Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspiration til reformarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspiration til reformarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Inspiration til reformarbejdet

2 Målet for i dag At genopfriske centrale områder i den nye folkeskolereform: Mål Centrale pædagogiske overvejelser At tydeliggøre forventningerne til arbejdsgrupperne: I dag Det følgende forløb Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er Hvad er det centrale mål for arbejdsgruppe? Hvilke behov har arbejdsgruppen for informationer og ideer? Hvor og hvem kan arbejdsgruppen få hjælp til dette?

3 Ny folkeskolereform Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Mindset – kulturforandring? Nye strukturer og samarbejdsformer Tydelige opgaver Målstyret undervisning Tydelig pædagogiske ledelse

4 Det handler om elevernes læringsudbytte
UVM – Ny reform – 3 overordnede mål Uddannelse og Læring – 6 principper for Skolen i Bevægelse Skoleledelse Teamsamarbejde Undervisning

5 Refleksionsopgave Hvad tror du har den største betydning for elevernes læring? Relationer mellem den voksne og barnet Lektier Lærernes fag-faglige viden Forældrestøtte Formativ evaluering (færdighedstest) Summativ evaluering (på kompetencer) Tydelighed og struktur i undervisningen Skolens økonomi Feed-back (tilbagemelding fra læreren på elevens indsats) Selvevaluering

6 malene@impactuddannelse.dk lise@impactuddannelse.dk
Påvirkningsfaktor Effektstørrelse Effektvurdering Selvevaluering 1,44 Stor effekt Formativ evaluering 0,90 Tydelighed og struktur i undervisningen 0.75 Feedback 0.73 Relationen mellem den voksne og barnet 0,72 Forældrestøtte 0,51 Middel effekt Tests 0,34 Lille effekt Lektier 0,29 Skolens økonomi 0,23 Lærerens fag-faglige viden (ud over mindste krav) 0,09 Ingen effekt

7 Det handler om elevernes læringsudbytte
UVM – Ny reform – 3 overordnede mål Uddannelse og Læring – 6 principper for Skolen i Bevægelse Selv-vurdering Skoleledelse Teamsamarbejde Undervisning Synlige læringsmål Klasse-ledelse Relationer Feedback

8 Tydelige mål for elevernes læring
Reformen: Fælles mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte i centrum Mål skal være Synlige – visuelle stilladser Kendte – afstemt med eleverne Fokusere på læring (ikke handling) Kunne iagttages og samtales om Jo tydeligere målene er, desto bedre vil eleverne gøre det Clarke og Sutton, 2006 Mindsæt

9 Måltaksonomier som differentieringsredskab
Reformen: Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglige niveau for både fagligt stærke og svage elever. Differentiere læringen Vi kan godt deltage i den samme undervisning uden at lære det samme Bevidsthed for den enkelte elev: Hvad skal JEG lære? Mindsæt

10 malene@impactuddannelse.dk lise@impactuddannelse.dk
Klasseledelse Citat reformen: Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse og mindske den undervisningsforstyrrende uro Tydelige forventninger Faste rutiner, normer og regler Tydelige konsekvenser Justering af undervisningen ” Børn gør det rigtige, hvis de kan” Mindsæt

11 Teamets arbejde med elevernes læring
Feedback Synliggøre målene (Feed-up) – hvor skal vi hen? Status af den enkelte elev (Feedback) – hvor er jeg nu? Fremadrettet (Feed-forward) – hvad er næste skridt? Synliggøre målene (Feed-up) – hvor skal vi hen? Status af den enkelte elev (Feed-back) – hvor er jeg nu? Fremadrettet (Feed-forward) – hvad er næste skridt? Impact Uddannelse

12 malene@impactuddannelse.dk lise@impactuddannelse.dk
Relationer Citat reformen: Der arbejdes med en lang række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel. Tro på egne evner ” Børn gør det rigtige, hvis de kan” Anerkende miljø Voksen vigtig rollemodel Motivation- brug af positiv opmærksomhed Det faglige niveau skal forbedres. Fælles skolekode. Forældre, skole team. Hvad er vi enige om

13 malene@impactuddannelse.dk lise@impactuddannelse.dk
Selvvurdering Reformen: Målene skal være så præcise, at eleverne kan forstå dem godt nok til at være aktive medspillere i forhold til egen læring Eleverne vurderer sig selv ud fra tydelige mål og kriterier Eleverne arbejder med at finde tegn på læring i deres produkter Eleverne vurderer løbende over deres egen læreproces Hvad er vi enige om? Fælles sprog Fælles handlinger Det faglige niveau skal forbedres. Fælles skolekode. Forældre, skole team. Hvad er vi enige om

14

15 Forløb af arbejdsgrupper
10/12 Fokus på elevmål Klargøre gruppens centrale opgaver undersøge hvilke viden det kræver 8/1 Fokus på understøttende undervisning Bearbejde indsamlede informationer – Begynde at udarbejde forslag 29/1 Bearbejdning af forslagene 26/2 Endelig fremlæggelse 12/3 Kan benyttes som ekstradag – alternativt at vi bruger lærermødet den 19/3

16 Arbejdsgruppernglen til læring
Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er Hvad er det centrale mål for arbejdsgruppe? Hvilke behov har arbejdsgruppen for informationer og ideer? Hvor og hvem kan arbejdsgruppen få hjælp til dette?

17 James Nottingham: Nøglen til læring Har særlig fokus på elevernes indstilling
Kompetencer: Intellektuelle Sociale Kommunikative Fysiske Viden Fakta Tal Sammenhænge Teorier Indstillinger Nysgerrighed Ønske om at lykkedes Åbent sind Gå på mod

18 malene@impactuddannelse.dk lise@impactuddannelse.dk


Download ppt "Inspiration til reformarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google