Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsrettet innovation - elektrikeruddannelsen Uge 26 – Aalborg Dag 2 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsrettet innovation - elektrikeruddannelsen Uge 26 – Aalborg Dag 2 1."— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsrettet innovation - elektrikeruddannelsen Uge 26 – Aalborg Dag 2 1

2 Inno vation i erhvervs uddannelsen - Flere af de bedste Fagligt stærke Kan kommunikere med alle Finder den rigtige løsning Struktureret Har overblik (over systemer og processer) Kan handle Mersalg Branchen ønsker

3 Bekendtgørelsen og uddannelsesordningen siger : 20% af karakteren i svendeprøven (trin 2) gives for den innovative løsning H1 – Nyt fag – ”Eleven kan anvende innovative metoder til at ….” Hovedbekendtgørelse – Innovation og entreprenørskab Innovation er beskrevet i modulerne (Begrebet ”Innovation” fremgår 36 gange i fagbeskrivelserne) Alle de fem understøttende kompetencer er beskrevet 3

4 4 Ny svendeprøve Bekendtgørelsen - udsnit Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialerne har en samlet varighed på 3 uger består af et praktisk og teoretisk projekt af 80 timer varighed samt af en mundtlig prøve af 20 minutters varighed pr. elev. Arbejdet udføres alene eller i et samarbejde mellem højst 3 elever. Opgaven udformes af skolen og eleven i samarbejde og skal tage udgangspunkt i mindst 3 af den enkelte elevs valgfrie uddannelsesspecifikke fag. Der gives karakter for opgavens faglige løsning og for opgavens innovative løsning.

5 Den innovative svendeprøve – 3 uger 5 2 dage

6 Den nye svendeprøve 6 Hvilke fordele ser i? Hvilke udfordringer ser i? 5 minutter i teamet

7 Progression 7

8 De 5 understøttende innovative kompetencer 8

9 9 ?

10 10 ?

11 11 ?

12 Det kreative rum Hold 1 og 2 – Samarbejdskompetencer Hold 3 og 4 – Kreativitetskompetencer Hold 5 og 6 – Kommunikationskompetencer 12

13 Det kreative rum 13 Tænk på hvordan du kan sætte kompetencen i spil i en læringssituation 5 minutters brainstorm

14 Det kreative rum 14 Nu presser vi citronen! 30 sek.

15 Det kreative rum 15 Nu presser vi citronen! 30 sek.

16 Det kreative rum 16 Nu presser vi citronen! 30 sek.

17 Forklar dine ideer til din sidemand/kvinde Din sidemand/kvinde må kun spørge interesseret og supplere (Ja, og ) I får 5 minutter 17

18 Værdisæt dine ideer 18 Lav Let Effekt Realiserbarhed Høj Én ad gangen sætter sine bedste post-it på og giver en kort forklaring. 15 minutter Svær

19 Værdisæt teamets ideer 19 Lav Let Effekt Realiserbarhed Høj Alle får udleveret 3 prikker Sæt dem på de ideer du synes bedst om. Svær

20 Klargør til markedsplads (Det entreprenante rum) 20 Overfør de 5 bedste ideer til planchen ”Salgsboden” Alle hjælper til

21 21 ?

22 22 ?

23 Det kreative rum Hold 1, 2 og 3 – Navigationskompetencer Hold 4, 5 og 6 – Handlekompetencer 23

24 Det kreative rum 24 Vælg en makker fra dit team du synes adskiller sig mest fra dig (udseende/holdninger mv) Ta´ den sorte bog eller post-it med til dine noter Gå en tur på 25 minutter og drøft jeres ideer undervejs Den højeste holder styr på tiden. I er tilbage kl. 12.45 Tænk på hvordan du kan sætte kompetencen i spil i en læringssituation

25 Tid til refleksion 25 Brug din sorte bog Frokost fra 12 til 12.45

26 Velkommen tilbage 26

27 Værdisæt dine ideer 27 Lav Let Effekt Realiserbarhed Høj Én ad gangen sætter sine bedste post-it på og giver en kort forklaring. Svær

28 Værdisæt teamets ideer 28 Lav Høj Effekt Realiserbarhed Høj Alle får udleveret 3 prikker Sæt dem på de ideer du synes bedst om.

29 Klargør til markedsplads (Det entreprenante rum) 29 Overfør de 5 bedste ideer til planchen ”Salgsboden” Alle hjælper til

30 MARKEDSPLADSEN (Det entreprenante rum) 30 To personer fra hvert team bliver i ”boden” og sælger ideerne Resten fordeler sig mellem de andre ”Boder”. Hver 5. minut skifter man bod.

31 Tid til refleksion Sæt 5 prikker, - én på hver kompetence 31 Brug din sorte bog

32 32 Innovationsmodel

33 Dagen i morgen Hvilke typer af opgaver understøtter erhvervsrettet innovation? 33

34 34 Et kundeønske/En udfordring Kan udvikles af det faglige udvalg/skolen/LUU/samarbejdspartnere Eleverne kan medbringe et projekt fra virksomheden Kan formuleres af eleverne selv Kan ligge tilgængelig på skolernes hjemmesider (til inspiration for andre)

35 35 Beskrivelse af projektet - kundeinterview, inspirationsbesøg, afdække muligheder (navigering) - Kreative processer (brainstorming) - Indhente informationer - Udvælgelse - Præsentation

36 36 Systemer/udstyr og plads der er til rådighed til den fysiske del af projektet Krav til: Programmering Omfanget af fysiske installationer Mv. Krav til konkrete elementer i dokumentationen (udligningsforbindelse, Sbei, forslag til alternative produkter osv.) Benspænd/krav

37 37 Indhente viden Beskrive / Dokumentere Planlægge Udføre Projektarbejde

38 38 Præsentation (skuemester) Præsenteres til en eller flere målgrupper Der bør anvendes forskellige medier som fx de sociale medier, film, app´s, Prezi ol.

39 Dagen i morgen 39

40 Hvad er jeres definition på erhvervsrettet innovation ? 40

41 Innovation er en styret kreativ proces der skaber værdi og gør nytte Erhvervsrettet innovation tager udgangspunkt i et konkret erhverv 41

42 42 Brug af processer og de understøttende kompetencer

43 De 5 understøttende innovative kompetencer 43


Download ppt "Erhvervsrettet innovation - elektrikeruddannelsen Uge 26 – Aalborg Dag 2 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google