Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsens årsmøde for forældre på Hillerødsholmskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsens årsmøde for forældre på Hillerødsholmskolen"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsens årsmøde for forældre på Hillerødsholmskolen
22. maj 2014

2 Program Årsberetning fra skolebestyrelsesformanden
Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen og kommentere skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2013/14. Læringsreformen på Hillerødsholmskolen Status for arbejdet med læringsreformen på Hillerødsholmskolen.  Efterfølgende mulighed for dialog og spørgsmål Eventuelt Søren

3 Status på læringsreformen
Søren Taler til både pædagoger og lærere Fjerne usikkerhed

4 4 pointer i reformen Barnets perspektiv – vi gør det, hvis det øger børns/unges læring Fra fokus på undervisning til fokus på læring Fra ”Hvad skal børnene lave?” til ”Hvad skal børnene lære?” Fælles mål nedbrydes til læringsmål for hver årgang Fokus på forskning – en yderligere professionalisering af skolens virksomhed Sammenhængende virksomhed – lærere og pædagoger samarbejder om børns alsidige læring Skolen bliver en mere integreret del af lokalsamfundet Søren

5 Læringsreformens overordnede mål
Overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis Søren Fakta

6 Læringsreformens resultatmål
4 nationale resultatmål Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges Søren Fakta

7 To-årig udviklingsperiode
Vejen mod målene Målene i læringsreformen skal nås gennem: Længere og mere varieret skoledag Den fagfaglige undervisning Understøttende undervisning Motion og bevægelse Faglig fordybelse (lektiehjælp) Den åbne skole To-årig udviklingsperiode Henrik Vigtigt at sige, at faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning og motion og bevægelse kan indgå både i den faglige og understøttende undervisning. Fakta

8 1. Længere og varieret skoledag
Timetallet er ændret – og nye typer timer kommet til Henrik Fakta

9 Skema for indskolingen

10 Skema for mellemtrinnet

11 Skema for udskolingen

12 1. Længere og varieret skoledag
Målet er, at eleverne vil opleve en skoledag, som er karakteriseret ved: Motion og bevægelse indgår i dagens program Hver dag har både boglige og praktiske elementer Lærere og pædagoger supplerer hinandens faglighed i planlægning og gennemførelse af dagen Aktiviteter inde/ude og uden for skolens matrikel f.eks. i Asylet eller på Ødammen Henrik/Merete Eksempel på, hvordan variation kan bruges ved at benytte skolen og klub/Asyl. Eksempel fra virkeligheden: Affald samarbejde mellem Claes og Morten

13 2. Den fagfaglige undervisning
Flere timer i dansk og matematik 4. til 9. klasse Engelsk fra 1. klasse (samlet timetal øges med 1. lektion i hhv. 1. og 2. klasse) 2. fremmedsprog fra 5. og 6. klasse – og gøres obligatorisk Håndværk og design i stedet for sløjd og håndarbejde fra 2016 Afsluttende prøve i idræt fra 2016 Nye fælles mål i alle fag med læringsmål årgangsvis gældende fra 2015 Søren Skal ikke diskuteres i dag – tages op med fagtemene De nye fælles mål i alle fag – hjælp til læringsmål Den lægges på intra, så I kan orientere jer i det Fakta

14 3. Understøttende undervisning
Social træning Motion og bevægelse §7-fag Varetages af lærere og pædagoger Merete Fakta

15 Understøttende undervisning
Planlægges i samarbejde mellem lærere og pædagoger Kan gennemføres uden for skolens område For at skabe sammenhæng i pædagogernes arbejdstid ligger de sidst på dagen Merete og Claes Asylet kommer med et forslag til, hvordan det allerede fungerer – eksempler med teambuilding

16 4. Motion og bevægelse Fakta Mindst 45 minutter dagligt
Fremme sundhed hos børn og unge Understøtte motivation og læring i skolens fag Indgå i den fagopdelte undervisning – og i den understøttende undervisning Søren – gerne en fra SFO Fakta

17 5. Faglig fordybelse Fakta Styrke faglige niveau
Faglig træning Turboforløb Varierede og differentierede læringsformer Udfordre alle elever Lektiehjælp Faglig fordybelse skal tilbydes – frivilligt – og ligge om eftermiddagen i ydertimerne indtil 2016 2 timer om ugen på 1. – 3. årgang 3 timer om ugen på 4. – 6. årgang 2 timer om ugen på 7. – 9. årgang OBS – Bliver obligatorisk fra 2016 Merete Fakta

18 6. Den åbne skole Større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv Forpligtende samarbejde med musikskolen og ungdomsskolen Fremme lokal sammenhængskraft Styrke kendskabet til foreningslivet En elev kan opfylde undervisningspligt ved at deltage i undervisning i f.eks. Ungdomsskolen i fag inden for folkeskolens fagrække Musikundervisning på musikskolen Eliteidrætsudøvelse Konkret samarbejde næste år med musikskolen, HGI og C4 Henrik Fakta

19 Øvrige forhold Holddannelse inden for klassen eller på tværs af klasser 1. – 3. klasse undervises i deres klasse den overvejende del af tiden 4. – 9. klasse skal undervises i klassen i væsentligt omfang Ikke permanente niveaudelinger Ændrer ikke ved, at undervisningsdifferentiering er et bærende princip for undervisningen Skolebestyrelsen skal lave principper for holddeling Klasselærer/kontaktlærere/kontaktpædagoger Elevsamtaler Søren Fakta

20 Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - en guideline
Teamorganisering Motion og bevægelse Elevsamtaler Elevtid Variation i undervisningen Udfordringer til alle Åben skole/Partnerskaber Holddannelse Forældresamarbejde

21 Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen
Understøttende undervisning Faglig fordybelse Læringsmål Klasserumsledelse Sådan arbejder vi med trivsel Samarbejde mellem lærere og pædagoger

22 2 andre elementer Ny lov om lærernes arbejdstid
Effektivisering af lærernes arbejdstid

23 Spørgsmål og dialog Hvad har I brug for at vide mere om? Søren

24


Download ppt "Skolebestyrelsens årsmøde for forældre på Hillerødsholmskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google