Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den mundtlige præsentation/PowerPoint: Rammer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den mundtlige præsentation/PowerPoint: Rammer"— Præsentationens transcript:

1 Den mundtlige præsentation/PowerPoint: Rammer
15-20 minutter: Herefter spørgsmål og feedback Alle elever skal bidrage ligeligt

2 Mdtl. præsentation/Power Point: Formål
Den mundtlige præsentation skal: Præsentere emnet Præsentere problemformuleringen Besvare problemformuleringen Beskrive processen med at finde svarene Vise at svarene bygger på fagligt arbejde og kan dokumenteres

3 Disposition: Lidt om PowerPoint Lidt om præsentationen
Indledning ”Krop” Afrunding Lidt om talepapiret

4 Power Point: Indhold og form
Lav gerne et indledende dias med disposition for fremlæggelsen. Hvert dias skal være selvforklarende, så at tilskueren får en ny oplevelse eller ny indsigt ved hvert dias. Formuler overskrifterne, så de får samme opbygning. Vælg at skrive teksten på dias, så at der er flere niveuaer: hovedoverskrift, underskrift, brødtekst. Anvend højst tre niveauer. Lav en ensartet struktur i den måde, du stiller dine forklaringer op på (Spørgsmål, hypoteser, argumenter…)

5 Power Point: Form Sørg for en rød tråd igennem hele diasserien - også æstetisk. Undgå eller begræns mest mulig effekter som flyvende, hoppende eller eksploderende bogstaver, sætninger, billeder. Det er sjovt den første gang, men fjerner fokus fra indholdet. Billederne skal være relevante - dvs. de skal illustrere teksten.

6 Mundtlig præsentation: Indledning
En indledning, hvor I præsenterer emnet og problemformuleringen. Det må gerne gøres interessant. Det kan være en god ide, at undersøgelsens hovedresultater præsenteres som det første. En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger i synopsen, som I har vil forklare og uddybe. (En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig alene ikke kunne give).

7 Mundtlig præsentation: ”krop”
Gennemgang af problemstillingerne: Relevans forklares (hvorfor er dette et godt spørgsmål?) Arbejde beskrives (sådan har vi undersøgt sagen) Svar præsenteres og vurderes (på baggrund af undersøgelsen kan vi da sige…) Konklusion drages i forhold til overordnet problemformulering (dette kan sige…om vores overordnede problemformulering) Videre til næste problemstilling

8 Mundtlig fremstilling: afrunding
Opsamling på de væsentligste pointer: Hvad var det vi ville? Hvad fandt vi ud af? Hvordan gjorde vi? Kunne man måske have gjort det anderledes og havde det gjort en forskel?

9 Om talepapiret Undgå at skrive i helsætningeri talepapiret, fordi disse sætninger vil have karakter af skriftsprog og let kan forlede til oplæsning. Redaktørens råd: Skriv dog din indledende og din afsluttende sætning ned. Så ved du nemlig, at du kommer godt igang, og at du afslutter med lige præcis det, du havde tænkt dig. Overvej om talekort er noget for dig – det kan under alle omstændigheder inspirere

10 Eksempel på talekort Kort nr. Pointe / centralt udsagn
Overgang, der leder over fra sidste kort… Kort nr. Pointe / centralt udsagn (kun én pr. kort) Uddybning af pointen: argumenter, eksempler, statistik osv. Slutteligt: opsamling af pointen igen ”Bevis-materiale” / eksempler i form af: -lydklip, -filmklip, -OHP osv. -Henvisning

11 http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/ele ver/studiemetode/mdtfremstilling.html


Download ppt "Den mundtlige præsentation/PowerPoint: Rammer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google