Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ATV – Science i skolen 3. maj 2010 Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ATV – Science i skolen 3. maj 2010 Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet."— Præsentationens transcript:

1 ATV – Science i skolen 3. maj 2010 Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet

2 Hvem står bag FutureCity?

3 Hvorfor?

4 Hvad er faglighed? Målsætning Eleven skal kunne faget → basisfaglighed Eleven skal kunne bruge faget → general skills Eleven skal kunne bruge ting hun har lært gennem faget i sit møde med udfordringer i situationer → kompetencer Indhold Fagets stof & færdigheder Opgaver hvor fagets stof og færdigheder kan anvendes Situationer med udfordringer – hvor fagets metoder og vidensområde kan tages i brug

5 Hvad er faglighed? Forståelse Kende fakta Vide hvad fakta betyder Forstå hvordan fakta hænger sammen Forstå hvordan jeg forholder mig til de sammenhængende fakta. Forstå hvorfor de sammenhængende fakta er relevante for mig nu og her.

6 Hvad er faglighed? Faglige interaktionsformer Kunne færdigheden Vide hvornår færdigheden kan bruges Vide hvordan forskellige færdigheder kan bruges sammen Vælge hvilke redskaber der skal bruges i en given situation Forholde mig til om redskaberne er gode at anvende – om udgiften står mål med udbyttet

7 At udvikle kompleks faglighed er en kompleks udfordring

8 At arbejde som... Journalister Rådgivende ingeniører Kriminalefterforskere Kommunikationsrådgivere Filmskabere

9 Hvorfor? Tankerammer! Fællesskaberne udvikler tankerammer: Forskellige måder at vide noget, beslutte hvad der er værd at vide noget om, og at tilføje til den fælles fond af viden og forståelse i fællesskabet Tankerammer er praksiskompetencer Faglige kompetencer læres gennem autentisk arbejde Meningsfuldt!

10 Men, men, men... Faglighed Drukner let i produktmålet Kaos Lærerens tid går med organisering At få alle med De svage og de dovne dukker sig Struktur på arbejdet Hvad skal jeg nu gøre?

11 Praksis-Stilladserende Interaktiv Platform Stilladserer Organiserer samarbejde Strukturerer processen Stiller relevante redskaber til rådighed for deltagerne Gør praksisfællesskabet relevant for skolen ved at Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabet som aktualiserer relevante kompetencer Understøtte udviklingen af faglige kompetencer Reducerer kompleksiteten i praksis

12 Future City Future City er i problemer Bruger for meget energi fra kulkraftværker, forurener åer og søer, har mest tung industri osv. Arbejdsløshed, dårlige skoler etc. Eleverne er rådgivende ingeniører. Mål: At præsentere den bedste plan for Future City.

13 En ingeniørarbejdsplads...

14 Organiserer og strukturerer samarbejdet – og understøtter lærerens overblik

15 Vision Rammefortælling (Borgmester og Teknisk Direktør)

16 Inspiration Eleverne spiller SimCity4 (valgfrit)

17 Bliv ingeniør Eleverne uddannes som eksperter: Natur og Miljø, Energi, Infrastruktur, Produktion og Bolig og Teknik.

18 Faglige begreber og metoder når der er brug for dem… Udfordringen for læreren: At få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når der er behov for det. At kunne gennemskue hvad der er faglighed i At kende alle de faglige aspekter

19 Interaktive assistenter Karsten Schnack 2000 Faglige loops i projektarbejde

20 o Tager udgangspunkt i en konkret opgave som eleven har o Leder eleven gennem arbejdsgangen eller erkendelsen o Tager udgangspunkt i en konkret opgave som eleven har o Computeren strukturerer – eleven tænker o Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke ”multiple choice” Faglighed: Interaktive assistenter Tager udgangspunkt i elevernes konkrete opgave Leder elevene gennem arbejdsgangen eller erkendelsen Computeren strukturerer – eleven tænker Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke ”multiple choice”

21 o Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre o Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs – integreret Interaktive assistenter II Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre Computeren integrerer elevens respons i den videre proces Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs – integreret

22 Forsøgsopstillinger og artikler

23 Assistentrapport

24 En oversigt over – svar på de vigtigste spørgsmål Kan vises til og – diskuteres med læreren Kan fungere som rettesnor ifht. diskussionen – som grundlag for argumenter i diskussionen i tværgrupperne, som erindring om faglige overvejelser osv.

25 Simulation SimCity4 spiller igen med ekspertviden i bagagen

26 Innovation Eleverne arbejder i tværgrupper

27 Forhandling Klassen forhandler ét løsningsforslag på plads

28 Præsentation Klassens løsningsforslag præsenteres

29 City Slam Landsdækkende konkurrence

30 Læringssyn Det faglige indhold bliver vigtigt at lære i praksis – og læres gennem praksis Autentisk kommunikation er motiverende Eleverne er engagerede og samarbejder om autentiske udfordringer Læreren er Deltager i praksis og faglig vejleder

31 Faglighed! Målsætning Eleven skal kunne bruge ting hun har lært gennem faget i sit møde med udfordringer i situationer Indhold Situationer med udfordringer – hvor fagets metoder og vidensområde kan tages i brug Forståelse Forstå hvorfor de sammenhængende fakta er relevante for mig nu og her. Forstå hvordan jeg forholder mig til de sammenhængende fakta. Forstå hvordan fakta hænger sammen Vide hvad fakta betyder Kende fakta Færdighed Vælge hvilke redskaber der skal bruges i en given situation Forholde mig til om redskaberne er gode at anvende – om udgiften står mål med udbyttet

32 De nye lærer- og elevroller Eleverne er aktive og i gang over hele skolen og udenfor arbejder på hvert sit projekt/delprojekt møder fagligt udfordrende opgaver – men uden nødvendigvis selv at opdage at de er fagligt udfordrende Lærerne er vidensleder, organisator, faglig sparringspartner, den med nogenlunde overblik Deltager i praksisfællesskabet

33 Tak for nu www.jeppe.bundsgaard.net www.jeppe.bundsgaard.net jebu@dpu.dk Spørgsmål og kommentarer?


Download ppt "ATV – Science i skolen 3. maj 2010 Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google