Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konklusion på Workshop om sindslidende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konklusion på Workshop om sindslidende"— Præsentationens transcript:

1 Konklusion på Workshop om sindslidende
Meget væsentlig at være opmærksom på generelle tilbud i både behandlingssektor og kommunal sektor Vigtigt med godt og smidigt samarbejde med respekt for hinandens muligheder

2 En foreløbig definition:
”Socialpsykiatrien er den sociale indsats som ydes for at støtte mennesker, der er så handicappede af en sindslidelse, at de ikke kan mestre hverdagslivet på egne præmisser.” Denne definition er ikke endelig, men udtrykker den øjeblikkelige erkendelse af hvad der er centralt i socialpsykiatrien, nemlig: at støtte den sindslidende til at få opfyldt sine sociale rettigheder at støtte den sindslidende til at få et hverdagsliv som fungerer så sammenhængende og hensigtsmæssigt som muligt at omdrejningspunktet i denne støtte er kontakt mellem bruger og medarbejder, idet der er tale om en fælles opgave at indsatsen kræver et koordineret samarbejde med andre sektorer, herunder de psykiatriske behandlingstilbud.

3 Hospitalspsykiatri Patient Sygdom/symptomer behandler Focus i patient-behandlerrelationen er sygdom Distriktspsykiatri Klient Sygdom Sociale problemer behandler Focus i klient-behandlerrelationen er at yde en sammenhængende social-psykiatrisk indsats i form af både en psykiatrisk og social behandling. Socialpsykiatri Bruger Det levede liv fagperson Focus er samarbejdet mellem bruger og fagperson om brugerens levede liv, set i et hverdagslivsperspektiv

4 Tilbuddene opbygges i såvel kommunalt som amtsligt regi – vigtigt med koordination, så tilbuddene opleves sammenhængende Social psykiatrien skal kompensere for de psykiske / sociale og fysiske aktivitetsbegrænsninger, der er konsekvensen af psykisk sygdom. Start dialog / kontakt; sammen se på indholdet i dagligdagen og finde frem til de måder, der ønskes anvendt eller fastholdt. Hverdagsliv - omdrejningspunkt Lås - nøgle

5 Kraftig udbygning af den sociale sektors tilbud til sindslidende
Social psykiatri – ikke behandling Behandlingspsykiatri / social psykiatri = hinandens forudsætninger Formål: At hjælpe sindslidende borgere til en selvstændig og værdig tilværelse, der er så tæt på et normalt hverdagsliv som muligt. At afspejle mangfoldighed og fleksibilitet i forhold til de store eller små behov, som den enkelte har for kontakt, støtte, boform og behandling.

6 Rammer: Serviceloven skaber rammer for tiltag, der omhandler hverdagsmål f.eks. målsætninger som: Bo i egen bolig: støttecenter - udslusningsboliger plejehjem - skurvognsby bofællesskab - opgangsfællesskaber Bo-støtte: hjælp til selvhjælp Kontaktpersonordn.: væresteder - varmestuer Beskæftigelse/Aktivitetstilb.: for de, som søger arbejdsidentitet, såvel som de, der søger sociale aktiviteter. Akut-tilbud

7 Støtte- og kontaktpersoner
Socialpsykiatriens støtte- og kontaktpersoner tager sig af en gruppe sindslidende borgere som ikke passer ind i de øvrige tilbud. Der er tale om mennesker som har svært ved at opnå og fastholde kontakt til andre mennesker. Støtte- og kontaktpersonerne er derfor opsøgende og møder de sindslidende der hvor de er, og søger at varetage den egenomsorg som den sindslidende ikke selv magter at varetage på det fysiske, psykiske og sociale område. Målet er, at give den enkelte mulighed for at komme ud af isolationen og få magt over sin egen tilværelse. Derudover må hver kontakt have sine egne mål og kvaliteten afhænger af, om de opfyldes.

8 Dagtilbud Socialpsykiatriske dagtilbud til mennesker med en
sindslidelse spænder fra væresteder, hvor man bare kan være og få omsorg til aktivitetssteder, hvor der stilles krav om at deltage i aktiviteter. Kvaliteten i disse steder afhænger af balancen mellem omsorg og krav i forhold til den enkelte bruger. Meningen er, at den enkelte sindslidende med udgangspunkt i egne ønsker og behov og i samarbejde med medarbejderne, skal fastholde eller udvikle sin evne til at leve livet i hverdagen. Det samme gælder tilbud om uddannelse, idræt og arbejde.

9 Botilbud og bostøtte Botilbud til socialpsykiatriens målgruppe spænder
over selvstændige boliger og bofællesskaber med forskellige grader af støtte, til boformer med døgnstøtte. God kvalitet i botilbuddet er, at boligen uanset rammer og form fungerer som den sindlidendes hjem, og at både det enkelte botilbud og de forskellige tilbud i et lokalområde skal kunne imødekomme de enkelte beboeres skiftende behov. Målet er, at den enkelte får mulighed for at bevare eller udvide sit personlige handlerum.


Download ppt "Konklusion på Workshop om sindslidende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google