Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsstile i Friskolen Surfer…. Læringsstile i Friskolen Program:14.00-14.45Oplæg om Læringsstile i friskolen 14.45-15.05Workshop 1 15.05-15.25Workshop.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsstile i Friskolen Surfer…. Læringsstile i Friskolen Program:14.00-14.45Oplæg om Læringsstile i friskolen 14.45-15.05Workshop 1 15.05-15.25Workshop."— Præsentationens transcript:

1 Læringsstile i Friskolen Surfer…

2 Læringsstile i Friskolen Program:14.00-14.45Oplæg om Læringsstile i friskolen 14.45-15.05Workshop 1 15.05-15.25Workshop 2 15.30-15.45Fleksible læringsrum – rundvisning (?) 15.45-16.00 Redskaber til klasserums ledelse 16.00-16.15Spørgsmål, opsamling, diskussion

3 Læringsstile i Friskolen Hvis Læringsstile er svaret….. …..hvad er så spørgsmålet?

4 Læringsstile i Friskolen Hvordan bliver vi bedre til at undervisningsdifferentiere og møde eleverne, hvor de er?

5 Læringsstile i Friskolen Hvordan skaber vi en tydeligere rød tråd i pædagogikken på skolen?

6 Læringsstile i Friskolen Hvordan bliver vi bedre til at drage fordele af vores samlæste klasser? Og mindske ulemperne i det skift, der kommer hvert skoleår?

7 Læringsstile i Friskolen Hvordan kan vi give skolen en skarpere pædagogisk profil?

8 Læringsstile i Friskolen Vision om klar sammenhæng mellem: - læringsgrundlag, de fysiske rammer, UV’s tilrettelæggelse, evaluering. Vision om rød tråd i pædagogikken på skolen Vision om fælles sprog og normer for den måde vi planlægger, udfører og evaluerer undervisningen på. Vision om klarere pædagogisk profil på Rudme Friskole.

9 Holistisk eller analytisk

10 De 4 perceptuelle strenge

11

12 De 21+ andre elementer

13 Læringsstile i Friskolen Er undervisning med læringsstile god undervisning?

14 Læringsstile i Friskolen Hilbert Meyer 1.Klar strukturering af undervisningen 2.En betydelig mængde ægte læretid 3.Læringsfremmende arbejdsklima 4.Indholdsmæssig klarhed 5.Meningsdannende kommunikation 6.Metodemangfoldighed 7.Individuelle hensyn 8.Intelligent træning 9.Transparente præstationsforventninger 10.Stimulerende læremiljø ”Hvilke kvaliteter skal undervisningen have, for at eleverne virkelig lærer noget? Forskingen i dag giver et klart svar: Det vigtigste er, at læreren har kendskab til elevernes læring og underviser direkte og målrettet i, hvad eleverne skal lære” Per Fibæk Laursen, 2009

15 Hvad bidrager læringsstile med? Redskaber til planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen Fælles sprog om undervisning og læring Anerkendende pædagogik i praksis

16 Hvad bidrager læringsstile med? Legens betydning. Bevægelsens betydning. Konkurrence-elementet (quiz, løb, hurtigst på tid…) Medansvar for egen læring (fokus på: hvordan lærer jeg bedst) Accept af elevernes forskellighed (”…møde i øjenhøjde”) Struktur: klasserumsledelse og systematik (LS er mere end undervisning tilsat bevægelse og taktile materialer)

17 Implementering i faser

18 Faser i projekt læringsstile 2007/082008/092009/10

19 Faser i projekt læringsstile 2007/08

20 Faser i projekt læringsstile 2008/09

21 Faser i projekt læringsstile 2009/10

22 Faser i projekt læringsstile 2007/082008/092009/10

23 Erfaringer Læringsstile er et godt redskab

24 Erfaringer Læringsstile er et godt redskab til: 1) Undervisningsdifferentiering, fordi det er konkret og overskueligt (4 st.) 2) At tage hensyn til holister og analytikere (motiverende) 3) At motivere eleverne i undervisning 4) Forståelse for forskellighed blandt eleverne 5) Klasserumsledelse

25 Erfaringer Læringsstile er et godt redskab, men… 1) Man skal ikke altid have 4 parallelle forløb – bevidsthed om forskellige læringsstile. 2) Ikke altid lyst-baseret for alle. Ikke alle kan administrere det. Alder. 3) Læringsstile kræver stram struktur – især hos de små. Værksteder… 4) Eleverne skal lære systemer (eks. popcorn). Virker måske først 3. gang.

26 Erfaringer Fælles fokus på pædagogik giver større effekt

27 Erfaringer Fælles fokus på pædagogik giver større effekt - idé-udveksling - fælles retning i udvikling

28 Erfaringer Læringsstile er et redskab – og kan aldrig stå alene

29 Erfaringer Læringsstile er et redskab – og kan aldrig stå alene Vi holder morgensang med 77 elever fra 0.-7. klasse. Sang, fortælling. Fællesskab skal dyrkes – og det står ikke i modstrid til teorien om LS. Vi anvender et væld af undervisningsmetoder (emnearbejde, projektarbejde, storyline, cooperative learning, fortælling osv.).

30 Skoler er andet og mere end effektiv undervisning ” Friskoler har noget mere at byde på i kraft af den grundtvig-koldske forståelse af det nærværende møde hvor læreren er forpligtende til stede over for eleven. Hvor sang, musik og poesi er kilde til liv, og hvor livet opstår i samspillet med og mod hinanden ” Ulrik Overgaard

31 Læringsstile i Friskolen Program:14.00-14.45Oplæg om Læringsstile i friskolen 14.45-15.05Workshop 1 15.05-15.25Workshop 2 15.30-15.45Fleksible læringsrum – rundvisning. 15.45-16.00 Redskaber til klasserums ledelse 16.00-16.15Spørgsmål, opsamling, diskussion


Download ppt "Læringsstile i Friskolen Surfer…. Læringsstile i Friskolen Program:14.00-14.45Oplæg om Læringsstile i friskolen 14.45-15.05Workshop 1 15.05-15.25Workshop."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google