Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DANSK-HISTORIE-OPGAVE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DANSK-HISTORIE-OPGAVE"— Præsentationens transcript:

1 DANSK-HISTORIE-OPGAVE
Fælles introduktion for alle 2.g-elever

2 Bekendtgørelsen 1. Formål
1.1 I løbet af 2.g skal hver elev besvare en større skriftlig opgave (2.g-opgaven) i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag, jf. § 116, stk. 1. 1.2 Formålet med 2.g-opgaven er dels at styrke de faglige mål ved, at eleven i tilknytning til det faglige arbejde og med inddragelse af faglig teori og metode arbejder med et centralt fagligt emne, dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver ved, at eleven med vægt på de fremstillingsmæsige og opgavetekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.

3 Bekendtgørelsen 2.1 Den enkelte elev vælger selv det/de fag, som opgaven skrives i. Valget skal foretages senest 6 uger inden afleveringstidspunktet. Skolen fastlægger en procedure herfor. 2.2 Elevens faglærer/faglærere er vejleder/vejledere på opgaven. 2.3 I samråd med vejleder/vejledere skal eleven vælge område for opgaven. Området skal afgrænses på en sådan måde, at der sikres en forankring i undervisningen i faget/fagene og dermed en faglig dybde i arbejdet. Afgrænsningen af området skal samtidig sikre, at væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for gennemgået stof, samt at eleven ikke kan genanvende væsentlige dele af besvarelser af tidligere opgaver.

4 Bekendtgørelsen 2.4 Eleven tilbydes vejledning med henblik på, at vejleder og elev i fællesskab indkredser en problemformulering inden for området. Problemformuleringen skal godkendes af vejlederen/vejlederne senest 2 uger inden afleveringstidspunktet. Skolen fastlægger en procedure herfor. 2.5 2.g-opgaven besvares individuelt. Elever kan vælge samme område, men skal i vejledningsforløbet have formuleret forskellige problemformuleringer. 2.6 Skolens lokaler, bibliotek samt øvrige undervisningsudstyr skal i videst muligt omfang være til rådighed for eleven i den periode, hvor besvarelsen udarbejdes.

5 Bekendtgørelsen 3.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen foretages af faglæreren/-lærerne og er en faglig helhedsvurdering. I bedømmelsen lægges vægt på: – emnebehandling, herunder dokumentation – anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder – fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste. Endvidere indgår det i bedømmelsen, om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet. Der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene.

6 Opgaven på Mulernes Legatskole
Tirsdag d : Fælles introduktionsmøde til opgaven i 3. lektion i samlingssalen Onsdag d til tirsdag d : Dansk- og historielærerne orienterer om de tre valgmuligheder Onsdag d : Eleven vælger fag. Teamet koordinerer dette Uge 39: I samråd med vejleder/vejlederne vælges område Uge 39-41: Elev og vejleder/vejledere indkredser i fællesskab en problemformulering.

7 Opgaven på Mulernes Legatskole
Onsdag d : Problemformuleringen godkendes af vejlederen/vejlederne Biblioteket + dets materiale og computere står primært til rådighed for da-hi-elever i perioden Torsdag d fredag d : Undervisningsfri dage. Undervisningen omlægges Mandag d : Opgaven afleveres kl i samlingssalen. Omfanget af opgaven er ca 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum)

8 Hvordan kan man få struktur på en opgave?
E n k e l t I d e e r Overordnede stofideer Indled 1 2 3 4 osv Afslut + hoved Kon- klu- sion A B C D Delkonklusion *** Delkonklusion *** ***Skal fremgå indirekte = en afrunding + elementer, der peger fremad

9 Noteapparat

10 Noteapparat

11 Noteapparat Noteapparatet kan også benyttes til faktuelle oplysninger, der ikke naturligt lader sig integrere i fremstillingen

12 Litteraturliste Litteraturlisten skal indeholde informationer om alle anvendte kilder. Informationerne skal være helt præcise. Forfatter Titel Udgave Forlag Ved aviser og elektroniske medier mv skal der oplyses så præcist, at kilden til enhver tid kan fremfindes af læseren


Download ppt "DANSK-HISTORIE-OPGAVE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google