Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handel med korn mellem landmænd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handel med korn mellem landmænd"— Præsentationens transcript:

1 Handel med korn mellem landmænd
Onsdag den 10. januar 2007 v/ juridisk konsulent Morten Haahr Jensen

2 Disposition Formål med kontrakter Aftaleretlige principper
Aftalers opbygning Eksempel Kornkontrakt Elementer i en aftale Afsluttende bemærkninger

3 Formål med kontrakter Regulerer forløbet af en aftaleperiode
Beskriver parternes rettigheder og pligter Skaber sikkerhed og tryghed, men også bundethed Skulle gerne forhindre uenighed

4 Aftaleretlige principper
Der hersker aftalefrihed Der findes både aftalelov og købelov, men indholdet af aftalen bestemmer, hvad der gælder! Såvel mundtlige som skriftlige aftaler er bindende, men mundtlige aftaler frarådes

5 Aftalers opbygning Består ofte af en individuel del samt nogle standardvilkår Den individuelle del består af felter, der skal udfyldes, samt bestemmelser der skal formuleres fra bunden Stort arbejde at udforme en hel kontrakt fra bunden

6 Aftalers opbygning (2) Hvis aftaler indgås med virksomheder, der ofte indgår aftaler, vil en del af aftalen typisk bestå af nogle fortrykte standardvilkår Vilkårene er lavet af den ene part, og vil ofte være til fordel for den, der har lavet dem

7 Aftalers opbygning (3) Parterne skal være enige om aftalens indhold, herunder også fortrykte vilkår Vedtages med underskrift på aftalen Standardvilkår kan være praktiske, men også ”farlige”, især hvis man skriver under på aftalen, uden at læse disse Aftaler med grovvareselskaber indeholder i vidt omfang standardvilkår

8

9

10

11

12

13 Kornkontrakt En vis fornuft i at spare mellemleddet væk, så to landmænd handler direkte med hinanden Vigtigt med en aftale, der forholder sig til alle væsentlige forhold, så man ikke senere skal diskutere, hvad det var, der var aftalt Aftalen skal oftest laves fra bunden, men hjælp at hente!

14 Elementer i en kornkontrakt
Aftalens parter Vigtigt præcist at angive, hvem aftalen indgås mellem Angivelse af navn, adresse og cvr.nr/cpr.nr Især af betydning, hvor den ene af parterne er et selskab

15 Elementer i en kornkontrakt (2)
Aftalens genstand Det skal så præcist som muligt beskrives, hvad der sælges/købes Angivelse af kornsort, areal, mængde m.m. bør i videst mulig omfang fremgå Angivelse af, om det er en mængde eller afgrøder fra en bestemt mark, der købes

16 Elementer i en kornkontrakt (3)
Hvis en bestemt mængde -> sælger skal levere denne mængde, selv om hans udbytte bliver mindre end forventet Hvis afgrøder fra en bestemt mark -> køber må nøjes med det udbytte, marken giver, selv om han havde forventet mere

17 Elementer i en kornkontrakt (4)
Levering Hvor og hvornår, skal kornet leveres? Det skal af aftalen fremgå, om køber skal afhente hos sælger, eller om sælger skal levere hos køber Det skal fremgå, hvornår levering senest skal finde sted Hvem bærer leveringsomkostninger?

18 Elementer i en kornkontrakt (5)
Vejning Det skal af aftalen fremgå, hvordan det fastslås, hvad kornets samlede vægt er Hvor skal vejning finde sted? Hvilken vægt skal bruges? Hvem skal være til stede? Hvem skal betale for vejning?

19 Elementer i en kornkontrakt (6)
Kvalitet Hvilke kvalitetskrav skal kornet opfylde? Hvem skal foretage analyse? Det skal af aftalen fremgå, hvilke krav der stilles til vandindhold, urenheder mv. Det skal fremgå, hvem der skal afholde udgifter til analyser og evt. tørring

20 Elementer i en kornkontrakt (7)
Pris og betaling Hvordan fastsættes prisen? Hvordan påvirkes prisen, hvis kvaliteten ikke er som aftalt? Hvornår skal der betales? Hvad gælder, hvis der ikke betales til det aftalte tidspunkt?

21 Elementer i en kornkontrakt (8)
Øvrige forhold Skal der stilles sikkerhed? Hvad gælder, hvis aftalen ikke overholdes af den ene part? Skal sælger sørge for en produktansvarsforsikring? Hvordan afgøres uenigheder?

22 Afsluttende bemærkninger
Gode muligheder for at lave en aftale, der passer til både planteavlerens og husdyrproducentens behov Parterne skal være omhyggelige med at få lavet en ordentlig aftale Jo grundigere man er ved aftalens indgåelse, jo mindre er risikoen for skuffelser siden hen.


Download ppt "Handel med korn mellem landmænd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google