Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstadens psykiatriplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstadens psykiatriplan"— Præsentationens transcript:

1 Region Hovedstadens psykiatriplan
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

2 Hvorfor en ny psykiatriplan?
En bunden opgave Tilpasning af opgavefordelingen mellem regionens psykiatriske afdelinger Region Hovedstaden en fusion af: - Frederiksborg og Københavns Amter - Hovedstadens Sygehusfællesskab - Bornholms Regionskommune En bedre psykiatrisk indsats som en del af et sammenhængende sundhedsvæsen Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

3 Psykiatriplanens mål Kvalitet Nærhed Effektivitet
Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

4 Regionen delt i 4 områder
1-3 psykiatriske afdelinger/ centre i hvert område, som varetager den overvejende del af den psykiatriske behandling Planlægningsområderne er underopdelt i ti optageområder Stort sammenfald mellem psykiatriens og hospitalernes optageområder Kommuner/bydele skal have én primær samarbejdspartner Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

5 Voksenpsykiatri - optageområder
Planlægningsområde Nord 2 optageområder: Sengeafsnit i Hillerød og Helsingør Ambulant behandling i Hillerød, Helsingør og Frederikssund Planlægningsområde Midt 2 optageområder: Ballerup Hørsholm (tidligere Gentofte) Der har været et særligt fokus på planen om at flytte de somatiske funktioner væk fra Hørsholm og erstatte dem med psykiatri fra Gentofte. Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

6 Voksenpsykiatri - optageområder (fort.)
Planlægningsområde Syd 3 optageområder: Glostrup Hvidovre Amager Planlægningsområde Byen 3 optageområder: Bispebjerg Rigshospitalet Frederiksberg Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

7 Voksenpsykiatri - optageområder (fort.)
Bornholm indtager en særstilling Stolpegård (ikke psykotiske lidelser) betjener hele regionen Sct. Hans Hospital (placeret udenfor regionen) betjener hele regionen med specialfunktioner Hensynet til borgerne betyder, at Bornholm fortsat varetager psykiatri. Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

8 Hovedfunktioner og specialfunktioner
Hovedfunktioner - Ambulant behandling - Stationær behandling - Distriktspsykiatri - Opsøgende indsats - Ambulatorier - Sengeafsnit - Dagtilbud - Tilsyn og konsulentbistand Specialfunktioner - Bibeholdes og oprustes på nogle områder Distriktspsykiatrien - Styrkes i Nordsjælland, Glostrup, Ballerup og Hørsholm/Gentofte. - Suppleres med Opsøgende Psykoseteam og OPUS-team Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

9 Børne- og ungdoms- psykiatri - optageområder
Planlægningsområderne Syd og Midt 1 optageområde: Sengeafsnit i Glostrup Ambulant behandling for borgere i Syd foregår i Glostrup Ambulant behandling for borgere i Midt foregår i Gentofte 11 senge i Hillerød flyttes til Glostrup eller Bispebjerg, men den nærmere dimensionering af de stationære sengeafsnit udestår. Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

10 Børne- og ungdoms- psykiatri - optageområder
Planlægningsområderne Byen, Nord og Bornholm 1 optageområde: Sengeafsnit på Bispebjerg Ambulant behandling for borgere i Byen foregår på Bispebjerg Ambulant behandling for borgere i Nord foregår i Hillerød Ambulant behandling for borgere på Bornholm foregår i Rønne 11 senge i Hillerød flyttes til Glostrup eller Bispebjerg, men den nærmere dimensionering af de stationære sengeafsnit udestår. Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

11 I børne- og ungdomspsykiatrien søges etableret
En akut modtagelse med seks senge i Glostrup En ungdomspsykiatrisk intensivt lukket afsnit med seks senge i Glostrup - Sikring af, at kriminelle unge med psykisk lidelse har samme adgang til behandling som andre unge Begge funktioner skal være fælles for hele regionen Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

12 Kvalitet Flere og flere specialiserede behandlinger
Kræver samling af de specialiserede tilbud Vi følger de sundhedsfaglige råd Psykiatrien indgår i fælles kvalitetsarbejde med hospitalerne Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

13 Nærhed Nærhed til familie og netværk
Nærhed til kommunale foranstaltninger Bevare nærheden, når den ikke konflikter med kvaliteten 90% af behandlingerne skal borgerne kunne få indenfor eget område Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

14 Effektivitet Mere fokus på planlagte patientforløb
Mere fokus på sammenhængende patientforløb Målrettet intensiv behandling og rehabilitering under indlæggelse Højere patienttilfredshed ved planlagte forløb Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

15 Men det koster… Samlede investeringer på 0,8 mia. kr.
Herunder byggeri på Sct. Hans Hospital og i Hørsholm Men Danmark er bagud: 1970 lå vores sundhedsudgifter over gennemsnittet i vesten 1980 lå de på niveau 2002 lå de markant under Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

16 Den videre proces Åben, offentlig høring frem til d. 4. april
Debat m.m. på Opsamling på høringssvar Politiske forhandlinger om den endelige plan Psykiatriplan vedtages i Regionsrådet d. 15. maj Føres ud i livet over fem år, hvis vi får pengene! Men nu debat og synspunkter her… Borgerhøring om psykiatriplan Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen


Download ppt "Region Hovedstadens psykiatriplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google