Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er LP- modellen? En model til pædagogisk analyse og tiltagsudvikling udviklet ud fra forskningsbaseret viden. Lærerne tager udgangspunkt i udfordringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er LP- modellen? En model til pædagogisk analyse og tiltagsudvikling udviklet ud fra forskningsbaseret viden. Lærerne tager udgangspunkt i udfordringer."— Præsentationens transcript:

1 Hvad er LP- modellen? En model til pædagogisk analyse og tiltagsudvikling udviklet ud fra forskningsbaseret viden. Lærerne tager udgangspunkt i udfordringer i skolehverdagen og i egen pædagogisk praksis. Modellen giver mulighed for at forstå elevernes adfærd og læringsstrategier gennem andre tilgange end det traditionelle individperspektiv. Lærerne skal selv vælge strategier og tiltag og gennemføre dette i praksis. Der eksisterer ikke fælles metoder eller tiltag som alle lærere skal anvende. Ingen klasse er ens, og derfor findes der ingen ”vidunderkur”.

2 Empirisk grundlag Elevernes faglige læringsresultater i skolen forklares ikke bare af elevernes forudsætninger, men også af en række forhold tilknyttet læringsmiljøet og undervisningen i skolen. Adfærdsproblemer i skolen er ikke bare et udtryk for individuelle vanskeligheder hos eleverne, men i mindst lige stor grad et udtryk for forhold som: -dårlig klasseledelse og uklare regler -negative relationer mellem elev og lærer, -konfliktfyldte elevrelationer og dårligt klasse- miljø -manglende struktur i undervisningen

3 Systemteori som grundlag for LP-modellen
Systemteori lægger vægt på, at det enkelte individ er i interaktion med forskellige sociale systemer eller fællesskaber. Kommunikation og fælles handlinger etablerer de mønstre og den struktur som senere påvirker interaktionerne i det sociale fælleskab. Påvirkning fra de sociale systemer vi deltager i, kan ingen unddrage sig. Social påvirkning finder sted enten vi ønsker det eller ikke. Sociale systemer reguleres blandt andet af relationer, roller, normer og ledelse. Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem et systemperspektiv og et individperspektiv.

4 Analysemodellen Formulering af problemstilling og mål
Indhentning af information Analyse af opretholdende faktorer Udvikling af strategier og tiltag Gennemførsel af valgte tiltag Evaluering

5 Strategier og tiltag Strategier og tiltag skal iværksættes for at fjerne eller reducere betydningen af de faktorer som opretholder de problemer, vi står overfor. Det er afgørende at iværksætte flere tiltag samtidig, det vil sige at fjerne/reducere flest mulige opretholdende faktorer. De strategier som iværksættes skal i størst mulig grad bygge på kundskab om hvad der virker. Lærere bør drive en kundskabsbaseret praksis. Det er ikke nok at vælge, hvad man selv synes er godt ved valg af tiltag. Tiltagene skal have en faglig forankring.

6 Arbejd i lærergrupper Alle lærere i skolen skal deltage i en lærergruppe med fra 4 – 6 deltagere. Analysemodellen skal bruges systematisk og loyalt på de udfordringer lærerne skal arbejde med i lærergrupperne. Samarbejdet i lærergrupperne skal foregå efter principper fra kollegabaseret vejledning. Alle lærergrupper har en tovholder som skal administrere og lede arbejdet. Denne tovholder skal ikke have andre lederfunktioner i skolen. Lærergruppen modtager regelmæssig vejledning fra PPR.


Download ppt "Hvad er LP- modellen? En model til pædagogisk analyse og tiltagsudvikling udviklet ud fra forskningsbaseret viden. Lærerne tager udgangspunkt i udfordringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google