Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energi- & Vandværkstedet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energi- & Vandværkstedet"— Præsentationens transcript:

1 Energi- & Vandværkstedet
Sommeruniversitet 2012 Velkommen til Energi- & Vandværkstedet - Organisering af innovative læringsprocesser i klima, miljø og naturfagsundervisningen

2 Dagens Program Kl : Velkomst – check ind, forventningsafstemning og ’teaser’ Kl : Lego Serious Play - workshop Kl : Innovation – hvad er det egentlig for en størrelse? Kl : Kaffepause Kl : KIE - workshop Kl : Afrunding Kl : Frokost

3 Check ind Gå rundt imellem hinanden og hils på hinanden. Præsenter jer selv med dyr, navn og skole. Eks. Tangloppen Trine fra Energi- & Vandværkstedet. Organisér jer på en række, hvor personen med den varmeste hånd står først, og personen med den koldeste hånd står sidst.

4 En god proces… …anvender regler for adfærd
…anvender forskellige fysiske rum …anvender prototyper …anvender provokationer …anvender sanser Kilde: Den Kreative Platform - …anvender kropslig læring …anvender forskellige hastigheder …anvender divergent og konvergent tænkning

5 Arbejdsspørgsmål Hvordan kan vi få børn og unge til at arbejde nyskabende med klima, miljø og grøn vækst i naturfagsundervisningen? - med Københavns Klimaplan som case

6 Lego Serious Play

7 Indgangsportalen - Et eksempel
Du skal ud på en ekspedition ind i din tankeverden. Du skal undersøge hvad du ved om hvilke muligheder vi har for at få børn og unge til at arbejde nyskabende med klima, miljø og grøn vækst, i naturfagsundervisningen. Byg Vælg 6 – 10 klodser fra din kasse og byg noget du mener, du får brug for på ekspedition. Fortæl Fortæl dit ekspeditionshold om de ting du har valgt: Hvorfor har du valgt dem? Hvad kan de bruges til? Opbevar modellen på din egen byggeplade under ekspeditionen.

8 Udsigtspunktet På Udsigtspunktet skal du undersøge dine tanker, når du hører bestemte sætninger. Byg Byg en model, du kan bruge til at fortælle hvad du tænker, når du hører en af følgende sætninger (vælg kun én sætning): At arbejde innovativt At skabe innovative kompetencer hos elever At skabe elever der kan løse fremtidens udfordringer At arbejde med kreativ naturfagsundervisning Fortæl Fortæl de andre om hvilke tanker der ligger bag din model. Opbevar modellen på din egen byggeplade under ekspeditionen.

9 Mindelunden I Mindelunden skal du og dit ekspeditionshold se nærmere på nogle af de minder du har i din egen tankeverden. Byg Byg en model, du kan bruge til at fortælle om en situation hvor dine elever har løst en problemstilling kreativt eller lavet et kreativt produkt i naturfagsundervisningen. Fortæl Fortæl de andre om din model, og hvad der gør at du kan huske netop denne situation. Opbevar modellen på din egen byggeplade under ekspeditionen.

10 Tankebroen Dit ekspeditionshold gør holdt på Tankebroen. Det er det sted i din tankeverden, hvor du skal på opdagelse i de andres tankeverden. Byg Byg en model, du kan bruge til at fortælle, hvordan du vil slutte følgende sætning: ”Jeg tror, det er vigtigt for andre, at vi i fremtiden får børn og unge som er i stand til at være nyskabende i naturfagsundervisningen, fordi…..” Fortæl Fortæl de andre om din model. Opbevar modellen på din egen byggeplade under ekspeditionen.

11 Fremtidskøbing Du er landet i Fremtidskøbing, som er det sted i din tankeverden, hvor du skal undersøge dine ideer for fremtiden. Hvordan mener du at vi i naturfagsundervisningen i fremtiden, kan sørge for at vores børn og unge bliver i stand til at være nyskabende? Byg Byg en model du kan bruge til at fortælle om, dine idéer og deres potentialer. Fortæl Fortæl de andre om din model. Opbevar modellen på din egen byggeplade under ekspeditionen.

12 Udgangsportalen Udgangsportalen er det sidste stop på ekspeditionen ind i din tankeverden. Her skal der samles op på alt det, Ekspeditionsholdet har undersøgt undervejs. Byg Vælg den model fra din egen tankeverden som du synes er vigtigst for dig at tale om. Sæt denne model på den fælles tankeverden i midten. Fortæl Når alle ekspeditionsdeltagere har sat deres model på den fælles plade, skal du fortælle, hvorfor denne model du har valgt, er vigtig for dig. Gør dette i fællesskab Saml alle jeres beskrivelser i en fælles beskrivelse, som fortæller om jeres fælles tankeverden. Dette skal give et billede af jeres fælles idéer til, hvordan vi kan få børn og unge til at arbejde nyskabende med klima, miljø og grøn vækst i naturfagsundervisningen. Præsentation Præsenter for de andre grupper jeres idéer til, hvordan vi kan få børn og unge til at arbejde nyskabende med klima, miljø og grøn vækst i naturfagsundervisningen.

13 Divergent og konvergent tænkning i
LEGO Serious Play Divergent Skab muligheder Konvergent Luk muligheder

14 Innovationsproces Kilde: Darsø, L. (2011): Innovations-pædagogik – kunsten at fremelske innovationskompe-tence. S. 67.

15 Skabe mange ideer uden begrænsninger
KIE modellen K I E Skabe mange ideer uden begrænsninger Kreativiteten systematiseres og fagliggøres - Idéen vælges, analyseres og vurderes. Nu bliver det til virkelighed - Idéen gøres brugbar Det innovative rum Det kreative rum Det entreprenante rum Kilde:

16 Arbejdsspørgsmål Hvordan kan vi få børn og unge til at arbejde nyskabende med klima, miljø og grøn vækst i naturfagsundervisningen? - med Københavns Klimaplan som case

17 Det innovative rum Hvad ved vi og hvad ved vi ikke?
brug 5 minutter på at snakke om i gruppen hvilke informationer I har brug for, for at gå videre med jeres ideer. Inspirationstur (20 min) Find de informationer I mangler, ved at tage på inspirationstur i udstillingen ’København CO2-neutral i 2025’.

18 Det innovative rum Udvælgelse (5 min)
- Stem om hvilken idé I vil gå videre med Byg/illustrér en prototype af jeres idé (15 min) Svar som minimum på følgende spørgsmål: - Hvad er potentialet i ideen? - Hvad kan eleven lære af naturfaglige elementer ud fra ideen? Præsentér prototypen for jeres feedback gruppe (10 min)

19 Det entreprenante rum Diskutér i gruppen hvordan I vil gøre idéen brugbar – illustrér dette med en model for resten af holdet. (25 min.) Præsentation (20 min.) Fx en film, et rollespil, en fremlæggelse af plancher, eller lignende Svar som minimum på følgende spørgsmål: - Hvorfor denne idé? - Hvordan vil jeg gennemføre den? - Hvad lærer eleverne inden for naturfag, som de ikke ville lære uden denne proces?

20 Hvad kan jeg tage med videre?
Mig selv? Mine elever? Innovation i naturfags-undervisning? Innovationsprocesser? Fagligt/naturvidenska-beligt?

21 Energi- & Vandværkstedet - Unikke læringsmiljøer


Download ppt "Energi- & Vandværkstedet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google