Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foreningsudviklingstesten

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foreningsudviklingstesten"— Præsentationens transcript:

1 Foreningsudviklingstesten

2 Temperaturmåling Tegn skemaet af på et stykke A3 eller A4 (slide 4)
Svar på hvert spørgsmål ved at placere jeres forening, som den ser ud i dag på en skala fra 1-10, hvor 1 er lavest og 10 er højest Tegn derefter en cirkel mellem punkterne med en blå tusch Gentag øvelsen med fokus på hvad I ønsker at være fx om et år, svar på hvert spørgsmål og tegn en ny cirkel med en rød tusch Området mellem de to cirkler viser foreningens udviklingspotentiale giver det jeres forening lyst til udvikling?

3 Spørgsmål til testen Hvor gode er I til ledelse og organisering i foreningen? Hvor gode er I til at rekruttere nye frivillige og pleje og motivere jeres målgruppe? Hvor gode er I til at få flere medlemmer og skabe tilbud til nye målgrupper? Hvor gode er I til at tilbyde tidssvarende og fleksible aktiviteter? Hvor gode er I til at udnytte jeres fysiske rammer og faciliteter optimalt? Hvor gode er I til at kommunikere internt og eksternt? Hvor gode er I til at samarbejde med andre partnere i lokalsamfundet? Hvor gode er I til at udvikle foreningen i takt med tidens tendenser og behov? OBS! Der findes en meget mere udførlig test som DGI har udarbejdet og som I med fordel kan udfylde. Hent den her

4

5 Debat ud fra testen Hvilke områder skabte størst debat i forbindelse med udfyldelsen af testen? Hvorfor ? Hvis I viste testen til foreningens medlemmer, hvad ville de så spontant udbryde? Hvad er I særligt gode til i foreningen?

6 Udvikling ud fra testen
Hvilke områder har størst udviklingspotentiale i jeres forening? – hvorfor? Hvilke områder ønsker I at arbejde videre med? I dag og på længere sigt? Hvilke opgaver presser mest på og skal løses nu? Hvilke områder ville det være sjovest at arbejde med? Forklar og uddyb. Hvad er jeres største udfordring lige nu, og om 6 måneder? Hvad eller hvem kunne yde modstand mod den udvikling I sætter i gang?

7 Handlinger ud fra testen
Hvad skal være det første skridt i det videre arbejde med udvikling i foreningen? Hvilke konkrete færdigheder har I rundt om bordet, som kan bruges til at igangsætte de ønskede handlinger? Hvor vil I søge støtte og sparring for at få udviklingen til at lykkedes? Prøv at finde alternativer som ikke ligger lige for! Hvordan vil I fejre delmål og må, så det giver en særlig effekt og oplevelse, også for dem, der ikke er så tæt involveret?

8 Øvelse 2 - relevante, nye målgrupper?

9 Hvilke unge findes i lokalområdet?
Øvelsen er individuel Typer af børn og unge i lokalområdet Skriv så meget som muligt, jo flere ideer jo bedre, også selvom du ikke er ekspert eller er ekspert på området.  Tag en post it blok, skriv et eksempel på hver gul lap. Brug hjælpespørgsmål på bordet Øvelse 1 [5 minutter] [Materiale: post its og tusher] Individuel øvelse – skriv så meget som muligt, jo flere ideer jo bedre, også selvom du ikke er ekspert eller er ekspert på området. [fem A3 papirer ved hver gruppe, med et spørgsmål på hvert papir, hvor deltagerne kan parkere deres post its]

10 Hjælpespørgsmål til øvelse
Hvem har brug for KFUM og KFUK i jeres lokalområde? Hvilke børn og unge har det sværest i jeres lokalområde? Hvilke grupperinger af børn og unge findes i jeres lokalområde Hvem færdes hvor? Og giver det jer ideer til nye målgrupper? Hvem omtales i medierne, som dem der har det sværest? Eksempler på mulige post its: konfirmander, ensomme unge, ADHD-børn og oplandsbørn Øvelse 1 [5 minutter] [Materiale: post its og tusher] Individuel øvelse – skriv så meget som muligt, jo flere ideer jo bedre, også selvom du ikke er ekspert eller er ekspert på området. [fem A3 papirer ved hver gruppe, med et spørgsmål på hvert papir, hvor deltagerne kan parkere deres post its] Hvem har brug for KFUM og KFUK i jeres lokalområde?

11 Gruppeøvelse Snak om hvad hinanden har skrevet til de forskellige spørgsmål Der må gerne opstå nye eksempler undervejs

12 Gruppeøvelse Kig på jeres eksempler, vælg tre målgrupper, som I vil arbejde videre med: Øvelse 3 [10 min] Kig på jeres eksempler, nå gerne mindst tre: Hvilke aktiviteter kunne jeres eksempler på børne- og ungegrupper have glæde af? Eksempel på noget en ung arbejdsløs kunne have glæde af: jobsamtaletræning, virksomhedspraktik, kompetenceafklaring, skrive ansøgninger, styrke deres CV, få styr på din økonomi, møde andre som har lykkedes med at få job – få gode fif og tricks, noget at udfylde dagen med osv.

13 Gruppeøvelse Hvilke aktiviteter kunne jeres eksempler på børne- og unge-”grupper” have glæde af? – skriv alt ned Eksempel på noget en ung arbejdsløs kunne have glæde af: jobsamtaletræning, virksomhedspraktik, kompetenceafklaring, skrive ansøgninger, styrke deres CV, få styr på din økonomi, møde andre som har lykkedes med at få job – få gode fif og tricks, noget at udfylde dagen med osv.

14 Gruppeøvelse Hvad kunne jeres KFUM og KFUK-forening tilbyde?
Hvad kunne I tilbyde allerede i morgen? Hvad kunne I drømme om at kunne tilbyde i fremtiden?

15 Gruppeøvelse  Sammenskriv de nye temaer/målgrupper som I vil præsentere som udviklingsfokus for foreningens medlemmer. Vær konkret, kort og præcis Huske hvorfor, for hvem og hvordan

16 AHA! Hvad er jeres største aha oplevelse, tag en runde ved bordet

17 Opsamling Hvilke temaer og tendenser har vist sig gennem de to øvelser? Hvad er de næste tre ting, som skal ske i bestyrelsen? Vær konkret hjælper gerne…


Download ppt "Foreningsudviklingstesten"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google