Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!
Godmorgen… Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse! VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

2 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Dagens program 9.00 Vejledningsmetode: Samtale og spørgeteknik 10.15 (ca.) Pause 10.30 Vejledningsmetode, fortsat 12.30 Frokost – i Kaffestue 1 13.30 Samtaleøvelser i grupper 16.00 Pause, kaffe/te 16.30 Opsamling på dagens øvelser 17.30 Pause, forberedelse til middag og underholdning 18.30 Middag – i Kaffestue 1 Underholdning v. deltagerne VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

3 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Feedback-regler Fortæl hvad I ser, hører og oplever. Ikke om det er rigtigt eller forkert. Fokuser på det positive. Vær konkret og specifik – ikke generel. Vær nænsom og hensynsfuld. Undgå som modtager at blive fornærmet. Lyt til feedbacken og vær konstruktiv. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

4 Vejledningsmetode, øvelse
Beskriv forløbet af vejledningssamtale fra den vejledningssøgende kommer til personen går. Hvilke virkemidler bruger I som vejledere undervejs? 20 min, herefter opsamling VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

5 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Femmeren: trin 0 Før samtalen  Forberede samtalen  Skabe kontakt - etablere et samtalemiljø  De fysiske rammer  Opvarmning  Tavshedspligt og tidsrammer  Hvad kan vejledningen hjælpe med? VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

6 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Femmeren: trin 1 At udrede og klargøre problemstillingen  Høre og se  Vise interesse og opmærksomhed  Pauser  Vise at man har opfattet og forstået (spejling)  Faldgruber ved aktiv lytning VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

7 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Femmeren: trin 2 At udvide perspektivet  Sammenfatte ud fra vejlederens perspektiv  Konfrontere  Brug af metaforer  Informere  Tolkning  Inddrage egne erfaringer  Tale om selve vejledningssamtalen (metakommunikation) VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

8 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Femmeren: trin 3 Formulere mål og delmål Teknikker: Brainstorm Drømmeteknik Opstillingsteknik Tegn med den vejledningssøgende Kvalitetskrav til mål: Tydelige og konkrete, realistiske VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

9 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Femmeren: trin 4 Opstille handlingsplan og gennemføre den  Finde (alternative) måder at realisere mål og delmål Vælge de bedste måder Lave analyse af de ting der er på spil i situationen Lave kontrakt med specificering af handlinger og tidsplan Plan B – hvis planen ikke lykkes, hva så? Sammenligne konsekvenserne af at gøre noget/ikke gøre noget. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

10 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Femmeren: trin 5 Evaluering Kontinuerlig opsamling gennem samtalen Fokus på den søgende – opnåelse af mål med vejledning? Afsluttende evaluering - evt. tale om selve vejledningssamtalen (metakommunikation) Fokus på vejleder – metode fremme problemløsning? Fokus på samtalen – hvad skete i samtalen? Kilder til evaluering: kolleger, supervisor, vejleder, vejledningssøgende VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

11 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Femmeren, øvelse Trioøvelse, 3 personer: En er vejleder, en vejledningssøgende og den sidste observatør. Der gennemføres to vejledningssamtaler på maks. 20 minutter hver. Forsøg at anvende Femmerens værktøjer. Tid: 40 min. VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

12 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Spørgeteknik Spørgsmål kan mange fantastiske ting, fx: Være et drivmiddel - give retning på samtalen Give indsigt - ”Hvad tænker du på ?” Vise interesse Være oplæg til dialog - et spørgsmål kræver svar Strukturere en samtale Sætte kød på ”fortællingen” Give adgang til hemmelige rum Være en intervention - en søgen efter ressourcer Danne udgangspunkt for refleksion - og dermed for ny mening Pege mod løsninger Afdække antagelser og forestillinger - som så kan ændres Udfordre og inspirere VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

13 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Spørgeteknik Huskeregler ved spørgsmål Stille korte spørgsmål Stille ét spørgsmål ad gangen Vente på svar - og LYTTE Ikke at svare på sine egne spørgsmål Ikke at foretage et forhør Og ikke mindst at... Spørgsmål er styrende (og styring kræver ansvar) Stille åbne spørgsmål (stil kun lukkede for at få faktuel viden) Udvise respekt for den vejledningssøgende og dennes grænser VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

14 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Spørgeteknik VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

15 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Spørgeteknik VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

16 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Spørgeteknik, øvelse Grupper: 2 personer I gennemfører to samtaler a 15 min. Vejlederen skal særligt være opmærksom på at anvende de forskellige spørgeteknikker forbundet med de forskellige faser, dvs. komme spørgepladen rundt. Den vejledningssøgende skal præsentere hvordan han/hun oplever sig selv som vejleder i den personlige samtale og hvad han/hun vil øve sig på i eftermiddagens øvelse. Tid: 30 minutter VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

17 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Opsamling Trin 1: At udrede og klargøre problemstillingen [den vejledningssøgende taler] Trin 2: At udvide perspektivet [vejledningssøgende udfordres] Trin 3: Mål og delmål [problem – ønsket forandring – handling] Trin 4: Handlingsplan [undersøge måder til at realisere målene på] Trin 5: Evaluering [opsamling] Spørgeteknik VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

18 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Frokost 12.00 – i Kaffestue 1 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

19 Eftermiddagens program
13.30 Samtaleøvelser i grupper 16.00 Pause, kaffe/te 16.30 Opsamling på dagens øvelser 17.30 Pause, forberedelse til middag og underholdning 18.30 Middag – i Kaffestue 1 Underholdning v. deltagerne VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

20 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET
Grupper: VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007

21 Serveres i Kaffestue 1 kl. 18.30.
Middag Serveres i Kaffestue 1 kl VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007


Download ppt "Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google