Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatriens Hus i Silkeborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatriens Hus i Silkeborg"— Præsentationens transcript:

1 Psykiatriens Hus i Silkeborg
1 1

2 Silkeborg Kommune Indbyggerantal : 90.000
Regionspsykiatrien Silkeborg har hovedfunktion for kommunens voksenpsykiatriske patienter(18-68 år) Socialpsykiatrisk center, myndighed og udfører for alle moderat til svært psykisk syge Silkeborg borgere - bosiddene i eller udenfor kommunen 2

3 Psykiatriens hus – baggrund 1
I forbindelse med Psykiatriplan for Region Midtjylland april 2008, indgås aftale mellem Region og kommune Silkeborg Kommune og Region Midtjylland besluttede at indlede et gensidigt forpligtigende samarbejds-og udviklingsprojekt : Psykiatriens hus 3

4 Baggrund 2 Juni 2009 lukning af sengeafsnittet i Regionspsykiatrien Silkeborg og samtidig etablering af det første samarbejdsprojekt mellem region og kommune: Akut døgntilbud åbnes 1.juli 2009 med 6 kommunale og 6 regionale pladser. Planlægning af Psykiatriens Hus- Ledergruppe på tværs begynder at mødes og skabe fælles visioner/praktiske løsninger 4

5 Baggrund 3 Primært samarbejde mellem socialpsykiatri og regionspsykiatri Fra 2010 udvidelse af den kommunale kreds: Arbejdsmarkedsafdelingen, Sundhed-omsorg og Rusmiddelcenteret i forbindelse med nye projekter Socialpsykiatri og regionspsykiatri har også hver for sig eksterne samarbejdsflader 5

6 Murstensbygningen Psykiatriens Hus
Aktuelt Murstensbygningen Psykiatriens Hus Det ”Virtuelle” Psykiatriens Hus 6

7 Regionale tilbud i Psykiatriens Hus
Regionspsykiatrien Silkeborg Psykoseteam Affektiv team med Daghospital Hjemmebehandlings team Shared Care Klinik for Angst og tvang Team for personlighedsforstyrrelser 7

8 Kommunale tilbud i Psykiatriens Hus
Socialpsykiatrisk Center Dagtilbud Køkken/café Information Ungeprojekt Pedelfunktion Bøstøtte team Sekretariat - myndighed - og ledelse 8

9 Fælles regionale og kommunale pladser
Akut døgntilbud 6 kommunale pladser For alle borgere med psykisk sygdom, første kontakt via sags- behandler Specialiseret omsorg og støtte. 6 regionale pladser For patienter indskrevet i Regionspsykiatrien. Specialiseret observation. Døgn telefon Døgntelefon Kommunal og regional

10 Eksempler i det virtuelle
Integrerede forløb - og Åben dialog Liv i Sundhed Fælles senge i akut døgn Koordinering af opgaven i psykose team og bostøtte Fælles koordinering - Dobbelt diagnoser Jobcenter,arbejdsmarkedet og praktiserende læge Osv 10

11 Drivkraft Ønske om sammenhængende og integrerede forløb for borgere
Fokus på - at innoverer, - at udnytte ressourcer på tværs, - ikke at gøre ting dobbelt. Fælles mål og MVV i Psykiatriens hus. Viljen til at ville og tillid. Ledelsesmæssig fokus på tværs Opbakning fra borgere og organisationer 11

12 Koordinering Hvem gør hvad, hvornår og hvordan - er essentielle faktorer for en præcis, målrettet og koordineret indsats for mennesker med sindslidelser. 12

13 Mange aktører Ud over behandlings-og socialpsykiatrien er der mange aktører,der yder støtte og behandling til den enkelte borger/patient 13

14 Det ”virtuelle”Psykiatriens hus
Andre ...... Netværk og Pårøren de Social og sundhed Job/ Uddan nelse Borger service Senge afdeling Risskov Prakti serende læge Dagtilbud/beskyttet beskæftigelse team Job center Psykose Regions psyk Bostøtte psykiatri Borgeren

15 Den gode vilje Vores erfaring er at alle fagprofessionelle gør en stor indsats for borgeren i netop det forløb,de har igangsat indenfor deres definerede opgave og ramme 15

16 En ukoordineret indsats
I vores dagligdag har vi erfaret, at borgere ofte oplever en ukoordineret indsats, når kommunikationen mellem parterne er mangelfuld. Dette medfører frustrationer, især hvis der hos fagpersonerne er modsatrettede opfattelser af, hvad der er borgerens behov. 16

17 Lange sagsgange/ventetider
Lange sagsgange og lang ventetid giver øget frustration og i værste fald flere sygdomssymptomer Skulle fortælle sin historie mange gange til forskellige fagpersoner Borgerne oplever manglende viden om og forståelse for deres situation hos personalet på tværs af fagfelter og organisationer (særligt mellem psykiatrien og jobcentret) Der efterspørges konkret, at viden om den enkelte borger deles på tværs af afdelinger og organisationer. 17

18 Rehabiliteringsbegrebet
Gennem de senere år har flere faggrupper på tværs af sektorer fundet sammen om definitionen af et fælles rehabiliteringsbegreb, der er defineret i en hvidbog omkring rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/ eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.” (Hvidbog for rehabiliteringsbegrebet – 2004) 18

19 Rehabiliteringsprocessen
Rehabiliteringsprocessen inddrager såvel den enkelte borger, pårørende, flere offentlige sektorer og mange faggrupper. Det kræver en individuel og fleksibel tilrettelæggelse af forløb, hvor fagpersoner i et tværfagligt felt bidrager med den specifikke indsats på det rette tidspunkt. 19

20 Forudsætninger for helheder
Fælles mål Fælles sprog Fælles værdier i organisationerne 20

21 Hvad arbejder vi på Fælles planer og koordinering
Integrerede samarbejdsmodeller 21

22 Integrerede forløb for sindslidende
Målsætning for projektet i Silkeborg: At styrkesammenhængen mellem behandlingsindsatsen, den sociale indsats og arbejdsmarkedsområdet indenfor rammerne af Psykiatriens Hus i Silkeborg med henblik at styrke borgernes muligheder for at bibeholde eller genvinde tilknytning til uddannelsessystemet og eller arbejdsmarkedet 22 22

23 Integrerede forløb for sindslidende Målgruppe:
Borgere, der nyvisiteres til Socialpsykiatrisk Center Silkeborg eller til udvalgte teams i Regionspsykiatrien Silkeborg. Borgeren kan være kendt i regionspsykiatrien og nyvisiteres i socialpsykiatrien eller omvendt. Psykiatrisk diagnose eller i udredning for psykiatrisk diagnose. Alder mellem 18 og 40 år på visitationstidspunktet. I risiko for at miste tilknytning til uddannelse eller arbejde Eller uden tilknytning til uddannelse eller arbejde. Der vurderes behov for indsats fra både region og kommune Behovene skal sprede sig bredt, så der kræves indsats fra mindst tre forskellige afdelinger. 23 23

24 Metode der afprøves Netværksmøder med åben dialog tilgang
Hurtig indsats Fælles indsats fra starten med alle involverede parter Inkluderer borger og private netværk Fælles intro og uddannelse til medarbejdere Fælles katalog over aktiviteter til målgruppen 24 24

25 Udfordringer 2 eller flere lovgivninger Flere paradigmer
Forskellige kulturer: sprog - eks pt/bruger/borger vaner - eks navneskilt, Forskellige opgaver- hvem tager opvasken 25

26 Udfordringer fortsat Mange ledelser Flere it løsninger
2-dokumenterings redskaber Mål i egne organisationer Mange bundlinjer 26

27 Udfordringer fortsat Forskellige finansieringsmodeller og kommunal medfinansiering Psykiatriplan med modsatrettede signaler. Fortsat være undersøgende og identificerer nye udviklingsområder 27 27

28 28


Download ppt "Psykiatriens Hus i Silkeborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google