Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overgangsordninger Praktik- og uddannelsesrådgivningen januar 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overgangsordninger Praktik- og uddannelsesrådgivningen januar 2013"— Præsentationens transcript:

1 Overgangsordninger Praktik- og uddannelsesrådgivningen januar 2013

2 Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Elever, der har påbegyndt deres uddannelse inden 1. januar 2013, kan få foretaget en individuel vurdering i forhold til godskrivning. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevens formelle og uformelle kompetencer samt følgende kriterier: En elev, der mangler 3. skoleperiode, skal afslutte efter gammel ordning. (Vær opmærksom på at elever som også mangler 2. praktikperiode, skal vurderes efter de gamle praktikmål)

3 - Eleven skal følge 3. skoleperiode, der arbejder efter ny LUP, men skal gå til områdefagsprøve efter gammel ordning i begyndelsen af skoleperioden. Eleven skal derefter udarbejde et projekt og skal gå til afsluttende prøve med vurdering ud fra de gamle kompetencemål. Denne mulighed ophører med udgangen af 2015

4 - En elev, der mangler 2. og 3. skoleperiode, skal færdiggøre uddannelsen efter den nye ordning. Eleven skal modtage 3 dages undervisning, umiddelbart inden 2. skoleperiode begynder. Disse dage skal bruges til Indføring i ny tænkning omkring uddannelsen herunder, uddannelsens fag og mål. Dagene er lærerdækket

5 Vejledende samtaler og helhedsvurdering

6 Formål At eleven får støtte til fastholdelse i uddannelsen
At eleven i samarbejde med relevante deltagere, bliver afklaret på eget udviklingspotentiale At eleven bliver afklaret på fremtidigt uddannelsesforløb og indsatsområder ift. at nå praktikmålene på rette niveau at opnå bestået standpunktsbedømmelser bestå fagprøve bestå afsluttende prøve

7 Vejledende samtale –Hvornår? I forhold til praktikken.
Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad udvikles i forhold til: Praktikmålene Fravær Sygdom Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Andet

8 Vejledende samtale –Hvornår? I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad udvikles i forhold til: At opnå bestået delkarakter/fagprøver/valgfrit specialefag eller afsluttende prøve Fravær Sygdom Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Ikke overholder skolens ordensregler Andet

9 Helhedsvurdering -Hvornår? I forhold til praktikken
Når det viser sig, at eleven ved afslutning (de sidste 2 – 3 uger) af praktikperioden ikke når praktikmålene. Eksempelvis pga.: Fravær Sygdom Har brug for ekstra støtte til faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Andet

10 Helhedsvurdering –Hvornår? I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at eleven: Ikke opnår bestået delkarakterer Ikke består fagprøve og valgfrit specialefag Ikke består afsluttende prøve Fravær Sygdom Har brug for ekstra støtte til faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Ikke overholder skolens ordensregler Andet

11 Praktiske oplysninger Vejledende samtale og helhedsvurdering
I praktikperioden kontakter praktikvejleder elevens kontaktlærer. I skoleperioden kontakter kontaktlærer relevante parter. Samtalen kan også forekomme på baggrund af ønsker fra eleven Kontaktlærer er ansvarlig for udfyldelse af skema til brug for vejledende samtale

12 Deltagere Elev, praktikvejleder og kontaktlærer
Arbejdsgiverrepræsentant bør deltage i vejledende samtale. Ved helhedsvurdering skal arbejdsgiverrepræsentant være til stede Læsevejleder kan deltage ad hoc Er eleven under 18 år, kan forældre og UU vejleder deltage Det kan være en fordel for alle, at eleven har en bisidder med

13 Konklusion ved vejledende samtale
- Formuleres kort, præcist og målbart i forhold til de mål det aftales, at eleven skal arbejde med.

14 Konklusion ved helhedsvurdering
Formuleres i forhold til: Hvilke aftaler der er indgået omkring elevens fremtidige uddannelsesforløb De mål der aftales, at eleven evt. skal arbejde med Generelt skal det præciseres, hvordan eleven konkret kan arbejde med at nå det der aftales Ved helhedsvurdering skal der, såfremt der ikke er sammenhæng i skolepraktikplanen, ud fra et læringsmæssigt syn begrundes, hvad eleven skal gøre indtil den reelle praktikperiode/skoleperiode påbegyndes

15 Nye praktikmål og praktikerklæringer

16 Hvorfor ny uddannelsesordning?
SOSU Flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder til at tage sig af dem Bedre muligheder for at undersøge og behandle sygdomme på mere effektive og skånsomme måder Flere lever længere med deres sygdomme –og rigtigt mange har flere lidelser på samme tid Forventningerne til sundhedsvæsenet vokser

17 Hvad betyder det for jer?
Praktikmålene er blevet revideret, så de er blevet mere konkrete og præcise. Målene for personlige kompetencer er skrevet ind i praktikmålene, så eleverne ikke fremover særskilt skal vurderes på personlige kompetencer.

18 Eksempel Praktikmål 2 - trin 1 ”Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats overfor kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer.”

19 Hvordan skal det implementeres i praksis?


Download ppt "Overgangsordninger Praktik- og uddannelsesrådgivningen januar 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google