Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg vedr. ambulante funktioner i Psykiatrien, Region Nordjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg vedr. ambulante funktioner i Psykiatrien, Region Nordjylland"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg vedr. ambulante funktioner i Psykiatrien, Region Nordjylland
v/ Cheflæge Jørgen Achton Nielsen Møde i Rådgivende udvalg for Psykiatri den 9. september 2010

2 Ambulante tilbud i Aalborg, Brønderslev og Thisted:
Opsøgende psykoseteam Dagtilbud Ambulante funktioner Distriktspsykiatri I Afdeling Syd (Aalborg) er distriktspsykiatrien organiseret i henhold til sygdomsgrupper (almenpsykiatri, affektive lidelser og skizofreni) I Afdeling Nord (Brønderslev) og Afdeling Thy/Mors (Thisted) er distriktspsykiatrien organiseret i henhold til geografiske optageområder

3 Særligt i Afdeling Thy/Mors (Thisted):
Mobilteam: Et regionalt team der dækker Thisted og Morsø Kommuner. Formål: At afkorte indlæggelsesforløb og nedbringe overbelægning på de psykiatriske afdelinger og Døgnhuset i Thisted. Mobilteamet kan i op til 4 uger give en tæt støtte til patienten i eget hjem gennem direkte besøg eller telefonisk kontakt.

4 Særligt i Afdeling Nord (Brønderslev):
Oligofreniambulatorium (regionsfunktion): Ambulant tilbud til udviklingshæmmede med psykisk sygdom Gerontopsykiatrisk team (regionsfunktion): Ambulant tilbud til patienter over 65 år, der har en demenssygdom (eller mistanke herom) samt tilstødende komplikationer i form af psykiatriske eller adfærdsforstyrrede symptomer

5 Særligt i Afdeling Syd (Aalborg):
Psykiatrisk Skadestue (regionsfunktion): En del af funktionen er at varetage ambulant udredning og behandling af patienter, der henvender sig i Den Psykiatriske Skadestue Center for Selvmordsforebyggelse (regionsfunktion): Ambulant tilbud til personer i alle aldre, der har forsøgt selvmord eller har vedvarende tanker om selvmord Dobbeltdiagnoseteamet (regionsfunktion): Ambulant tilbud til personer med sindslidelse og samtidigt misbrug Psykoterapeutisk Klinik (regionsfunktion): Ambulant tilbud til patienter med lettere til sværere personlighedsforstyrrelser og/eller symptomlidelser, der egner sig til behandling

6 Særligt i Afdeling Syd (Aalborg) - Fortsat:
Affektiv Klinik (regionsfunktion): Ambulant udredning og behandling af patienter over 18 år, der har en depression eller bipolar (maniodepressiv) sygdom. Team for akut og intensiv behandling for depression (Afd. Syds optageområde): Distriktspsykiatrisk tilbud til patienter med affektive lidelse (depression eller manidepressiv lidelse) – primært til patienter, der tidligere har været indlagt og som ved udskrivning fortsat har behov for støtte fra distriktspsykiatrien.

7 Ambulante tilbud i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Ambulatorium for børn i alderen 0-14 år Ambulatorium for unge i alderen år Dagafsnit til børn op til 12 år Ambulatorium i Spiseforstyrrelsesenheden for patienter med spiseforstyrrelse i alderen ca år

8 Regionsdækkende klinikker/ambulatoriefunktioner på Brønderslev Psykiatriske Sygehus:
Oligofreniambulatorium Gerontopsykiatrisk team

9 Regionsdækkende klinikker/ambulatoriefunktioner på Aalborg Psykiatriske Sygehus:
Dobbeltdiagnoseteam Center for Selvmordsforebyggelse Affektiv Klinik Psykoterapeutisk Klinik Retspsykiatrisk ambulatorium Børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Spiseforstyrrelsesambulatorium

10 Fremtidige planer vedr. specialisering i Afdeling Syd (Aalborg)
Akutsøjle Psykosesøjle Affektiv søjle Ikke-psykose søjle Indlæggelse: Modtagelsen Akut lukket afsnit Lukket afsnit for retspsyk. patienter 3 åbne afsnit 2 åbne afsnit Indlæggelse foregår i en af de øvrige søjler Ambulant tilbud: Den Psykiatriske Skadestue Opsøgende psykoseteam Psykoseteam med akut funktion (distriktspsykiatri) OPUS (når muligt) Klinik for psykotiske lidelser (når muligt) Affektiv team med akut funktion (distriktspsykiatri) Klinik for affektive lidelser Team for pt. med angst m.v. Team for pt. med øvrige tilstande Psykoterapeutisk Klinik


Download ppt "Oplæg vedr. ambulante funktioner i Psykiatrien, Region Nordjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google