Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagdidaktisk kursus i religion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagdidaktisk kursus i religion"— Præsentationens transcript:

1

2 Fagdidaktisk kursus i religion
Torsdag den 26. september 2013 Anne Bang-Larsen og Anders Nielstrup

3 Innovation = at gøre noget nyt med sin faglighed til gavn for andre
Formål – Indhold – Metode – Materiale – Evaluering Problem – Viden – Idéudvl. – Bud på løsning - Respons Kreativitet Bidrag til løsning af autentisk problem Omverden Religions-faglighed Læring Værdi

4 udvikle designe teste - opsamle researche analysere beskrive udforske organisere udvælge

5 Fordele ved innovationsarbejdet
Elevaktiverende Autenticitet! - ”Det er ikke for sjov” Variation Alternativ for elever med andre læringsstile (kreative læreprocesser) Oplagt til fagligt samarbejde … Man skal turde tro på, at eleverne kan lige så meget, som hvis læreren havde gennemgået det ved tavlen.

6 Udfordringer Tidsforbrug
Lærerrollen som facilitator. Svært at afgive styring, undgå at kritisere o.lign. Den svage elev + Det kreative rum er forbundet med ubehag for nogle elever Hvad kan eleverne i virkeligheden innovere på? Potentiel nedsmeltning (sådan er det med eksperimenter) Evaluering/eksamination Etik/konfessionsløshed/”varme kartofler”

7 Opgaver til AT-innovation
Fremtidens by Du skal vælge og undersøge en sag, der rummer et problem i relation til fremtidens byudvikling. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor nyskabelse i forhold til byens liv og/eller funktioner spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Branding Du skal afgrænse og undersøge en sag, der rummer et autentisk problem. Du skal udarbejde en problemformulering og et innovativt løsningsforslag, hvor branding spiller en væsentlig rolle for løsningen. Løsningsforslaget og dets relevans skal fagligt begrundes og vurderes. Det innovative løsningsforslag kan være et selvstændigt fremstillet produkt eller en beskrivelse af en mulig løsning. Dit løsningsforslag kan bygge på en undersøgelse med indsamling af ny viden eller med en ny sammenstilling af kendt viden.

8 Forskellige redskaber i innovationsprocessen
Den kreative platform KIE-modellen kreative, innovative og entreprenante fase

9 Forskellige redskaber i innovationsprocessen
Den kreative platform KIE-modellen – Ideudvikling og realisering Kreativitet: At bryde vanetænkningen ved at skabe rigtig mange idéer, kombinere viden på nye måder Innovation At udvælge og kvalificere en idé, arbejde i dybden med den og inddrage relevant faglig viden til udvikling af viden om en sag Entrepreneurskab

10 Det kreative rums mål: at udfolde det kreative potentiale
Vigtigt: At aflægge gamle tankemønstre og vaner Åbenhed At turde dumme sig Ingen dommere Fantasi Visioner Fri association At sige ”ja, og så…..” ”Man kan også…..”

11 Det innovative rums mål: At nå frem til en brugbar ide
Vigtigt at Kunne se sammenhænge Kunne strukturere Kunne planlægge Kunne analysere Kunne italesætte Kunne prioritere Kunne vurdere

12 Styring Lærerens rolle: Fascilatator Stram styring af rammerne
Ideer til sekretær udpegning: Efter første udpegning er det vigtigt at understrege, at de, der har været sekretær, ikke er med i udvælgelsen af næste sekretær. Skostørrelser. Fødselsdato (den der har den tidligste dato i en måned) Hvem har sidst fået et kæledyr Ideer til at danne par: Gå sammen to og to: Med en der har samme hårfarve. Med en der har sko, der ligner dine. Med en der har samme farve trøje/bluse/skjorte

13 Fornyelse af Folkekirken Tid Indhold Materialer Hvem 10 min Det rammesættende rum KIE Formål:I skal udvikle konkrete forslag til, hvordan folkekirken i Svendborg kan blive en bedre institution for jer. Det kreative rum Energizer Individuel ideudvikling Find på så mange ideer som muligt 1 pr post it Gå sammen 2 og 2 Præsentér ideer på skift Find en med samme farve sokker

14 Fornyelse af Folkekirken Tid Indhold Materialer Hvem 10 min Rolletombola Tag jeres ideer med tilbage til gruppen Rollefordeling (største skonummer starter) Billedtombola 20 min Idésortering Ideer sorteres efter god, mindre god og dårlig Idéstafet Shop Pause Det innovative rum Start m energizer 5 min. Vælg et emne 15 min Beskriv dit emne Mindmap (5) Mindmap vandrer Elevatorsamtale Opbakning /udfordringsark Hvordan kommer vi videre med vores idé Plan for, hvem der gør hvad.

15

16 1. I skal frembringe så mange ideer som muligt, hvor eleverne arbejder innovativt i religionsfaget.
Eksempler på ting man kunne finde på: - Hvordan kan man afhjælpe, at der opstå gnidninger mellem kirkeminister Manu Sareen og biskopperne fremover? - Hvordan kunne man forbedre de salah-apps, der allerede findes? - Hvordan skal staten forholde sig til nogle muslimers krav om, at deres børn skal kunne fritages fra skolegang på muslimske helligdage? - Forbered et forløb til skolens udvekslingselever

17

18 2. I skal vælge én af jeres ideer at arbejde vider med, ud fra:
- Overvej hvilket forløb det kan indgå i - Overvej hvordan eleverne stilladseres fagligt - Overvej tidsforbrug - Overvej ’to dos’ 3. Jeres udfoldede idé uploades i dropbox (”Torsdagens inno-projekter), så vi kan lægge den på EMUen Én fra hver gruppe præsenterer gruppen arbejde på 1-2 minutter 


Download ppt "Fagdidaktisk kursus i religion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google