Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It"— Præsentationens transcript:

1 Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It
PI-modellen: fra Projektidé til Innovation I nf på HF har vi en stor spredning i faglig viden og engagement. Vi vil forsøge at møde eleverne, hvor de er og dermed sikre en bedre undervisning og indlæring for den enkelte elev. Hf-justeret farvemodel Inddeling af elever i farvegrupper ud fra forskellige kriterier, både mht. engagement og faglig kunnen HI en hf-klasse vil vi i nf-undervisningen indføre en større grad af differentieret undervisning med udgangspunkt i elevernes forskellige faglige niveau og engagement Kompetenceudvikling Projektkvalificering Konkretisering af værktøj Formidling af værktøj Vejledning i brug af værktøjskasse Inddeling af elever i farvegrupper ud fra forskellige kriterier, både mht. engagement og faglig kunnen. Fysisk inddeling af elever i farvegrupper og differentieret undervisning i flere fag Formidling om pædagogisk it og værktøjskassens pædagogiske muligheder Veje til implementering i ny praksis I en hf-klasse vil vi i nf-undervisningen indføre en større grad af differentieret undervisning med udgangspunkt i elevernes forskellige faglige niveau og engagement Hf-justeret farvemodel Hansen, Jens Jørgen og Dorthe Carlsen

2 SMTTE-modellen

3 Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk it
Projektbeskrivelse og –styring SMTTE-modellen: Titel: Undervisningsdifferentiering via farvemodel (gul, grøn og rød) Sammenhæng Via undervisningsdifferentiering forventer vi at nå elever med forskellige forudsætninger bedre, så eleverne får mere ud af undervisningen. Vi ønsker at udvikle pædagogiske og innovative tiltag, der fremmer elevernes studiekompetencer. Vi ønsker dermed at fremme eleverne lyst og evne til at tilegne sig viden/at studere. Hf-klasserne er sammensat ud fra elevernes foreløbige ønske om fremtidig uddannelse. Det betyder at vi i en klasse primært bestående af pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter kan tone undervisningen og tage på besøg på f.eks. laboratorium og klinikker. Mål Formålet er at udfordre eleverne med afsæt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Vi oplever netop, som lærere i NF på HF, at klasserne indeholder elever med en stor spredning i faglig viden og engagement. Vi mener, at vi ved brug af en hf-justeret farvemodel (se den oprindelige nedenfor) kan møde eleverne, hvor de er og dermed sikre en bedre undervisning og indlæring for den enkelte elev. Farvemodel: Vi er blevet inspireret af FoU-projektet ”Rød, gul og grøn – differentierede arbejdsformer på hhx” af Karin Løvenskjold Svejgaard, hvor der er skitseret en sammenhæng mellem elevernes forudsætninger på et fagligt og refleksivt niveau og deres afhængighed af lærerens rammesætning og støtte, hvilket danner udgangspunkt for elevinddelingen i rød, gul og grøn gruppe: Rød: Elever som har de forventede faglige forudsætninger og kompetencer til at arbejde med en vis grad af selvstændighed Gul: Elever som har nogle faglige forudsætninger men også en vis faglig usikkerhed. Grøn: Elever som ikke umiddelbart har de faglige forudsætninger for at opnå målet med undervisningsaktiviteten. En vejledning i brug af den hf-justerede udgave af farvemodellen og en vurdering af om eleverne har flyttet sig. Målet med de elever, der i de fleste opgaver og fag, er placeret i grøn gruppe er, at de flytter sig fra grøn til rød gruppe i løbet af de 2 år på HF.

4 Evaluering og formidling
Tegn Vi vil vurdere om eleverne flytter sig fra grøn mod rød. Vi vil foretage interviews et stykke inde i forløbet og ved slutningen af forløbet med de involverede elever, med fokus på elevernes bidrag til en forståelse af årsags-virkningsforhold. Tiltag Vi vil lave flere-lærere-ordning dvs. i teoretisk og praktisk undervisning vil der være flere lærere til stede på en gang, så der er bedre vejledning i de tre grupper (gul, grøn og rød). Vi vil også udvikle undervisningsmateriale på flere faglige niveauer, så alle elever bliver udfordrede. Grupperne er inddelt efter elevernes faglige niveau i forhold til den specificerede opgave. Ved at differentiere på materialer og afstanden/relationen til lærerne sikres, at ingen grupper (eller elever) får væsentlig større udfordringer, end de kan magte. Gruppeinddelingen i rød, gul og grøn er ikke er stationær. For hver opgave hvor farvemodellen anvendes, opstilles faglige kriterier for, hvor eleverne skal placeres. Når opgaven er løst, er grupperne opløst igen. Evaluering og formidling Løbende evaluering ved ses under punktet ”tegn”. Derudover vil vi sammenligne frafaldet, fravær, opgaveaflevering og karakterniveau med tilsvarende tidligere klasser. Vi har stor vidensdeling på Ribe Katedralskole og vil holde vores kollegaer orienteret om hvad der foregår. Viser det sig at projektet er en succes formidles det til andre hf-kurser f.eks. via emu og faglige foreninger


Download ppt "Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google