Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation og iværksætteri

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation og iværksætteri"— Præsentationens transcript:

1 Innovation og iværksætteri
Introduktion til uge 40 Innovation og iværksætteri

2 Overordnet skema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Idéudvikling:
Den kreative platform Øvelser Idé-udvikling Vi er i lokale 13+14 Idéen føres ud i livet: Videreudvikling af idé Lave prototype Vi er i deko. Forberedelse af messe-stand og markedsførings-materiale Messe i Aars Kl. 8-15 Ud kl. 7.30 Hjemme kl Se detaljer i ”brevet” Messe Velkomst event Kl Evaluering Kl Logbog

3 Den kreative platform - Hvad er det?

4 Kreativ platform bygge op omkring de 4 søjler – vægt især INGEN BEDØMMELSE…der er intet som er forkert. Læse de 4 søjler op Og fortæl om de 3 overlæggere.

5 v/innovationsagent Astrid Galløe Sindbjerg
Hvad er innovation? v/innovationsagent Astrid Galløe Sindbjerg

6

7 Yes – jeg har lavet en fejl - og endnu en - og endnu en…
- Hvad kan det føre til…? Øvelse: 1. Stræk armene over hovedet og sig ”Yes, jeg har lavet en fejl – højere og højere (DEMONSTRER) 2. Sten – saks - papir: Ved ens valg skal begge sige: ”Yes, jeg har begået en fejl!”. (DEMONSTRER)

8 Verdens yngste, selvskabte milliardær:
Fremhæv at hun fik mod til at fortsætte fordi hun var vant til at lave fejl. Man lærer mest af sine fejl.

9 Koncentration: Dagen baglæns
Find sammen med en, der er lige så høj som dig. Fortæl din makker, hvad der er sket i dag fra du gik ind i dette lokale og gå baglæns, indtil du åbnede dine øjne i morges – I får et minut hver, og jeg sætter jer i gang. Den med de lyseste benklæder starter.

10 Ingen bedømmelse: ”ja OG….”
Find sammen med en, der har samme type skosåler som dig. I får et kort – kig IKKE! Planlæg en ferie sammen ved på skift at blive inspireret af ét stimuli/ord ad gangen. Sig ”JA OG…..” til alle makkerens idéer om ferien, inden du selv fortæller videre. Den der sidst har haft fødselsdag starter.

11 KOM MED IDÈER TIL, HVORDAN JERES FYSISKE BUTIK BLIVER MERE SPÆNDENDE, SÅ KUNDERNE VÆLGER DEN FREMFOR EN WEBSHOP, NÅR DE SKAL HANDLE. Øvelsen er en forøvelse til udviklingen af deres egen idé Eleverne sidder i hestesko og får udleveret en kuglepen og gule lapper. De skal individuelt skrive deres ideer ned i 5 minutter Så kommer den første forstyrrelse…

12 Hvordan ville Kaj & Andrea have gerne det? 1 minut

13 Hvordan ville Dronningen gerne have det? 1 minut

14 Hvordan ville Postbuddet gerne have det? 1 minut

15 Gruppeopdeling efter fødselsdag
Eleverne skal stille sig i to rækker efter deres fødselsdag. Lærerne deler eleverne op i 7 grupper á 3 eller 4. Derefter sætter de sig i grupperne med deres gule lapper.

16 Vejledning I grupperne præsenteres de individuelle idéer til jeres butik Mens ideerne præsenteres må man ikke sige: ”NEJ” og ”MEN” Spørg til gengæld: ”Og?”, ”Hvad så?” … så der arbejdes videre på ideen. Hver ide til et stoppested præsenteres for gruppen Understreg at de skal præsentere deres ideer for hinanden på skift. De må IKKE vurdere dem!

17 Gruppen vælger en af idéerne til butikken
Én idé skal udvælges (ved afstemning) ca. 5 min – den er nu gruppens fælles idé! Gruppen vælger en af idéerne til butikken – uddyber og præsenterer kort for klassen

18 Energizer (ca. 5 min.): Find sammen med en der har samme farve hoveddør som dig
Tæl sammen: indtil jeg stopper jer I skal nu skifte 1-tallet ud med et klap: klap-2-3 indtil jeg stopper jer I skal nu skifte 2-tallet ud med stamp i gulvet: klap-stamp-3, indtil jeg stopper jer I skal nu skifte 3-tallet ud med ryst med hovedet: klap-stamp-ryst med hoved, indtil jeg stopper jer. NB! Hver runde varer ca. 30 sekunder

19 Når ting/viden sættes direkte sammen

20 Ting (idéer) kan sættes direkte sammen

21 Anvend principper til at få nye idéer – tilføj “hukommelse” til en burger
Burgeren fortæller når den er for gammel Burger der afslører kalorieindhold Afhængighed af burgere

22 Hvad sker der når man “hælder” hukommelse i en kniv?
En cnc-fræser! Anvend kort 28 før næste slide vises

23 Tingkassen Ting mødes (anvend principper)
SMS Ting mødes (anvend principper) Find sammen to & to med en der har den modsatte håndtemperatur af dig selv Tag en ting hver i TINGKASSEN (du anbringer en kasse med mange ting midt på gulvet) Nu mødes de to ting hvert par har, og på skift skal I få én ide til hvordan man kunne forbedre sin egen ting VED AT ANVENDE ET PRINCIP fra den andens ting – Nævn først princippet og anvend det så. I må gerne hjælpe hinanden Demonstrer Den med de lyseste strømper starter Når I er færdige, finder I en ny makker og gør det samme med de to ting, der nu mødes

24 Opstart af ideekreering med principper – skriver hver idé på en ny post-it individuelt

25 Forstyrrelse 1 af 4: hvad sker der med ideén, hvis
Forstyrrelse 1 af 4: hvad sker der med ideén, hvis... - Bruges som opbevaring 1 min.

26 Forstyrrelse 2 af 4: Skal kunne flyttes 1 min.

27 Forstyrrelse 3 af 4: Det skal være gratis for brugeren 1 min.

28 Forstyrrelse 4 af 4: Ideen om genbrug skal være med 1 min.
Så skal de gå i grupper

29 Hjem i gruppen I skiftes nu til at præsentere jeres nye idéer for gruppen efter tur – husk ingen indvendinger kun ”JA OG?” eller ”Hvad så?” I vælger nu den/de bedste forbedringer fra hvert princip og indarbejder det i jeres idé.

30 Ideen skal skitseres/ beskrives på karton 15 min
Grupperne får 5 min. til forberedelse af præsentation 5 min Så skal de i hestesko – næste dias…

31 Idéen præsenteres foran resten af klassen - 2 min. pr. gruppe (15 min

32 Energizer: Blinkeøvelse
Energizer: Blinkeøvelse. Alle stiller op i en rundkreds, og en elev udpeges til at stå i midten. Det gælder nu om, for folk i kredsen at få øjenkontakt med en anden og blinke – når en har blinket til en anden, skifter de to plads ved at løbe tværs gennem cirklen. Personen i midten skal så prøve at fange de der skifter plads. Når en fanges, skal han/hun i midten og fange (der kan også stå to i midten) min.

33 Brainstorming Ideer: I skal nu i gang med selv at få en god idé
Bedømmelse: Idéen, det visuelle, salgbarhed/økonomi, fremtræden Brainstorming

34 Brainstorming En af de mest kendte metoder til at fremme kreativ tænkning. En gruppe personer inspirerer hinanden til at løse et problem. Kreativ proces, hvor sindet frigøres til at acceptere alle idéer som præsenteres. Kreativ frihed. Se siderne ”Brainstorm – idé” i mappen.

35 Regler for brainstorming
Kun én person taler ad gangen Ingen må afbryde den, der taler Det er tilladt at bygge videre på egne og andres idéer Alle idéer skal noteres Alle skal have mulighed for at blive hørt Alle skal deltage aktivt Sæt en begrænset tid af til hvert emne/problem Se siderne ”Brainstorm – idé” i mappen.

36 Mødet på midten Se kopi i mappen

37 Uddybelse Proceduren Holdkaptajn inviteres ud på gangen – får spørgsmål af læreren Gruppen arbejder med opgaven. Referenten skriver. Der formuleres og der øves på en præsentation: tid 45 sek. Præcis Der præsenteres for resten af klassen i 45 sek. Holdkaptajn inviteres ud på gangen til 2. spørgsmål Osv…. Se siderne ”Brainstorm – idé” i mappen.

38 Energizer: Find sammen med en der så lige så meget TV som dig selv i går. I sidder i en robåd, der er ved at synke. Hjælp hinanden med at give forklaringer på hvorfor det er godt. Den med flest bogstaver i sit navn starter. 5 min

39 Uddybelse fortsat Nu skal hver gruppe formulere et A4 ark med deres svar. Kravet til dette ark er, at det skal skrives som et brev til en mulig samarbejdspartner. Brevet afleveres til læreren og en anden gruppe. De læser det igennem og stiller kritiske spørgsmål til brevet. Se siderne ”Brainstorm – idé” i mappen.


Download ppt "Innovation og iværksætteri"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google