Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KORT TIL HANDLING - PSYKISK ARBEJDSMILJØ I SYGEPLEJEN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KORT TIL HANDLING - PSYKISK ARBEJDSMILJØ I SYGEPLEJEN."— Præsentationens transcript:

1 FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KORT TIL HANDLING - PSYKISK ARBEJDSMILJØ I SYGEPLEJEN PRÆSENTATION AF DIALOGVÆRKTØJET MÅLGRUPPE: SYGEPLEJERSKER (ARBEJDSPLADSNIVEAU)

2 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen FORMÅL • At skabe et fælles ”professionelt” arbejdsmiljøsprog i gruppen, der beskriver det psykiske arbejdsmiljø • At drøfte idéer til tiltag, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved behov herfor. 2

3 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen ”KORT TIL HANDLING” Værktøjets titel er dobbelttydigt og skal signalere at: 1. Der er kort vej til handling – også når vi taler om det psykiske arbejdsmiljø! 2. Der er tale om nogle (fysiske) kort som kan igangsætte en dialog, der gerne skal munde ud i handlinger til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. 3

4 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen ARBEJDSMILJØSPROG 4 Jeg kommer hos en borger der har et stort alkoholforbrug, og som ofte er påvirket og ubehagelig overfor mig. Jeg er nogen gange utryg ved, at vi kun er en sygeplejersker, når vi skal på besøg, fordi…. Jeg er nervøs for at lave fejl, når jeg doserer medicin på grund af de mange forstyrrelser hele tiden. Sidst var der ……

5 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen ARBEJDSMILJØSPROG 5 Jeg kommer hos en borger der har et stort alkoholforbrug, og som ofte er påvirket og ubehagelig overfor mig. Jeg er nogen gange utryg ved at vi kun er en sygeplejersker, når vi skal på besøg, fordi…. Jeg er nervøs for at lave fejl, når jeg doserer medicin på grund af de mange forstyrrelser hele tiden. Sidst var der …… • Kognitive krav • Indflydelse i arbejdet • Emotionelle krav • Forudsigelighed • Krav om at skjule følelser • Kvantitative krav • Forudsigelighed • Mening i arbejdet

6 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen HVAD KAN VÆRKTØJET BRUGES TIL? Igangsætte og strukturere sygeplejerskers dialoger om sammenhænge mellem sygeplejefagligt arbejde og arbejdsmiljø Undersøge arbejdsmiljøindholdet i dialoger om den sygeplejefaglige praksis – og skabe grundlag for et fælles ”professionelt” arbejdsmiljøsprog Formulere forslag til handlinger, som kan forbedre sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø 6

7 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen CENTRALE DIMENSIONER I DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Omdrejningspunktet i værktøjet er 12 centrale dimensioner i sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø koncentreret omkring: • Forhold der udspringer af selve arbejdet (arbejdets karakter) • Måden arbejdet er organisering • Samspillet/relationerne mellem mennesker 7

8 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen DE 12 DIMENSIONER Kvantitative krav Kognitive krav Emotionelle krav Krav om at skjule følelser Indflydelse i arbejdet Mening i arbejdet Forudsigelighed Rolleklarhed Rollekonflikter Social støtte i arbejdet Feedback Socialt fællesskab 8

9 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen ELEMENTER I DIALOGVÆRKTØJET Værktøjet ”Kort til handling” består af : Et hæfte, 12 kort med beskrivelser af dimensionerne, 10 oversigtskort til deltagerne, en film, et dialoghjul – anbefales til dialoger i mindre grupper (op til 10 deltagere) 9

10 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen DIALOGVÆRKTØJET – AFPRØVNING Filmeksemplet ”Travl” – en fælles læringscase - drøftelse af dimensioner og handlinger 10

11 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen RAMMER, ROLLER OG OPGAVER Rammer Max 10 deltagere 30-60 minutter Uforstyrret ”rum” Fotokopier af notatark til alle deltager (bagerst i hæftet) Bord til rådighed som kan placeres mellem deltagerne Roller og opgaver Interveiwer vælges som -Støtter fortælleren i at folde sin historie ud -Holde tiden -Sikre at deltagerne får identificeret dimensionerne i casen og drøftet idéer til handlinger 11

12 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen DIALOGVÆRKTØJET – TRIN FOR TRIN 1.Alle får et eksemplar af oversigtskortet ”helt kort” og læser det igennem 2.Dialoghjulet foldes ud på bordet, så alle kan se det 3.De 12 dialogkort lægges ud på bordet med tekstsiden nedad 4.En deltager fortæller om en konkret arbejdssituation (5-10 minutter). Interviewer kan understøtte fortællingen med spørgsmål. 5.De øvrige deltagerne lytter og forholder sig til, hvilke dimensioner der er i spil i casen - deltagerne må gerne tage et dialogkort op for at læse mere om det eller for at placere det på dialoghjulet. 12

13 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen DIALOGVÆRKTØJET – TRIN FOR TRIN 6. Når fortællingen er færdig, diskuteres arbejdsmiljøindholdet i casen med afsæt i spørgsmålene i dialogkortene (15 minutter)- interviewer kvalificerer drøftelsen med udgangspunkt i beskrivelsen af dimensionerne i hæftet 7.Deltagerne drøfter hvilke handlinger casens arbejdsmiljøindhold giver anledning til (20 minutter) 8.Det aftales hvem der herefter gør hvad, herunder hvem der følger op på eventuelle beslutninger (aftalerne nedskrives eventuelt) 13

14 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen EVALUERING – VURDERING AF VÆRKTØJETS ANVENDELIGHED Hvad er jeres vurdering af værktøjets anvendelighed ift: - at opnå kendskab til indholdet i de enkelte dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø og derved få et fælles grundlag for et ”professionelt” arbejdsmiljøsprog? - at få øje på sammenhænge mellem faglige snakke og dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø? -at opnå et fælles ”professionelt” arbejdsmiljøsprog? -at skabe handlinger på arbejdspladsen? Hvordan vurderer I sværheds-/lethedsgraden ift. at kunne bruge værktøjet? Har I forslag til i hvilke sammenhænge værktøjet kan bruges? 14


Download ppt "FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE KORT TIL HANDLING - PSYKISK ARBEJDSMILJØ I SYGEPLEJEN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google