Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EMIR Den videre proces Anna Lærke Kraft, BØRS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EMIR Den videre proces Anna Lærke Kraft, BØRS."— Præsentationens transcript:

1 EMIR Den videre proces Anna Lærke Kraft, BØRS

2 DEN VIDERE PROCES Baggrund
EMIR forordningen fastsætter (bl.a.) krav til rapportering af derivathandler, clearing af OTC-derivathandler, risikostyring og bilateral sikkerhedsstillelse for ikke clearede OTC-derivathandler Forordningen Trådte i kraft den 16. august 2012 Mange af forordningens bestemmelser finder dog først anvendelse med ikrafttrædelsen af de tekniske standarder Tekniske standarder ESMA og EBA har udarbejdet tekniske standarder på en lang række områder Disse tekniske standarder blev den 27. september 2012 forelagt kommissionen. Kommissionen forventer at godkende dem inden 1. januar 2013 Rådet og parlamentet har 1-3 måneder til at gøre indsigelser

3 DEN VIDERE PROCES Supplering af EMIR i national ret
Er foretaget i samlelovforslag fremsat den 22. november 2012. Lovforslaget indeholder regler der skal sikre forordningens overholdelse og udpeger Finanstilsynet som kompetent myndighed for tilsynet med ikke-finansielle virksomheder og Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2013 Sanktioner for overtrædelse af forordningens kapitel om OTC-derivathandler vil blive fastsat i bekendtgørelser Nationalt tilsyn Tilsynet vil være risikobaseret og vil omfatte indberetninger og kontrolbesøg Hovedfokus vil være på overholdelse af clearingforpligtelsen, rapporteringsforpligtelsen og pligten til risikostyring og bilateral sikkerhedsstillelse I omfang og hyppighed vil tilsynet blive tilpasset et fælleseuropæisk niveau

4 RAPPORTERINGSFORPLIGTELSEN
Omfatter alle derivathandler Forpligtelsen indebærer Der skal indsendes data om hver af parterne i handlen Der skal indsendes data om handlen Rapportering skal ske senest en handelsdag efter indgåelse, ændring eller ophævelse af handlen Videredelegation af rapporteringsforpligtelsen er mulig

5 RAPPORTERINGSFORPLIGTELSEN
Ikrafttrædelse af rapporteringsforpligtelsen For kredit derivater og rente derivater forventes rapporteringsforpligtelsen at træde i kraft den 1. juli 2013 For andre derivatklasser forventes rapporteringsforpligtelsen at træde i kraft den 1. januar 2014 Der vil være en phase-in for derivathandler der var udestående den 16. august 2012 eller som var indgået på eller efter den 16. august 2012 men før rapporteringsforpligtelsen ikrafttræden

6 CLEARINGFORPLIGTELSEN OG MARGINKRAV
Omfatter standardiserede OTC-derivathandler Ikke-finansielle virksomheder under et nærmere fastsat clearing threshold er undtaget Koncerninterne handler kan undtages Foreløbig 3-årig overgangsordning for visse pensionsordninger for visse handler Forpligtelsen indebærer Krav om clearing gennem centrale modparter Sikkerhedsstillelse i form af initial margin og variation margin og evt. bidrag til den centrale modparts misligholdelsesfund Ikrafttrædelse Ikrafttrædelsen af clearingforpligtelsen for hver derivatklasse vil blive fastsat af ESMA i tekniske standarder Der vil formentlig være en phase-in for standardiserede OTC-derivathandler indgået i tiden mellem notifikation til ESMA og clearingforpligtelsens ikrafttræden

7 RISIKOSTYRING OG BILATERAL SIKKERHEDSSTILLELSE
Reglerne omfatter OTC-derivathandler, der ikke cleares af en CCP En koncernintern handel kan undtages fra kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse Reglerne indebærer Finansielle virksomheder og ikke-finansielle virksomheder skal have procedurer for rettidig bekræftelse af vilkår, portefølje afstemning, risikostyring, bilæggelse af tvister og overvågning af værdien af udestående handler Finansielle og ikke-finansielle virksomheder omfattet af artikel 10 skal dagligt fastsætte værdien af udestående handler enten ved mark-to-market eller hvis det ikke er muligt ved mark-to-model Finansielle virksomheder og ikke-finansielle virksomheder omfattet af artikel 10 skal have procedure på plads, der sikrer passende udveksling af sikkerhedsstillelse Finansielle virksomheder vil blive kapitalbelastet for så vidt angår risici, der ikke er dækket af udveksling af sikkerhedsstillelse

8 RISIKOSTYRING OG BILATERAL SIKKERHEDSTILLELSE
Ikrafttrædelse af reglerne Kravene til porteføjle afstemning, portefølje kompression og bilæggelse af tvister træder i kraft 6 måneder efter ikrafttrædelsen af de tekniske standarder De tekniske standarder for sikkerhedsstillelse og kapitalkrav er ikke fastsat endnu De øvrige krav herunder kravene om rettidig bekræftelse af handelsvilkår træder i kraft med ikrafttrædelsen af de tekniske standarder


Download ppt "EMIR Den videre proces Anna Lærke Kraft, BØRS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google