgende redskaber har du arbejdet med i forbindelse med AT, da-/hi-opgaven/SRO? /kultprojekterne og SSO?  Hvilken nytteværdi vil du tillægge de enkelte redskaber på en skala fra 1-5?  Kommentarer i øvrigt?

6 Dagens problemformulering Hvordan kan vi lave en progressionsplan i vores 2g-/2hf-klasse, der understøtter den gode vejledning i AT/kult samt i da-/hi-opgaven og SRO/SSO?

7 Program 12.00-12.05: Introduktion til dagens formål og mål v./RC 12.05-12.55: Oplæg v./ BØ om udforskende skrivning, idéer til idéudvikling og struktur 12.55-13.00 : Kort pause 13.00-14.00: Oplæg om formativ evaluering v./Anne Krarup 14.00-14.05: Introduktion til workshops v./RC 14.05-14.30: Kaffepause 14.30-15.30: Klassevis idéudvikling og planlægning med BØ og Anne som konsulenter

8 Workshops - interessegrupper 1. Læringsspil Spillet er udviklet til at strukturere, understøtte og kvalificere elevernes feedback på hinandens tekster undervejs i processen (udkast til mindre og større tekster, herunder større skriftlige opgaver). Spillet er udviklet til universitetsstuderende, men omsættes nu til gymnasieskolen. 2. Dialogblomt – en mulig der undersøges Redskab, der træner evnen til ”at være til stede” i læringen – at være aktiv lytter, konstruktiv spørger og ”filosof” – herunder trænes den særlige evne til at indgå en en faglig fordybende dialog om et skriftlige arbejde (at komme ned i stoffet)

9 Spørgsmål til gruppearbejdet  Hvad skal trænes frem til/mellem AT/kult og opgaverne? og –  Hvordan kan det trænes konkret – hvordan kan vi lade os inspirere af Annes og Ulriks ideer?  Lav et forslag til en konkret plan for klassen – til lærermødet – hvem træner hvad sammen med hvem? – afleveres til teamkoordinator


Download ppt "For vejledere i opgaver og projekter i 2g og 2hf Dynamokursus d.6.9.2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google