Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatriens hus 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatriens hus 1."— Præsentationens transcript:

1 Psykiatriens hus 1

2 FF BDet begyndte med….. 2008: RM´s Psykiatriplan indebærer nedlæggelse af 22 sengepladser + 10 døgnpladser i SK Forslag fra SK om et alternativt samarbejde Stor politisk vilje til samarbejde fra RM og SK 2009: Oprettelse af ”Akut Døgn” 2

3 Akut døgntilbud Døgn telefon 6 kommunale pladser 6 regionale pladser
For alle borgere med psykisk sygdom, - første kontakt via sagsbehandler Specialiseret omsorg og støtte. 6 regionale pladser For patienter indskrevet i Regionspsykiatrien. Specialiseret observation. Døgn telefon 3

4 Regionspsykiatrien Silkeborg
Psykoseteam Affektiv team med Daghospital Hjemmebehandlings team Shared Care Team for OCD- og angstlidelser Team for personlighedsforstyrrelser 4

5 Socialpsykiatrien Dagtilbud Bostøtte team Team Myndighed Køkken/café
Ungeprojekt Pedelfunktion Anden dagaktivitet Bostøtte team Team Gruppebostøtte Myndighed (Den kommunale visitation og rådgivning) 5

6 ”Åben dialog” www.psykiatrienshus.dk
FF ”Åben dialog” Borgerens netværk - privat og professionelt inviteres til netværksmøde Mødet afstedkommer fælles mål / handleplan for borgeren så hurtigt som muligt Gennembrud i komplekse sager Inddragelse af pårørende – udnyttelse af pårørendes ressourcer Integreret samarbejde – rette kompetencer til rette tid 6

7 Samarbejdsparter Socialpsykiatri Regionspsykiatri Jobcenter
Borgerservice Misbrugscenter Praktiserende læge Sengeafdeling Privat praktiserende psykolog og speciallæge Privat netværk og pårørende Social og sundhed Job og uddannelse Dagtilbud andre 7

8 Samarbejds- projekter
Integrerede forløb- Åben dialog Liv i Sundhed Fælles Fodslaw Borgere ud på arbejdsmarkedet. Fællesteam – Dobbelt diagnose Shared care 8

9 S Udfordringer for samarbejdet Flere og forskellige lovgivninger
Den økonomiske incitamentstruktur, herunder den kommunale medfinansiering Forskellige kulturer: sprog - eks patient/bruger/borger vaner – eks. navneskilt 9

10 Resultater Markant fald i indlæggelses- og genindlæggelsesfrekvens
FF Resultater Markant fald i indlæggelses- og genindlæggelsesfrekvens Fald i SK`s andel af kommunalmedfinansiering Priser: ”Den Gyldne Skalpel” Helsefondens Rehabiliteringspris KL´s lille innovationspris KL`s store innovationspris Silkeborg kommunes innovationspris 10

11 11

12


Download ppt "Psykiatriens hus 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google